PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

paderup.gym.dk

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM

FRA A-Å


Velkommen til Paderup Gymnasium

Kære nye elev

Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske

oplysninger om dit nye gymnasium, og på vores hjemmeside kan du se mere af, hvad Paderup

Gymnasium har at byde på, og hvad du altså kan se frem til. Hvis du eller dine forældre har

spørgsmål, er I altid velkomne til at henvende jer til skolens kontor eller til mig. I kan finde

telefonnumre og mail-adresser på skolens hjemmeside.

På Paderup Gymnasium tilbyder vi undervisning og ekspertise på højeste niveau inden for

alle fire hovedområder: naturvidenskab, humaniora (sprog og kultur), samfundsvidenskab og

kunstneriske fag. Du vil således få rig lejlighed til at prøve dig selv af både fagligt, kreativt og

socialt.

Du vil opleve sammenhæng mellem fagene, og du vil få et indblik i de forskellige fags indhold.

Det sociale er et vigtig element i det almene gymnasium, da undervisningen og skolens dagligdag

i øvrigt foregår i et fællesskab. At deltage i fællesskabet kræver en aktiv indsats både inden

for og uden for undervisningen i et samspil mellem lærere og elever.

Du vil undervejs i din gymnasietid komme til at opleve mange forskellige undervisnings- og

arbejdsformer, og du vil få undervisning med brug af moderne elektroniske tavler. Efter en

indkøringsperiode vil projektarbejdsformen blive hyppigt anvendt under kyndig vejledning af

lærere, der sikrer, at den faglige indlæring fortsat er i top.

Kort sagt vil du på Paderup Gymnasium få den bedst tænkelige almene ungdomsuddannelse,

som åbner flest mulige døre til videregående uddannelser bagefter, også til dem på de højeste

niveauer.

God sommerferie – og på gensyn mandag den 12. august!

Allan Friis Clausen

Rektor

Introduktion

Du skal starte på gymnasiet mandag den 12. august kl. 9.00. Vi mødes i kantinen

(det er lige inden for hovedindgangen), og der vil du få en kort velkomst, inden

Elevrådet og dine tutorer overtager modtagelsen af dig og dine nye klassekammerater.

Den første tid vil gå med introduktion til både faglige og praktiske områder. Du skal

præsenteres for rektor og studievejleder og møde dine nye lærere.

Du skal fotograferes, introduceres til biblioteket og have udleveret et password

til din personlige mailboks. Men først og fremmest skal du og dine klassekammerater

lære hinanden at kende. Én af måderne er en klassetur med overnatning, så

undgå at træffe andre aftaler for de første uger, indtil du har fået dit program og

dit skema.

Der kan være små forskelle i det program, som klasserne får udleveret. Det er

nemlig klassens egne lærere, der planlægger introduktionen, sådan at den kommer

til at fungere som en god start både på undervisningen samt skolens faglige

og sociale liv.

Alle klassers skema ligger på Lectio: www.lectio.dk/lectio/253/default.aspx

Vi har 14-dages skema, hvilket betyder, at der er forskel på skemaet i lige og i ulige

uger. Dette bliver også forklaret, når vi mødes efter sommerferien.

3


Skolestart på Paderup

Ji Cheng Lam startede i 1.g på Paderup Gymnasium i 2012.

Her fortæller han om sine oplevelser:

Hvad kendetegner Paderup Gymnasium for

dig?

Paderup Gymnasium er et sted, hvor man bare

kan være sig selv. Vi har virkelig mange forskellige

typer mennesker, og der er selvfølgelig

altid plads til flere. På Paderup kan man bare

være sig selv uden at blive dømt på forhånd.

Det sociale er prioriteret højt på gymnasiet, og

vi sørger for, at alle bliver en del af vores fællesskab.

Hvilke forventninger havde du til gymnasiet,

før du startede? Og er de blevet opfyldt?

Jeg havde meget høje forventninger til det

faglige niveau og en tro på, at de elever, som

gik her, virkelig havde lyst til at lære. Jeg havde

fået fortalt, at lærerne ikke er nær så pædagogiske

som i folkeskolen. Nu, hvor jeg har gået

på gymnasiet i næsten et år, er nogle af mine

forventninger blevet opfyldt.

Det faglige niveau er helt klart højere, men

fordommen om til tider usympatiske lærere

er heldigvis blevet afkræftet. Lærerne har fuld

forståelse for, at nogle emner skal forklares

flere gange, og kommunikationen mellem elev

og lærer er rigtig god.

Hvordan oplevede du selv første skoledag på

gymnasiet?

Første skoledag på gymnasiet var rigtig god.

Der var i år blevet lavet en introdag, hvor hver

1.g-klasse blev tildelt to tutorer fra 3.g. Disse

tutorer, der jo trods alt er på deres tredje år,

havde styr på gymnasiet, så de kunne fortælle

om deres viden og erfaringer. Desuden skulle vi

på introdagen også ud og lave en masse fælles

arrangementer, så vi kunne lære hinanden og

dem fra de andre klasser bedre at kende.

Hvordan blev I nye elever modtaget af 2. og

3.g’erne?

Vældig godt! På skolen er der heldigvis ikke en

rangorden, og folk kan sagtens være sammen

med hinanden på tværs af klassetrin. Vi sidder

også sammen i vores fælles kantine, hvor vi

ikke kun sidder med vores klassekammerater.

Det sociale fællesskab på Paderup er i det hele

taget bare rigtig godt.

Hvad er din bedste oplevelse i 1.g?

Min bedste oplevelse i 1.g er helt klart de

mange venskaber, som man har fået skabt sig

så hurtigt. Det tog ikke lang tid efter skoleårets

start, før man fik et rigtig godt bånd til folk.

Man har utroligt hurtigt fået nye venskaber,

fordi Paderup Gymnasium ikke udelukkende

kun har fokus på det faglige, men også det sociale,

hvilket er rigtig dejligt.

Hvilke råd vil du give til en ny 1.g’er?

Mit bedste råd til kommende 1.g-elever er, at

man ikke skal være alt for nervøs over gymnasiet.

Nogle frygter måske en stor omvæltning i

forhold til folkeskolen, men det er slet ikke så

slemt igen. Man har som gymnasieelev større

frihed, og man står i højere grad for sin egen

læring. Men det er slet ikke så hårdt igen, hvis

man bare giver det en skalle.

3.g’er: Tag udfordringen op!

Julie Loch har gået på Paderup Gymnasium i tre år. Her fortæller hun om sine erfaringer

og giver gode råd med på vejen til de nye 1.g’ere:

Hvad kendetegner Paderup Gymnasium

for dig?

Paderup Gymnasium er for mig et

gymnasium med stort socialt fællesskab,

høj faglighed samt stor respekt,

tolerance og anerkendelse både

blandt de studerende og også blandt

de studerende og underviserne.

Derudover føler jeg ikke, at der er et

hierarki imellem de studerende. Alle

er velkomne og har en værdi i sig selv.

Hvad skal de nye 1.g’ere glæde sig til?

De nye 1.g’ere skal helt klart glæde

sig til den nye udfordring, som møder

alle, der starter på stx. De skal glæde

sig til et dejligt studiemiljø og godt

fællesskab.

Hvad har du fået ud af dine snart tre

år på Paderup gymnasium?

Jeg har først og fremmest fundet mig

selv samt den studieform, der passer

bedst til mig. Derudover har jeg

fået et rigtig godt socialt netværk og

forhåbentlig også venner for livet. Jeg

har selvfølgelig også fået en meget

større faglig og almen viden.

Hvilke arrangementer uden for almindelig

undervisning har været

spændende?

Jeg har personligt fået rigtig meget

ud af U-days og andre besøg på for-

skellige videregående uddannelser.

Derudover er der jo også alle fredagscafeerne

og gymnasiefesterne, som er

rigtig hyggelige!

Hvad er det bedste, du tager med dig

fra Paderup Gymnasium?

Det bedste er helt klart større og mere

selvtillid rent fagligt.

Hvilke råd vil du give til en ny 1.g’er?

Tag udfordringen op og byd den

velkommen med åbne arme. Vær indstillet

på, at det sociale også er vigtigt.

Disponér og prioritér din tid. Spørg

altid om hjælp. En gammel skræmmehistorie

er, at på gymnasiet må

man klare sig selv. Der er ikke tid til

at hjælpe alle elever. Men det passer

ikke! Der er altid tid til at få hjælp af

lærerne. Brug dine studievejledere,

hvis du har brug for hjælp eller vejledning

til det ene eller det andet.

4 5


6

Eleverne tages med på råd

Hvordan får eleverne medindflydelse på

Paderup Gymnasium? Vi har spurgt Christian

Aalund Krogsgaaard og Anne-Line Havshøi,

som er formænd for Elevrådet:

Hvad kendetegner Paderup Gymnasium for

dig?

Christian: Man hører og læser altid, at

Paderup Gymnasium er et utrolig åbent gymnasium,

hvor der er plads til alle. Og det vil

jeg så også sige. På Paderup Gymnasium er

der alle slags typer, man kan komme i tanke

om, og for ikke at hænge nogen ud nævner

jeg ingen typer, men der er virkelig alle typer.

Men hvis du tænker, at det kun er hippier, der

tager på gymnasiet, er det en fordom – der

er hippier, men ikke ”kun”. Eleverne har det

rigtig godt hinanden imellem, hvilket fører til

en masse fede og store fester, som afholdes

på selve gymnasiet. Forholdet eleverne og

lærerne imellem er også meget åbent, og

man kan sagtens snakke med sine lærere –

de er helt klart menneskelige.

Anne-Line: Gode venner, gode lærere og et

højt fagligt niveau. Et godt fællesskab og en

masse skøre og sjove påfund.

I har arbejdet i Elevrådet på Paderup Gymnasium.

Hvilken indflydelse har Elevrådet?

Christian: Elevrådet har stor indflydelse på

Paderup Gymnasium. Vi sidder i alle skolens

stående udvalg, som har noget med os at

gøre – det være sig i bestyrelsen eller Fagligt

Udvalg. Vi er med til at bestemme, hvad der

skal ske for os selv og for de fremtidige elever.

Anne-Line: Elevrådet har bl.a. været med til

at indføre tutor-ordningen for 1.g’erne og

varm mad i kantinen. Der sidder repræsentanter

fra Elevrådet i de vigtige udvalg på

skolen, eksempelvis bestyrelsen, så Elevrådet

har stor indflydelse på mange områder

af skolen.

Paderup Gymnasium lægger vægt på at give

eleverne indflydelse. Hvordan viser det sig i

hverdagen?

Christian: Det viser sig meget tydeligt i disse

dage, specielt da vi nu efter i hvert fald tre

års dialog med vores kantine har fået ført det

igennem, som vi gerne ville. Hver gang man

kommer i kantinen, tænker jeg over, at det

er noget, som vi i Elevrådet har opnået – for

slet ikke at tale om skolens daglige drift og de

problemer, som kun elever møder. Sådanne

problemer som f.eks. for få bænke i idræt har

vi også haft mulighed for at ændre, så vi har

fået mere plads i omklædningsrummene.

Anne-Line: Det viser sig ved, at rektors og

ledelsens døre altid er åbne, så hvis eleverne

har noget, kan de gå direkte til ledelsen eller

rektor med det. Samtidig er det altid muligt

at få fat i lærerne, hvis eleverne har noget at

indvende i forhold til undervisningen.

Hvilke erfaringer har det givet dig at

være i Elevrådet?

Christian: Det har kun givet mig gode

erfaringer. Jeg kan stadig huske, da jeg

gik i 1.g, og jeg var bange for at sige

noget, da man jo var blandt mange

nye mennesker, som var meget ældre

end en selv. Men langsomt kom jeg til

orde, specielt igennem 2.g, og jeg fik

en masse bekendtskaber i 3.g gennem

Elevrådet – og i år, på mit tredje år, er

jeg elevrådsformand, noget, som jeg

havde sagt, aldrig ville ske, da jeg gik

i 1.g.

Anne-Line: Det har givet mig mod til

at sige min mening og være med til at

skabe forandring. Det har også været

med til at udvikle lederegenskaber.

Hvad er det bedste, du tager med dig

fra Paderup Gymnasium?

Christian: Jeg tager tre fede år med

mig, hvor jeg har fået en masse nye

venner og bekendte, samtidig med at

jeg har lært en hel masse nyt. Jeg er

helt klart vokset som person, og jeg

tager en masse gode egenskaber med

som f.eks. tolerance og god arbejdsmoral.

Anne-Line: En masse gode venner og

en masse faglig viden.

Hvilke råd vil du give til en ny 1.g’er?

Christian: Jeg vil helt klart sige, at hvad

I end tror, at Elevrådet er, så glem det.

For Elevrådet er ret fedt, og vi har

fremover fået mulighed for at lave en

elevrådstur i starten af året, så man i

Elevrådet kan blive rystet ordentligt

sammen, og så man på den måde kan

få en masse snak i gang i Elevrådet.

Men ellers så er mit råd, at man bare

skal være sig selv og klare gymnasiet

på sine egne præmisser, ikke andres.

Sørg for at følge med i undervisningen,

så I ikke taber alt på gulvet i 3.g, fordi I

ikke gad høre efter i 1.g.

Anne-Line: Al begyndelse er svær, men

efter lidt tid falder alting på plads, og

man vænner sig til gymnasiets facon

og jargon.

7


Paderup fra A til Å

ADMINISTRATION

Skolens kontor er åbent alle dage fra kl. 8.00 til kl. 15.00.

Rektor Allan Friis Clausen (AC) er skolens administrative og pædagogiske leder. Foruden rektor

udføres det daglige arbejde i administrationen af de pædagogiske ledere Anne-Mette Munk

Marker (Ma) og Helle Boelskifte Andersen (HA) samt sekretærerne Hanne Reno Ernstsen (HE),

Bitten Munk (Mu) og økonomichef Thomas Arnkjær (TA).

ADRESSEÆNDRING

Husk at informere kontoret, hvis du skifter adresse, telefonnummer eller lign.

ALKOHOL & RUSMIDLER

Der må ikke nydes nogen form for alkohol på skolen. Undtagelse er elevfester og fredagscafé,

hvor der gives tilladelse til at nyde øl og vin. Andre rusmidler er strengt forbudt på skolen.

Såvel salg som indtagelse vil give anledning til bortvisning - se studie- og ordensregler samt

rusmiddelpolitikken.

AT – ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af gymnasiets tre

faglige hovedområder: Naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse

arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige

spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse

af teorier og metoder fra alle områder.

Prøven i almen studieforberedelse er anderledes end de fleste afsluttende prøver, du har

kendt hidtil.

Der er tre elementer i den afsluttende prøve:

• synopsis, der er et skriftligt oplæg (til mundtlig prøve)

• mundtlig fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen

• dialog

Bestyrelsen

Gymnasiets bestyrelse har det overordnede ansvar for institutionens drift og

virksomhed. Ansvaret omfatter såvel gymnasiets administration og økonomiske

drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som skolen ifølge sit

formål varetager. Bestyrelsen arbejder ud fra gymnasiets vedtægter og en forretningsorden,

der begge er tilgængelige på skolens hjemmeside. Medlemmer

af bestyrelsen er:

Formand Karsten Pedersen

Forskningschef ved Danmarks Journalisthøjskole Roger Buch

UU-vejleder Alice Mølbæk

Regionsrådsmedlem Marianne Carøe

Seniorrådgiver Netplan A/S og Repræsentant for DI Randers-Norddjurs René

Skjøde Andersen

Lektor og medarbejderrepræsentant Per Henriksen

Sekretær og medarbejderrepræsentant Hanne Reno Ernstsen

Økonomichef og Referent for bestyrelsen Thomas Arnkjær

Rektor og sekretær for bestyrelsen Allan Friis Clausen

To elevrepræsentanter, vælges årligt efter skolestart

8 9


Paderup fra A til Å

BEFORDRINGSGODTGØRELSE

Skal søges via www.uddannelseskort.dk/mituddannelseskort/login.html

BIBLIOTEKET

Skolens bibliotek er åbent fra kl. 8.00 til kl. 16.00. Jens Erik Andersen (JA) står for driften af

biblioteket.

BUSSER, RUTEBILER & TOG

I skolens forhal findes en elektronisk tavle, som viser alle afgangstidspunkter for den offentlige

trafik i nærheden af skolen.

Randers Bybusser har en direkte rute fra rutebilstationen til Paderup Boulevard.

Rutebiler, der kommer fra Djursland, kører i et vist omfang via Paderup Boulevard.

Da ikke alle busser kører til gymnasiet, vil det for nogle elever være nødvendigt at stige om i

Assentoft. Alle andre, der kommer til Randers med bus eller tog, må skifte til en regionalrute

til skolen.

BØGER & BOGDEPOT

Lærebøger stilles som udgangspunkt gratis til rådighed for eleverne og udlånes på følgende

betingelser:

Du er selv økonomisk ansvarlig for de lånte bøger. Hvis en bog bortkommer, skal du erstatte

den - uanset årsagen. Du må ikke skrive notater eller tilføjelser i skolens bøger. Ved udlevering

af bøger bedes du kontrollere for eventuelle mangler i bøgerne. Nogle bøger beholder du, til

faget er afsluttet, mens andre skal afleveres undervejs, når læreren beder om det.

Melder du dig i årets løb ud af skolen, skal bøgerne straks afleveres.

Spørg Bitten Munk på kontoret, hvis du har brug for hjælp.

CYKEL- & KNALLERTPARKERING

Brug stativerne i cykelskuret.

Motorcykler henvises til parkeringspladsen.

ELEVINDFLYDELSE I SKOLENS STRUKTUR

Elevrådet

Eleverne sammensætter et elevråd med repræsentanter fra alle skolens klasser.

Elevrådet er elevernes officielle repræsentation over for rektor, pædagogisk råd

og andre instanser inden for skolen og over for offentligheden og andre gymnasiers

elevråd og -foreninger.

Elevrådet har stor indflydelse på det daglige liv, f.eks. når der skal tages beslutninger

i skolens udvalg:

Udvalg

Via Elevrådet eller gennem valg udpeges elevrepræsentanter til skolens forskellige

udvalg, hvor de sammen med repræsentanter for skolens lærere og ledelse

træffer en række vigtige afgørelser om skolens liv - se under „Udvalg på skolen“.

Skolens bestyrelse

Elevrådet vælger to elevrepræsentanter til skolens bestyrelse - se nærmere under

„Bestyrelse“.

ELEVTEAM

Et elevteam består af tre af klassens elever, som holder jævnlige møder med

klassens lærerteam for at arbejde for et godt undervisningsmiljø i klassen.

10 11


Ferieplan for skoleåret 2013/14

Efterårsferie:

Mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober

Operation Dagsværk

Onsdag den 6. november

Juleferie:

Mandag den 23. december til onsdag den 1. januar

Vinterferie:

Mandag den 10. februar til fredag den 14. februar

Påskeferie:

Mandag den 14. april til mandag den 21. april

St. Bededag:

Fredag den 16. maj

Kr. Himmelfartsdag:

Torsdag den 29. maj til fredag den 30. maj

2. Pinsedag:

Mandag den 9. juni

Sommerferie:

Mandag den 30. juni til ? – afhængig af ferieplanen for 2014/15

Alle nævnte dage er inklusive!

FILMFESTIVAL

I foråret afholdes der filmfestival, hvor skolens mediefagshold deltager med

produktioner, de har lavet i løbet af året.

FORSIKRINGER

Skolen har i nogle tilfælde mulighed for at yde erstatning ved ulykker i undervisningssituationer,

for ødelagte briller i gymnastik, ødelagt tøj i kemi osv.

Normalt vil det kræve, at “det er lærerens skyld”.

(Henvendelse til faglæreren og kontoret).

Forsikringsbeløbet er meget begrænset, så man opfordres til at tegne privat

ulykkesforsikring.

Skolen har ingen forsikring, der dækker tyveri. Sådanne tilfælde skal dine forældres

familieforsikring dække.

FORÆLDREMØDER

I løbet af september inviteres 1.g’ernes forældre til et møde, hvor du og dine

forældre får lejlighed til at hilse på en del af klassens lærere samt rektor og klassens

studievejleder. Der bliver fortalt om skolen og om klassens arbejde, men den

enkelte elevs faglige situation drøftes ikke på dette møde.

På et lærermøde i november drøftes alle 1.g-elever. Hvis skolen ved denne lejlighed

konstaterer, at der er faglige problemer, bliver du og dine forældre underrettet.

Der bliver hvert år - umiddelbart efter at du har fået karakterer - afholdt

konsultationer, hvor du og dine forældre får lejlighed til at tale med faglærerne.

Forældrene vil naturligvis altid kunne henvende sig til skolens kontor for at få en

aftale om en telefonisk eller direkte kontakt med en faglærer, en studievejleder

eller med en repæsentant fra gymnasiets ledelse.

12 13


Paderup fra A til Å

FORÅRSKONCERT

I løbet af forårshalvåret afholder gymnasiet en forårskoncert, hvor skolens klasser og hold optræder

med noget af det, de har arbejdet med i musik i løbet af skoleåret.

FRITAGELSE FOR IDRÆT

Elever kan helt eller delvis fritages for idræt, hvis helbredsmæssige grunde taler derfor. Hvis der

er tale om et brækket ben el. lign., behøver skolen ingen lægeattest. Er der tale om længerevarende

sygdom, kræver skolen en lægeattest, som skal angive fritagelsens årsag, omfang og

varighed.

Man skal møde op til undervisningen og deltage i den teoretiske del.

Elever, der helt fritages for idræt, skal have et eller to andre fag i stedet for. Er du i tvivl – kontakt

din studievejleder.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING I ØVRIGT

Hvis du ellers passer din skole, vil du i særlige tilfælde kunne fritages for undervisningen i kortere

tidsrum. Henvendelse herom sker til rektor.

Fritagelse af denne art vil tælle som almindelig forsømmelse. Se afsnittet om forsømmelser og

mødepligt.

FRIVILLIG BILLEDKUNST

Har du lyst til at beskæftige dig med kunstneriske aktiviteter uden for normal skoletid, kan du

tilmelde dig de discipliner, som tilbydes i skoleårets løb.

I dette år har vi bla. tilbudt følgende:

Croquis-kursus (hurtigtegning efter nøgenmodel)

Kursus i tegneprogrammet Illustrator

De nøjagtige tidspunkter meddeles ved elektronisk opslag - og hvis du er interesseret, skal du

henvende dig til billedkunstlæreren.

FRIVILLIG IDRÆT

Der vil i det kommende skoleår i et vist omfang blive givet tilbud om frivillig

idrætsundervisning om eftermiddagen efter normal skoletid. I det forløbne

skoleår har der været fitness, volleyball, håndbold og fodbold.

Aktiviteterne indrettes efter, hvad eleverne ønsker at deltage i.

FRIVILLIG MUSIK

Der er afsat timer til frivillig undervisning i musik. For interesserede sammenspilsgrupper

vil der være mulighed for at bruge skolens musiklokaler og -instrumenter

efter normal skoletid. Disse aktiviteter aftales med musiklærerne.

FÆLLESTIMER

Der afholdes hvert år en række fællestimer. Det kan være for hele skolen eller for

enkelte klasser eller klassetrin. Indholdet kan variere lige fra foredrag til teaterforestillinger

og koncerter.

Disse fællestimer indgår som et led i undervisningen, og der er mødepligt.

Aktivitetsudvalget modtager gerne forslag til arrangementer i forbindelse med

fællestimerne. I år har skolen f.eks. haft besøg af et øjenvidne til Holocaust,

88-årige Arlette Andersen, der er en af de få stadigt overlevende fra Auschwitz.

Der har også været en fællestime vedr. emnet menneskehandel, som er et af vor

tids største udfordringer.

GLEMTE SAGER

Glemte sager kan afhentes på kontoret eller hos pedellen.

14 15


Paderup fra A til Å

IT

Alle elever skal medbringe deres egen bærbare computer. Skolen sørger for adgang til elektroniske

ordbøger, matematikprogram etc.

På skolen er der opstillet et antal computere i hjemstavnene, en række faglokaler, på biblioteket

og i naturfagsområdet.

Der er fri adgang til maskinerne, i det omfang de ikke anvendes til undervisning.

Alle 1.g-klasser vil få en orientering om brug af skolens udstyr. Her vil der bl.a. blive udleveret

en personlig adgangskode og brugeridentifikation, som giver adgang til e-mail og personligt

drev på serveren.

Der er trådløst netværk på hele skolen og ActivBoards i alle klasselokaler. Alle kan med den

personlige kode koble sig på skolens trådløse netværk. Generelt gælder der følgende regler for

brug af PC’ere på PG:

• Der må ikke ændres i maskinernes opsætning, herunder installeres programmer (det gælder

også programmer fra Internet). Overtrædelse af dette medfører, at man kommer til at betale

for maskinernes genopretning.

• Mad- og drikkevarer må ikke medbringes ved maskinerne.

• Maskinerne checkes jævnligt for virus, men alligevel kan vi ikke garantere, at systemet er

virusfrit! Det anbefales at lagre dokumenter, regneark osv. på USB, ekstern harddisk eller i

“skyen”, da der af og til ryddes op på harddiskene.

• Brug af computere i undervisningen: se skolens ordensregler på hjemmesiden.

IT TIL EKSAMEN

Det er muligt at anvende computere til skriftlig eksamen/årsprøver. Det er en

betingelse, at du selv medbringer maskine og printer.

Skolen har tyverialarm, men du skal sikre dig, at dine forældres familieforsikring

dækker evt. tyveri af dit udstyr, hvis du lader udstyret blive på skolen, f.eks. mellem

to eksaminer.

KANTINE

Skolens kantine er åben fra kl. 10.00 til 10.15 og 11.45 til 12.20.

Kim Drachmann står for den daglige drift. Der er tradition for, at elever hjælper til i

kantinen i frikvartererne, hvilket er med til, at kantinen kan tilbyde et bredt udvalg

til rimelige priser.

KARAKTERGIVNING

I alle fag gives der tre gange om året standpunktskarakterer.

Standpunktskaraktererne kan ses på Lectio.

Ved skoleårets afslutning gives der årskarakterer i samtlige fag og desuden karakterer

i forbindelse med evt. årsprøver og eksaminer.

Klassernes undervisning evalueres med jævne mellemrum gennem hele skoleåret.

KOPIERING

I bibliotekets værksted er der opstillet en kopimaskine til elevernes brug.

16 17


Paderup fra A til Å

LEKTIONSTIDER

Al undervisning er planlagt i 90 minutters lektioner, og der er forskel i skemaerne for lige og

ulige uger.

Skoleklokken ringer ikke, men lektionerne er placeret på følgende tider:

1. lektion 8.30 - 10.00

2. lektion 10.15 - 11.45

3. lektion 12.20 - 13.50

4. lektion 14.00 - 15.30

LÆRERFORSAMLING

Tre gange årligt afholdes møder for lærerne i forbindelse med karaktergivningen i en klasse.

Den ledelsesrepræsentant, der er tilknyttet klassen, leder møderne, hvor man drøfter den enkelte

elevs standpunkt.

Ved skoleårets afslutning kan lærerforsamlingen tilråde elever at gå en klasse om eller evt. opgive

skolegangen – se studie- og ordensreglerne for regler om oprykning og eksamen.

LÆSEVEJLEDER

Skolen tilbyder specialundervisning til elever med læse- og stavevanskeligheder. Undervisningen

foregår på skolen og varetages af læsevejlederne Matilde Malmberg (MM) og Annette

Crüger Klitgaard (AK).

MORGENSAMLING

Der er jævnligt morgensamling i kantinen i 10-frikvarteret. Her vil der blive givet meddelelser

fra rektor, lærere, elevråd, udvalg m.m. Af og til sørger klasser eller enkelte elever for underholdning

– f.eks. har vi tradition for julekalender i december.

MØDEPLIGT

- se studie- og ordensregler.

OPSLAGSTAVLER

I hver hjemstavn findes der en elektronisk tavle med aktuelle meddelelser fra kontoret.

De øvrige tavler i hjemstavnen er til fælles brug – dog ikke til reklamer for

alkohol/rusmidler – og derfor heller ikke reklamer fra byens restauranter og barer.

ORDENSREGLER

Du og dine kammerater skal selv sørge for at holde orden i undervisningslokalerne

og fællesområderne. Af hensyn til rengøringen skal stolene sættes op i beslagene

under bordene, når lokalet forlades.

Det er vigtigt, at vores rengøringspersonale også synes, det er rart at arbejde her

på stedet. Derfor er det nødvendigt, at alle viser hensyn og sørger for, at klasselokalerne,

studieområderne og kantinen bliver efterladt i ordentlig og opryddet

stand.

Rengøringspersonalet skal gøre rent og ikke rydde op - se studie- og ordensregler.

PEDEL

Vores pedeller Per Ahm Sørensen og Lars Vestergaard tager sig af de daglige praktiske

problemer og fører tilsyn med bygningerne.

PÆDAGOGISK RÅD (PR)

Pædagogisk Råd består af skolens ledelse og alle lærerne. Her drøftes større

pædagogiske emner, og PR er rådgivende for gymnasiets ledelse i pædagogiske

spørgsmål.

Eleverne holdes orienteret om møderne i Pædagogisk Råd, idet Elevrådet kan

sende to repræsentanter til møderne.

18 19


Paderup fra A til Å

REJSER

I løbet af gymnasietiden må du påregne en vis rejseaktivitet. Rejserne har et fagligt indhold og

indgår i undervisningen.

Rejseudgifterne skal dækkes af eleverne selv, og det anbefales, at klasserne allerede fra begyndelsen

af 1.g starter en opsparing til den store studierejse, som finder sted i 2.g. Rejsemålet

besluttes af klassens lærere. Bestyrelsen har fastsat, at de samlede udgifter for en elev for et

helt gymnasieforløb højest må være 5.000 kr. Heraf skal du regne med, at studierejsen i 2.g

udgør de 3.100 kr. Studierejsen varer ca. en uge, og planlægningen af den starter allerede i

slutningen af 1.g.

Igennem hele gymnasieforløbet kan der være kortere dagture i både fællesfag, studieretningsfag

og valgfag.

REKTOR

Har det administrative og pædagogiske ansvar for skolens drift. Både du og dine forældre er

altid velkomne til at henvende jer til rektor med problemer af enhver art i forbindelse med

undervisningen, eksamen og skolegangen i øvrigt.

RYGNING

Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Ingen skal ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Rygeforbuddet gælder alle former for røg fra cigaretter, piber og lignende, herunder e-cigaretter.

Det omfatter såvel alle skolens indendørslokaliteter som udendørsområder, og det gælder

for alle på skolen – elever, medarbejdere og gæster.

SKEMA

I skoleåret vil undervisningen blive omlagt flere gange, så dit skema på nogle dage vil afvige fra

det normale. Vi vil bl.a. planlægge nogle af undervisningsdagene, så de kan benyttes til tværfagligt

samarbejde.

Det giver mulighed for at arbejde sammenhængende med et fag eller et emne en hel dag enten

på skolen eller på en mindre studietur til virksomheder, museer o.l.

SKEMAÆNDRINGER

Alle skemaændringer meddeles via skolens elektroniske system - Lectio.

SKOLEFORESTILLING

Hvert år sættes en skoleforestilling op på gymnasiet. Sidste år var det musicalen

”Ce Soir”, der udspillede sig på en parisisk natklub, Moulin Rouge, i 1899. Over

130 elever fra de tre årgange og syv lærere arbejdede på forestillingen fra november

2012 og frem til premieren fredag den 1. februar 2013, der blev overværet af

mange hundrede gæster.

STUDIEVÆRKSTED

På Paderup Gymnasium har vi den opfattelse, at indøvelse af gode lektievaner og

især regelmæssig støtte fra både lærere og kammerater hjælper flere elever gennem

gymnasiet – samtidig med, at mange opnår højere karakterer.

Derfor anbefaler vi eleverne, at de møder op i vores studieværksted.

• En almindelig lektiecafé, hvor du kan henvende dig til de faglærere eller tutorer,

som du ønsker lektiehjælp fra.

• Klassens lærere kan henvise elever med brug for lidt ekstra faglig støtte til at

søge hjælp hos lektiecaféens faglærere.

• Derudover kan du bruge studieværkstedet til gruppearbejde, udarbejdelse af

skriftlige besvarelser, opgaver, stile, rapporter etc. Også i disse tilfælde har du mulighed

for at indhente bistand fra faglærerne.

• Elever, som af forskellige årsager er overhalet af klassen, kan bruge studieværkstedet

til at komme på omgangshøjde med de øvrige.

• Studieværkstedet kan i en vis udstrækning bruges til at indhente forsømmelser.

• Desuden er der her mulighed for at møde studievejlederne og læsevejlederen.

Studieværkstedet er et frivilligt tilbud til dig.

20 21


Paderup fra A til Å

STUDIE- & ORDENSREGLER

Studie- og ordensreglerne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse BEK nr. 1222 af 4. december

2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt den tilhørende vejledning.

Formål

Studie- og ordensreglerne for Paderup Gymnasium har til formål at sikre de bedste vilkår for

eleverne og de ansatte i skolens dagligdag og til at fremme en aktiv indsats i undervisningen,

som er funderet i solid faglighed. Reglerne skal sikre, at skolen er et trygt sted at være, samtidig

med at brugerne behandler hinanden med respekt og tolerance.

Dette betyder, at:

• Man skal opføre sig ordentligt og tage hensyn til sine medmennesker i undervisnings- såvel

som i sociale sammenhænge.

• Man skal vise ansvarlighed i brugen af skolens bygninger og udendørsarealer, inventar og

tekniske udstyr og behandle disse samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Skolen

opkræver økonomisk erstatning for forvoldte skader.

• Man skal opføre sig ordentligt i brugen af computere og Internet i skolearbejdet, dvs. ikke

downloade, lagre eller distribuere ulovligt eller stødende materiale. Man skal overholde de

regler, som i øvrigt præciseres ved opkobling til skolens net.

• Man skal følge skolens rygepolitik, dvs. at rygning ikke er tilladt på skolens omåde.

• Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende

stoffer på skolen – ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Øl og

vin er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse.

• Alle skal bidrage til, at klasselokalerne er pæne og ryddelige, herunder at stole sættes op,

papiraffald og lignende fjernes af hensyn til rengøringen.

• Man skal opføre sig ordentligt og udvise ansvarlighed, når man i skolesammenhæng

er uden for skolens arealer, f.eks. på ekskursion eller studierejse. I forbindelse

med studierejser underskrives en særskilt kontrakt om opførsel og konsekvenser.

Sanktioner

Ved overtrædelse af disse regler kan skolen efter situationens alvor give en pædagogisk

tilrettevisning eller iværksætte sanktioner, som er:

• Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

• Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage i et skoleår. Udelukkelsen

registreres som fravær.

• Bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde.

Sanktionerne iværksættes efter en forudgående skriftlig advarsel, med mindre

der er tale om særligt alvorlige tilfælde.

Eleven gives efter forvaltningslovens regler mulighed for at kommentere sagen,

inden afgørelsen om sanktionen træffes.

Aktiv deltagelse

Der er mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, som skolen afholder

i skoletiden. Der er pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Ved aktiv deltagelse

i undervisningen forstås, at eleverne:

• Møder rettidigt og velforberedt

• Deltager aktivt i samtaler og diskussioner, både i klassen og i grupper

• Afleverer alle skriftlige besvarelser og projekter rettidigt

• Afleverer besvarelser, der kvalitativt lever op til det pågældende faglige niveau

22 23


Paderup fra A til Å

Registrering

Ved begyndelsen af hver lektion registrerer læreren fremmøde/fravær. Læreren registrerer

afleverede/ikke afleverede skriftlige besvarelser. Registreringerne opgøres normalt for et år ad

gangen.

Registreringerne vil være tilgængelige for den enkelte elev elektronisk og opdateres normalt

hver 2. uge. Eleven har pligt til selv at kontrollere registreringerne og til i tilfælde af uenighed i

oplysningerne at henvende sig til den pågældende lærer. I tilfælde af fejl i oplysningerne kontakter

læreren herefter kontoret.

Registrering af fravær

Ved fravær fra undervisningen skal eleven skrive tidspunkt og begrundelse i Lectio. I tilfælde

af fravær, der kan forudses, skal eleven melde fraværet til kontoret i forvejen og samtidig skrive

det i Lectio.

Registrering af skriftlige opgaver

Læreren fastsætter en afleveringsfrist for en skriftlig opgave. Læreren registrerer afleverede

opgavebesvarelser, som opfylder minimumskravene til kvaliteten af en besvarelse, for at den

kan godkendes som en aflevering.

Afleverer eleven ikke rettidigt, giver læreren en ny frist. Hvis opgaven ikke afleveres til den nye

frist, sættes eleven til at skrive opgaven i den lektion, hvor opgaven skulle afleveres.

Læreren kan placere eleven i hjemstavnen eller i administrationen.

Uanset den elevtid, der er defineret i forbindelse med den aktuelle opgave, har eleven kun én

lektion til besvarelsen. I særlige tilfælde, f.eks. længerevarende sygdom, kan rektor tillade, at en

elev afleverer manglende skriftlige opgaver på et senere tidspunkt.

Vurdering af fravær

Fravær inkl. ikke afleverede skriftlige opgaver registreres og indgår i skolens vurdering

af elevens aktive deltagelse i undervisningen. Der tages i vurderingen højde

for fravær forårsaget af:

• Godskrevet deltagelse i anden undervisning på skolen.

• Godskrevet deltagelse i en anden aktivitet i skoleregi som f.eks. idrætsstævne.

• Godskrevet deltagelse i elevrådsmøder og møder i andre af skolens udvalg.

• Godskrevet deltagelse i informationsmøder mv. i regi af Studievalg Østjylland.

Godskrivning

Godskrivning foregår via en dertil indrettet blanket, som skal underskrives af den

pågældende lærer eller kontoret. En godskrivning skal normalt foreligge forud for

deltagelsen i et af ovennævnte arrangementer og skal senest foreligge to uger

efter arrangementet. Muligheden for en forhåndsgodkendt godskrivning afhænger

af den enkelte elevs samlede fravær og af vigtigheden af arrangementet.

Dette vurderes af skolen.

Skolen kan i særlige tilfælde bestemme, at en elev pga. forsømmelser ikke kan

deltage i et arrangement, som indebærer godskrevet fravær fra undervisningen.

Der tages også til en vis grad højde for fravær forårsaget af sygdom, som er meddelt

skolen. Skolen kan ved gentagne sygeperioder af flere dages varighed forlange

en lægeerklæring.

Skolen kan også forlange lægeerklæring i tilfælde, hvor en elev skal fritages for

idræt, eller hvor en elev ønsker særlige hjælpemidler. I tilfælde, hvor skolen forlanger

en lægeerklæring, afholdes udgiften til lægeerklæringen af skolen.

Ved fravær fra eksamensbegivenheder afholdes udgiften til en eventuel læge-

erklæring af eleven.

Paderup fra A til Å

24 25


Paderup fra A til Å

Sanktioner

Skolen reagerer ved for højt fravær og kan indkalde elever til samtale, når fraværet overstiger

5 %. De første samtaler finder normalt sted i efterårssemesteret mellem efterårsferien og

juleferien. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår skolen reagerer

med en pædagogisk tilrettevisning, eller en af følgende sanktioner, som kan iværksættes efter

en skriftlig advarsel. Forældrene orienteres, hvis eleven er under 18 år.

• Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på det pågældende klassetrin i det

pågældende år. Der gives ikke årskarakterer, og eventuelle allerede givne årskarakterer bortfalder.

Iværksættes normalt ved et samlet fravær omkring 10 %, afhængig af årsagerne til fraværet.

• Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende

år. Prøven skal aflægges det følgende år. Iværksættes normalt ved et højt fravær i kun

et enkelt fag.

• Bortvisning fra skolen.

Ved skriftlige advarsler om mulige sanktioner samt iværksættelse af selve sanktionerne følges

forvaltningslovens regler om partshøring, således at eleven får normalt 7 dage til at fremkomme

med bemærkninger, der kan have betydning for sagen.

Oprykning

Oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen.

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

Eleven har krav på oprykning, når eleven har aflagt alle de krævede prøver og større

skriftlige afleveringer og har mindst 2,0 i karaktergennemsnit af eksaminer, årsprøver og standpunktskarakterer.

En elev kan nægtes oprykning til næste klassetrin, hvis skolen vurderer, at eleven på baggrund

af de løbende evalueringer ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Eleven får

mulighed for at udtale sig før den endelige beslutning træffes.

Snyd med skriftlige opgaver

Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser,

afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden

skrive besvarelsen for sig. Hvis en lærer på baggrund af denne definition konstaterer,

at en elev har snydt, indberettes sagen til rektor. Rektor tager derefter en

samtale med eleven, og skolen kan iværksætte en af følgende sanktioner:

• Skriftlig advarsel.

• Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det

pågældende år. Der gives ikke årskarakterer, og eventuelle allerede givne årskarakterer

bortfalder.

• Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes

det pågældende år. Prøven skal aflægges det følgende år.

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver, erklæres

besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin

om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Snyd i forbindelse

med eksamen medfører bortvisning, og eleven kan tidligst gå til eksamen

det følgende år.

Som en del af introduktionsforløbet i 1.g bliver eleverne orienteret om reglerne

for snyd med skriftlige opgavebesvarelser og om konsekvenserne i tilfælde af snyd.

Klage

Elever, og forældre hvis eleven er under 18 år, kan klage til Undervisningsministeriet

over skolens afgørelse mht. sanktioner. Klagen indgives senest 2 uger

efter den pågældende afgørelse og stiles til rektor, som videresender klagen til

Undervisningsministeriet vedlagt sin egen udtalelse i sagen. Før klagen videresendes,

har klageren mulighed for med 1 uges frist at kommentere rektors

udtalelse, og disse kommentarer medsendes til ministeriet.

Ikrafttræden

Studie- og ordensreglerne træder i kraft d. 1. august 2009, og de gælder, indtil de

eventuelt bliver ændret.

26 27


Paderup fra A til Å

STUDIEKORT

Kontoret udsteder studiekort, der kan bruges som bevis for, at man går på skolen, og som legitimation

ved skolefester m.v. I visse tilfælde kan der ved forevisning af disse kort opnås rabatter.

Spørg Elevrådet.

STUDIEVEJLEDNING

Gymnasiets studievejledere har stort set det arbejdsområde, man kender fra folkeskolens

klasselærer- og skolevejlederfunktion. Det vil sige, at studievejlederen er til rådighed, når en

elev har personlige eller sociale problemer, og når der er vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

Desuden kan studievejlederen hjælpe med oplysninger om SU og andre praktiske ting.

Det er vigtigt at understrege, at studievejlederen har tavshedspligt - og at personlige oplysninger

kun bringes videre med elevens samtykke og vidende.

Studievejlederne Lilian Curran (Cu), Birgit Andersen (BA) og Annemarie Wyke Stoltenborg (AS)

har faste træffetider, som vil blive bekendtgjort ved opslag. Uden for denne træffetid kan man

naturligvis også kontakte studievejlederne via skolens tlf.nr. og på mail eller sms til vejledernes

mobilnr. (se skolens hjemmeside).

STUDIEVALG ØSTJYLLAND

I løbet af din gymnasietid får du også vejledning om vejen videre efter gymnasiet.

Du bliver præsenteret for det videregående uddannelsessystem og får mulighed

for personlige samtaler omkring din fremtid med studievalgsvejleder Karen

Lintner fra Studievalg Østjylland.

F.eks. kan det være relevant at se på, om der kræves nogle bestemte fag i gymnasiet

for at komme ind på en specifik uddannelse.

Karen holder jævnligt træffetid på gymnasiet og kan altid træffes på mail

kli@studievalg.dk (læs mere om Studievalg Østjylland på www.studievalg.dk/

oestjylland).

SU

Kun elever, der er fyldt 18 år, kan opnå støtte fra SU. Det er obligatorisk for alle

studerende at bruge selvbetjeningssystemet minSU – www.su.dk - når de vil søge

eller ændre deres SU. Du er selvfølgelig velkommen til at henvende dig til studievejlederne

eller på kontoret for at få hjælp og vejledning.

SYGEUNDERVISNING

Ved fravær pga. sygdom, der forventes at vare mere end tre uger, er der mulighed

for sygeundervisning.

Sygeundervisning bevilges efter aftale med pædagogisk leder Anne-Mette Munk

Marker (Ma).

28 29


Paderup fra A til Å

TEAM

Et lærerteam består af to af klassens lærere, som har til opgave at planlægge, evaluere og udvikle

undervisningens indhold og de tilhørende arbejdsformer i en klasse.

Et elevteam består af tre af klassens elever, som har til opgave at varetage elevernes interesser

og at arbejde for et godt undervisningsmiljø i klassen.

Lærerteam og elevteam holder møder efter behov.

TILSKADEKOMST

Region Midtjylland har ændret procedurerne, og det er ikke længere muligt at ringe direkte til

skadestuen. Som udgangspunkt skal man kontakte elevens egen læge.

Derfor skal du altid have dit sygesikringskort med på gymnasiet.

TRANSLOKATION

er betegnelsen for afslutningen den sidste dag før sommerferien, hvor 3.g’erne får overrakt

deres eksamensbeviser. Det er en festlig dag, hvor 3.g’erne møder op med deres forældre, og

hvor vi fejrer årets nye studenter.

UDMELDELSE

Hvis en elev ønsker at udmelde sig af skolen, skal han/hun kontakte sin studievejleder. Hvis man

er under 18 år, skal man have sine forældres underskrift for at kunne melde sig ud.

I forbindelse med udmeldelse skal studiekort og alle bøger m.v. afleveres.

Evt. manglende bøger skal erstattes.

UDVALG PÅ SKOLEN

Gymnasiets ledelse uddelegerer beslutningskompetence på en række områder til tre stående

udvalg. De tre stående udvalg er Aktivitetsudvalget, Kvalitetsudvalget og Pædagogisk Udvalg.

Formålet er at kvalificere beslutninger på gymnasiet og at give medarbejdere og elever medindflydelse

for derved skabe motivation og arbejdsglæde.

Udvalgene er forpligtede til at sørge for, at gymnasiets værdier – faglighed, kreativitet

og tryghed – kommer synligt til udtryk i gymnasiets strategier og beslutninger.

De består alle af tre lærerrepræsentanter, tre elevrepræsentanter og en

ledelsesrepræsentant, som er mødeleder.

Aktivitetsudvalget:

Aktivitetsudvalget har til formål at frembringe idéer til udvikling af gymnasiet, at

understøtte gymnasiets fællesskab om aktiviteter uden for den normale undervisning

og at udvikle og pleje skolens tilknytning til den nære og fjerne omverden.

Dette arbejde omfatter aktiviteter som f.eks. studieværkstedet, fællestimer, studie-

rejser og internationalisering.

Kvalitetsudvalget:

Kvalitetsudvalget har til formål at frembringe idéer til udvikling af gymnasiets

faglige profil og at kvalitetssikre gymnasiets virksomhed, herunder bl.a. at udarbejde

en årlig kvalitetsplan, at evaluere undervisning og elevtrivsel og at drøfte

udbud og oprettelse af studieretninger og valgfag.

Pædagogisk Udvalg:

Pædagogisk Udvalg har til formål at fremme den pædagogiske udvikling, hvilket

bl.a. vil sige at befordre kreativitet og innovation i undervisningen, at fremme

brug af forskellige læringsstile, at iværksætte pædagogiske arrangementer, at

koordinere og udarbejde en årsplan for skoleåret, at sikre en overordnet fordeling

af elevtid til skriftligt arbejde mv.

ÅRSPRØVER

Ved skoleårets slutning skal der i 1.g og 2.g afholdes skriftlige og/eller mundtlige

årsprøver.

30 31


Grundplan over skolen Grundplan over skolen

32 33


Lærere på Paderup Gymnasium Lærere på Paderup Gymnasium

Aage Frost Mathiesen (AM)

matematik,

fysik, datalogi

Anja Amtoft (AT)

kinesisk,

fransk

Annette Klitgaard (AK)

dansk, idræt,

læsevejleder

Britta Kristensen (BK)

fransk,

musik

Allan Friis Clausen (AC)

rektor

Anja Galijatovic (AG)

engelsk,

mediefag

Birgit Andersen (BA)

studievejleder,

psykologi, religion

Christina Holst Færch (CF)

dansk,

historie

Allan N. Kristiansen (AN)

dansk,

engelsk

Anne Elliot (AE)

dansk,

engelsk

Birgit Møller Hendel (BM)

dansk,

religion

Diana Bollerup Nielsen (DN)

kemi,

matematik

Anders Aare (AA)

engelsk,

musik

Anne-Mette M. Marker (Ma)

filosofi, samfundsfag

pædagogisk leder

Birgitte W.J. Møbjerg (BJ)

musik,

matematik

Esther Christensen (EC)

idræt,

matematik

Anette Høj (AH)

biologi

Annemarie W. Stoltenborg (AS)

dansk, filosofi,

studievejleder

Bjarke Brandtoft (BB)

dansk,

historie

Frank Kornmaaler (KM)

idræt,

engelsk

Gerda Karstoft (GK)

tysk,

engelsk

Helle Boelskifte Andersen (HA)

matematik, fysik, pæd.

leder, skemalægger

Jeppe Nissen (Je)

matematik,

samfundsfag

Lars Stig Nielsen (LN)

fysik, matematik,

datalogi

Hanne Laursen (HL)

fysik,

matematik

Henning Troelsen (HT)

kemi, biologi,

bioteknologi

John Palm Nielsen (JN)

idræt, erhv.-øko.,

samfundsfag, historie

Lillian Curran (Cu)

engelsk, mediefag,

studievejleder

Hans Skov Jürgensen (HJ)

fransk,

spansk

Jens Nieling (Ni)

tysk, latin

oldtidskundskab

Karin Skjalm-Rasmussen (KH)

fysik,

kemi, historie

Maj Bluhme Korteman (MB)

kinesisk

Heidi M. H. Kristensen (HK)

engelsk,

dramatik

Jens Christian Jakobsen (JJ)

dansk,

musik

Kathe B. Bundgaard (KB)

dansk, oldtidskundskab,

latin, græsk

Martin Brix Petersen (MP)

historie,

religion

Helge Haahr (HH)

historie,

oldtidskundskab

Jens-Erik Andersen (JA)

filosofi, historie,

naturgeografi

Kirsten Abildgaard (KA)

biologi,

billedkunst

Matilde Malmberg (MM)

dansk, religion,

læsevejleder


38

Lærere på Paderup Gymnasium Lærere på Paderup Gymnasium

Mersija U. Kajtaz (MK)

tysk,

engelsk

Peter Møller Thorsen (PT)

tysk,

erhvervsøkonomi

Sara Bloch (SB)

spansk,

religion

Mette Junge (MJ)

biologi,

bioteknologi

Pia Kusk Jensen (PJ)

matematik,

erhvervsøkonomi

Sujeevan Sivasundaram (SS)

fysik

Tina Maimburg (TM)

fransk,

historie

Mette Tobiasen (MT)

psykologi,

samfundsfag

Poul Henrik Wiene (Wi)

fysik,

matematik

Søren Kjær Jensen (SJ)

historie,

naturgeografi

Tina Tollestrup Nielsen (TN)

kemi,

fysik

Mikael F. Mouritsen (Mo)

historie,

samfundsfag

Ragnhild Kjær (RK)

dansk,

engelsk

Thomas Skadhede (SK)

idræt,

biologi

Tormod R. Hansen (TH)

dansk,

idræt

Per Henriksen (PH)

tillidsrepræsentant, erhv.øko.,

idræt, samfundsfag

Rasmus Falbe-Hansen (RF)

historie,

mediefag

Thorkild Sandholm (TS)

fysik,

matematik

Uffe Simonsen (US)

idræt,

musik

Ulla Christensen (UC)

fysik,

biologi

Sekretariatet

Hanne Reno Ernstsen

sekretær

Ulrik K. Ortmann (UO)

spansk,

engelsk

Bitten Munk

sekretær

Thomas Arnkjær

økonomichef

Inger Marie Friis Hejl

kontormedhjælp

39


38

Teknisk personale

Per Ahm Sørensen

pedel

Jannie Lock Sørensen

rengøring

Kim Drachmann

kantine

Lars Vestergaard

pedel

Inger Marie Friis Hejl

rengøring

Anna Lise Jensen

rengøring og køkken

Dorthe Ibsen Høegh

rengøring

Litta Jørgensen

rengøring

Bo Hansson

IT-supporter

Læs mere på vores website

På www.paderup-gym.dk kan du læse meget mere om gymnasiet og de mange

ting, der foregår i løbet af året. Så klik ind og bliv meget klogere på skolen og den

hverdag, der venter dig.

Find os også på Facebook: www.facebook.com/PaderupGymnasium

39


PADERUP GYMNASIUM

Apollovej 64

8960 Randers SØ

86 41 66 77

pg@paderup-gym.dk

www.paderup-gym.dk

www.facebook.com/PaderupGymnasium

More magazines by this user
Similar magazines