Østlig del - Limfjorden

limfjord.dk

Østlig del - Limfjorden

aa

Limfjords komiteen (1984). Tungmetaller i Limfjorden 1982. 4. Bly. Udarbejdet af

J.E. Lyngby og H. Brix, pp. 97 + bilag

Limfjords komiteen (1984). Tungmetaller i Limfjorden 1982. 6. Zink. Udarbejdet af

J.E. Lyngby og H. Brix, pp. 94 + bilag

Nordjyllands Amtsråd (2001). Regionplan 2001. pp. 260

Frederiksen (1994): Sedimentundersøgelser i Limfjorden 1988-1991. Rapport

udarbejdet af Bio/consult for Limfjordssamarbejdet v/Viborg Amt.

SFT (1997). Klassificering av Miljøkvalitet i fjorder og kyst farvann. Statens

Forureningstilsyn (SFT), Vejledning nr. 97:03, Oslo, Norge

Strand, J. (2003). Coupling marine monitoring and risk assessment by integrating

exposure, bioaccumulation and effect studies. A case study using the contamination

of organotin compounds in the Danish marine environment, Ph.D. thesis December

2003, 94 pp.

Vikelsøe, J., Fauser, P., Sørensen, P.B. & Carlsen, L. (NERI Technical Report No.

339, 2001). Phthalates and nonylphenols in Roskilde Fjord. A field study and

mathematical modelling of transport and fate in water and sediment. The aquatic

environment. 106 pp.

aa

More magazines by this user
Similar magazines