Jyllinge Menighedsråd - Jyllinge Kirke

jyllingesogn.dk

Jyllinge Menighedsråd - Jyllinge Kirke

Jyllinge Menighedsråd

Bygaden 23 B, 4040 Jyllinge. Tlf: 4673 3367

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.00

Afbud: Kaj Bollmann, Jørgen Hansen, Poul Kortegård

________________________________________________________________________________

1. Dagsorden

Godkendt

________________________________________________________________________________

2. Referat fra sidste møde

Godkendt

________________________________________________________________________________

3. Meddelelser

a) Formanden:

b) Kirkeværgen: (ASN)

c) Kontaktpersonen: (FLP)

d) Det stående Udvalg: (FLP)

e) Økonomi- & forretningsudvalget: (BR)

f) Møde- & foredragsudvalget: (KMW)

g) Musikudvalget m.m.: (MD)

h) Børne- & ungdomsudvalget: (KMW)

i) Kirkegårdsudvalg: (PKo)

j) Hellig Kors Kirke: ()

k) HKKV: (GB)

l) PUV: (PKo)

m) Øvrige udvalg:

Kirkebladsudvalg

Studiekredsudvalg (MD)

Festudvalg (SP)

Indsamlingsudvalg (GB)

Klokkespilsudvalg (PWK)

PR- og Kommunikationsudvalg (KB)

n) Andre:

Intet at beslutte

_______________________________________________________________________________

4. Budgetsopfølning pr. 31. marts 2012 (bilag)

Kvartalsrapport gennemgået og taget til efterretning og sendes til videre

foranstaltning til provsti og revisor

________________________________________________________________________________

5. Helling Kors Kirke

Status på sagen v/Freddy Lund Petersen.

Forslag til datoer for syn- og skønsforretning er 12., 13. eller 19. juni. 2012.

________________________________________________________________________________


6. Møddingemur

Et enigt menighed besluttede møddingemuren nedtages og at der plantes hæk i stedet

for.

_____________________________________________________________________________

7. Bevaringsværdige gravsteder (bilag)

Ved provstesyn på Jyllinge Kirkegård d. 21. marts 2012 er der truffet enighed om

hvilke gravsten og gravsteder der skal bevares.

________________________________________________________________________________

8. Bankaftale

Orientering om ny bankaftale

______________________________________________________________________________

9. Bibel Chr. III bibel (Roskilde Museum)

Kontakt til Roskilde Museum vedr. opbevaring af Hedebo bibel. Udvalg nedsat til

behandling af dette. (Kaj Bollmann, Arne S. Andersen og Peter W. Knaack)

______________________________________________________________________________

10. Sommerfest (bilag)

Plan for aktiviteter ved sommerfest gennemgået og opgaver fordelt.

______________________________________________________________________________

11. Næste møde

Tirsdag d. 12.6. kl. 19:00

______________________________________________________________________________

12. Evt.

Intet at beslutte

More magazines by this user
Similar magazines