2011-14 DFL-Info marts

dfl.dk

2011-14 DFL-Info marts

Nyhedsbrevet kan også læses her: http://www.dfl.dk/sw46932.asp

DFLInfo / Marts 2011

Medlemsinformation og fagligt nyt fra DFL Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Applebys Plads 7 1411 København K

Telefon 33 12 42 42 www.dfl.dk dfl@dfl.dk Ansvarlig: Lone Clausen, næstformand Redaktør: Lars H. Knudsen (lhk@dfl.dk)

Adgang til HD 2. del med en forsikringsuddannelse

Der er spændende nyt fra Forsikringsakademiet (FOAK), idet der er opnået en

ordning, så man med en given uddannelse fra FOAK kan opnå adgang til 2. del af

HD studiet på Aalborg Universitet (AAU). HD studiet er en meget anerkendt og

eftertragtet uddannelse med flere forskellige specialiseringer.

Interessen for HD 2. del er stor hos de forsikringsansatte, idet der allerede er ca. 30

som har søgt om adgang til studiet, der har en deltagerbetaling på ca. 60.000 kr.

For at opnå adgang er der krav om, at man har gennemført bestemte moduler af

FOAK’s uddannelser og desuden skal man gennem et forberedelseskursus på

Aalborg Universitet. Man kan læse mere om mulighederne her hos FOAK. Og her

finder du Aalborg Universitets information om HD-studiet.

For nogle kan det lyde som om, at der vil være langt til AAU, men der findes faktisk

en afdeling af AAU i Ballerup ved København.

Forsikringsforeningens rejsestipendier 2011

Forsikringsforeningen uddeler igen i år stipendier til studieture til Norge, Sverige og

Finland – to til hvert land. Turen indgår i et nordisk udvekslingsprogram, således at

de danske stipendiater vil indgå i en gruppe med deltagere fra de øvrige nordiske

lande. Et nordisk stipendium giver dig mulighed for i 5 dage at få kendskab til forsikringserhvervet

i et nordisk naboland, både generelt og inden for dit eget speciale.

Studieopholdet finder sted i perioden 12/9 til 16/9 2011.

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger skal udfyldes på Forsikringsforeningens

hjemmeside. Ansøgningerne skal være foreningen i hænde senest den 1.

april 2011. Tilmelding skal ske via Forsikringsforeningens hjemmeside på

www.forsikringsforeningen.dk senest den 25. marts 2011. Her finder du mere om

stipendiaterne samt link til steder, hvor du skal registrere dig.

Assurandørerne i Tryg kæmper mod lønnedgang på op til 50%

Der er i skrivende stund (14. marts) ikke opnået enighed mellem Assurandørforeningen

i Tryg (ASK) og selskabet om ny overenskomst. Tryg har krævet lønnedgang

for en stor del af assurandørerne, som for nogles vedkommende kommer i

nærheden af 50 pct.. Assurandørerne er med i Finansforbundet.

"Det er fuldstændigt uacceptabelt, at en virksomhed med et stort trecifret millionoverskud

kræver, at assurandørerne skal gå ned i løn med op til 50 procent", siger

Finansforbundets formand Kent Petersen, efter at forhandlingerne mellem Finansforbundet

og Finanssektorens Arbejdsgiverforening om en ny overenskomst for

TrygVestas 350 assurandører brød sammen fredag 11. marts.

Læs mere om assurandørerne og Tryg hos Finansforbundet her.

Ingen konflikt i Sverige

DFL havde modtaget besked fra Finansförbundet i Sverige om, at der var udsendt

konfliktvarsel til 5. marts på grund af sammenbrudte forhandlinger med arbejdsgiverforeningen.

Finansforbundet i Danmark og DFL havde begge bedt medlemmerne

om ikke at påtage sig strejkeramt arbejde.

Søndag den 6. marts blev parterne enige om en ny overenskomst og konflikten er

dermed aflyst. I Sverige fortsætter FTF, som er forbundet for forsikring, forhandlingerne

om ny overenskomst.

Netværk og networking i DFL

I foregående udgave af DFL-Info – og i Forsikring - opfordrede vi til, at man melder

sig med ideer til netværk for DFL-medlemmer. Eller med melding om, at man gerne

vil være med i et af de netværk, som allerede er foreslået – klik her for at se de

foreslåede netværk.

De lige og de krumme

agurker

Nej, det er ikke agurketid nu, men

forleden kom jeg til at tænke på

den gamle sag om EU påbuddet

om, hvor meget agurker må

krumme. Og har I lagt mærke til,

at det i dag er stort set umuligt at

få en krum agurk?

Dengang bragte historien om EU

og påbuddet om agurkers krumning

smilet frem hos mange, men

i dag må vi erkende, at vi alle så

småt er på vej til at skulle leve i

en verden af lige agurker – også

på forsikringsområdet.

EU har de senere år haft travlt

med at regulere områder, som vi

egentlig allerede har fint styr på

her i Danmark. Resultatet kan

nemt blive at rigide regler, som

har størst relevans for vores kolleger

i visse europæiske lande,

også bliver trukket ned over hovedet

på os.

Et eksempel er EU-direktivet om

forsikringsmæglere, hvor der

grundet en meget blandet kvalitet

af rådgivningen rundt omkring i

Europa nu er et direktiv, som stiller

krav til uddannelse, bonusordninger

og incitamentsprogrammer.

Det er fint i lande, hvor forsikringsmæglere

måske har 30

pct. løn og 70 pct. bonus, men

inden for vores overenskomstområde

i Danmark er eventuelle

bonusordninger typisk en beskeden

sum penge på toppen af den

normale løn.

EU-direktivet er vedtaget for at

beskytte forbrugerne og skabe

gennemsigtighed i markedet, og

det er jo godt. Men i vores branche

herhjemme har der gennem

mange år været godt styr på disse

ting, blandt andet via krav om

obligatorisk salgsuddannelse på

Forsikringsakademiet, når man

har med salg og rådgivning at


Arbejdet med at få de første netværk op at stå skrider frem, og sekretariatet arbejder

nu på at finde den rette måde at gøre det nemt for medlemmerne af netværk at

kommunikere med hinanden, aftale og planlægge møder, deles om information og

meget mere. Dette vil snarest blive afgjort og meddelt via DFL’s medier.

Jobklubber/netværk for arbejdsledige

FTF-A har sammen med DFL taget skridt til en række jobklubber for arbejdsledige

og de ses også som led i opbygningen af netværk for arbejdsledige DFL medlemmer.

De første jobklubber er planlagt og afholdes hos FTF-A den 4. maj, 12. maj,

19. maj og 26. maj. Der vil komme mere information i næste DFL-Info og på web.

Hvis du har lyst til at være med i et af de foreslåede netværk, så send en mail til

networking@dfl.dk og fortæl, hvad du vil. Så kommer du på en mailingliste, så du

får mere information, når tingene falder på plads.

Hvis du har andre ideer til DFL netværk – og meget gerne også lyst til at fungere

som kontaktperson for et netværk – så send også en mail til networking@dfl.dk

Tag et kig på hjemmesiden og læs mere om DFL netværk, find links til nyttig og

mere underholdende information om netværk og networking. Du finder det hele her.

Tak for alle svarene på uddannelsesundersøgelsen

Medlemsundersøgelsen om uddannelse er netop afsluttet. Der er over 4.200 medlemmer,

som har besvaret spørgeskemaet, og det siger vi rigtig mange tak for.

Det er en virkelig høj svarprocent (ca. 66%), og det selvom der hurtigt viste sig

forskellige vanskeligheder med at besvare undersøgelsen – især for dem, der ikke

har forsikringsuddannelse.

DFL skal nu nærlæse og fortolke resultaterne, som indgår i det videre arbejde i en

fælles gruppe mellem FA, Finansforbundet og DFL frem mod overenskomstforhandlingerne.

Fagligt: Aldersdiskrimination ved kollektive afskedigelsesrunder

Når en arbejdsgiver skal opsige medarbejdere, må de som udgangspunkt ikke

lægge vægt på medarbejdernes alder. Ligebehandlingsnævnet har afgjort to sager,

hvor der var klaget over aldersdiskrimination i forbindelse med kollektive afskedigelsesrunder

i kommuner.

Der er i den senere tid afgjort to sager om aldersdiskrimination, som viser at arbejdsgiverne

virkelig skal være opmærksomme på ligebehandling. Du kan læse om

sagerne og afgørelserne fra Ligebehandlingsnævnet her (pdf-format).

Fagligt: Afslag på jobansøgning var forskelsbehandling

Selvom en virksomheder kan have svært ved at undvære fuld bemanding i sommerferieperioden,

betyder det ikke, at de må fravælge en gravid jobansøger, der

ikke ville have mulighed for at arbejde i netop denne periode. Et afslag på ansættelse,

der begrundes i graviditet, vil være en krænkelse af ligebehandlingsprincippet

– uanset at det måtte give driftmæssige udfordringer at ansætte en gravid medarbejder.

Læs mere om sagen her.

Arbejdsmiljø: Godt arbejdsmiljø får flere til at motionere på jobbet

Inaktivitet er sammen med psykisk arbejdsmiljø de to største arbejdsmiljømæssige

udfordringer i forsikringsbranchen. Skal vi til at lave pausegymnastik eller asiatiske

kropsøvelser hen over arbejdsdagen?

Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at gøre noget, også selv om det kan være

en overvindelse at skulle gøre det midt i kontormiljøet. Det er formentlig nærmest

ligegyldigt, hvilken form for bevægelse man får ind i det stillesiddende kontorarbejde.

Nye undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at

kontoransattes holdning og tilslutning til motion i høj grad afhænger af deres psykiske

arbejdsmiljø.

De personer som oplevede det mest positive psykiske arbejdsmiljø, var også dem

som trænede mest i de 10 uger, som forsøget kørte. Undersøgelsen viste samtidig

at egen tro på, at man kan gennemføre motion smitter positivt af på træningsindsatsen.

Se mere om undersøgelsen og resultaterne her.

gøre. Det sikres også via aftale

med personaleforeningerne/DFL

om principper og kriterier for bonusordninger,

og derfor bliver

direktivet til snærende begrænsning

af et marked, der fungerer

fint.

Derimod er det af største vigtighed,

at der er fokus på og krav

om en obligatorisk uddannelse,

der gør vores medlemmer i stand

til at informere, vejlede og sælge

forsikringer til kunderne, så de

kan føle sig trygge.

Der er bestemt områder, hvor

offentlig regulering er påkrævet,

men der bør også tages hensyn til

de lande, hvor arbejdsmarkedets

parter på kompetent vis har formået

at styre tingene selv – til

gavn for kunderne.

Derfor må der da være plads til, at

nogle af agurkerne kan krumme

sig, som de selv vil - inden for

rimelige grænser. For de skal jo i

sidste ende også kunne være i

indkøbskurven!

Hilsen

Mette Bergmann

Landsformand

Læs Mette Bergmanns øvrige

indlæg på www.dfl.dk


Regionale arrangementer

Vollsmose problematikker – 6. april i Odense C

Kom til et spændende foredrag med Per Franch fra Odense politi, som fortæller om

nærpolitiets arbejde i Vollsmose, og hvilke problematikker de skal forholde sig til.

Der er mere information og tilmelding senest 18. marts her.

Kommunikation med humoren som forløser – 10. maj i Roskilde

Kom og hør Karen-Marie Lillelund, som er kendt for at få sine tilhørere til at more

sig så godt at tårerne triller, samtidigt med at de får brugbar viden med hjem om

hvordan vi kommunikerer med hinanden. Mere information her.

Husk at kigge forbi mitdfl.dk

Du finder mere information om arrangementerne her og tilmelder dig arrangementerne

på www.mitdfl.dk under Regionale arrangementer.

Medlemsfordele

Nyt om rabatordninger

Der er indgået eller ændret følgende rabataftaler:

Helse: Aloe Vera Forever by Lax, www.myaloevera.dk/lax, giver 10% rabat til DFL

medlemmer. Husk at skrive, at du er DFL medlem på din bestilling for at få de 10%.

Produkterne skal bestilles på hjemmesiden.

Motion: Enjoy Fitness, www.enjoyfitness.dk, giver DFL medlemmer tilbud på træning

til 159 kr. pr. mdr. og startpakke til 249 kr. inkl. sportstaske.

Maling og tilbehør: Beckers/Hvidovre Malercenter, www.malercentralen.dk, giver

30% rabat på malervarer og tilbehør til medlemmer.

Film: Hjemmesiden med adgang til billetter til forpremiere på film er ændret fra:

www.dfl.biografbilletten.dk til www.events.billetsalget.dk. Her fra kan man klikke sig

ind på ”Film” i toppen af sitet. De andre kategorier har DFL’s medlemmer ikke

umiddelbart adgang til, med mindre der er en grøn bestillingsknap ud for arrangementet.

Du kan læse om DFL’s rabatordninger her, mens du finder nyheder og ændringer

omkring deltagerne i ordningen her.

More magazines by this user
Similar magazines