Energi Danmark

energidanmark.dk

Energi Danmark

Energi Danmark

Fokus Uge 34, 2011

Grundkraftpriser d. 23. august 2011

(DK1 og DK2 i DKK/MWh)

DKK/MWh

System +

CfD

Marginal

omk.

(kul)

Energi

Danmarks

forventning*

DK1

Q4-11 425,0 347,2 415,9

YR-12 385,6 355,7 384,3

YR-13 392,6 368,5 390,7

DK2

Q4-11 450,4 347,2 440,9

YR-12 404,2 355,7 401,6

YR-13 406,3 368,5 402,3

* Baseres på vores forventninger til den leverede pris.

EUR/DKK: 7,4495

EUR/USD: 1,4469

Grundkraftpriser d. 23-08-2011. Se opdaterede

priser (System+CfD) på www.energidanmark.dk

Opsummering:

Bortset fra en pæn stigning for elprisen for

DK1 har markederne været forholdsvis rolige

i den seneste uge. De fleste priser ligger inden

for en enkelt procent af, hvor de var for

en uge siden. Sveriges vandreservoirer nærmer

sig historisk set højt niveau. Den kommende

weekends spotpriser ser lave ud.

Anbefalinger:

Markedet virker meget usikkert i øjeblikket,

og vi har ingen stærk holdning til den

kommende uges bevægelser. Men vi mener,

systempriserne stadig ligger lidt for højt, så

den risikovillige kan overveje at udsætte afdækning.


Råvarer, CO 2 og marginalomkostninger

Oliepriserne har været lidt nede i den forløbne uge

men er sidenhen kommet pænt op igen. Ikke desto

mindre ser tendensen fremdeles ud til at være faldende

på nærmeste sigt (1-2 måneder). Seneste

priser i markedet for Brent (nærmeste måned) er

75,43 EUR/tønde hhv. 108,95 USD/tønde. Dette

svarer til fald på 0,9 %. Den seneste uge har ikke

bragt noget afgørende nyt ind i det fundamentale

billede for olie. Vi tror, at en genoptagelse af den

stigende pristendens vil kræve klare udmeldinger

fra centralbankerne om massiv udvidelse af pengemængden,

og endnu foreligger ingen sådanne. De

voldsomme stigninger i prisen på guld i den seneste

uges tid indebærer imidlertid, at der spekuleres

betydelige mængder penge i forventningen om, at

seddelpresserne vil komme på overarbejde i den

ikke alt for fjerne fremtid.

CO 2 -priserne har ikke bevæget sig særligt langt i

den sidste uges tid. Kontrakten for 2012 lukkede

i går i 13,16 EUR/ton, hvilket er 0,8 % højere end

syv dage tidligere. I mangel af markante CO 2 -relaterede

udtalelser fra højt placerede politikere, og

i en global stemning af økonomisk nedtur, tror vi,

at prisen først vil falde markant, inden den stiger

markant, ift. det nuværende niveau.

Marginalomkostningerne ved kulbaseret elproduktion

har ligget ret stabilt siden sidste Fokus, og

baseret på årskontrakten for 2012 ligger de nu på

47,75 EUR/MWh. For gasbaseret elproduktion har

der imidlertid været en pæn stigning, efterfulgt af

et endnu større fald, så omkostningerne nu ligger

på 57,42 EUR/MWh (et fald på 0,9 % ift. ugen forinden)

- igen baseret på årskontrakten for 2012.

Reservoir

Den kommende uge vil i gennemsnit give betydeligt

mere regn end normalt for årstiden, hvis meteorologerne

har ramt plet. Især fredag til mandag ser

våde ud. Bortset fra fredag, som ser normal ud,

vil temperaturerne til gengæld ligge under sæsongennemsnittet.

Specielt ser det køligt ud fra søndag

af. Vandreservoirerne vil formentlig få tilført yderligere

en procent indhold i ugens løb. Som grafen

viser, ligger de svenske reservoirer allerede meget

højt på nuværende tidspunkt.

Spot

Spotpriserne har igen opført sig stort set som forventet

og er da også startet denne uge et niveau

over forrige, men ser ud til for tirsdagen at være

meget nær niveauet fra sidste uge.

For den kommende uge ser det ud til, at vi starter

med moderate vinde, som formodentlig vil tage

til op mod weekenden og toppe søndag, derefter

Analyseafdelingen Uge 34, 2011

Side 2


urde der igen være faldende vindproduktion. Temperaturmæssigt

er vi fortsat under normalen, men

frem mod fredag ser det ud til, at vi nærmer os - og

måske endog kommer en smule over - normalen,

for derefter igen at se faldende temperaturer. Nedbøren

har lidt samme trend; først meget moderat

for derefter op til weekenden at tage en del til.

Samlet set tror vi igen på faldende priser, om end

meget moderat de første dage, specielt når man

medtager de store fald, vi bare så fra mandag til i

dag, for derefter at tage meget til weekenden over.

Næste uge ser igen ud til at skulle starte på et niveau

svarende til denne.

System

Systemkontrakterne er som forventet faldet i den

forløbne uge - om end kun en smule - og årskontrakten

for 2012 lukkede i går i 45,75 EUR/MWh (et

fald på 1 %), mens kontrakten for Q4 i år lukkede

i 49,05 EUR/MWh (et fald på 0,3 %). Vi er stadig

tilbøjelige til at tro, at priserne på nuværende tidspunkt

ligger lidt højere end spotpriserne vil gøre

ved levering, selvom de seneste måneders prisfald

har bragt priserne ned på et meget mere realistisk

niveau.

CfD

CfD’erne for nærmeste kvartal er den sidste uge

steget. DK1 CfD’en fra 7 til 8 EUR/MWh og DK2 fra

11,05 til 11,4. Sammenholdt med bevægelserne på

den underliggende systemkontrakt er DK1 området

dermed samlet set også steget med 0,85 EUR,

mens DK2 har forholdt sig stort set uforandret.

DK1 bevægelserne kan i første omgang virke en

smule besynderlige, da vi ikke har oplevet samme

bevægelser på det tyske marked, og DK1 dermed

ved første øjekast kunne se ud til at gå enegang.

Dette er dog ikke tilfældet, da der mere sandsynligt

er tale om en vis tidsforsinkelse på bevægelserne

i stedet, grundet den noget lavere likviditet på det

danske marked.

Kigger vi derfor i stedet to uger tilbage, ser vi, at

DK1 CfD’en er uforandret, altså i samme niveau, og

sammenholdes dette med system udviklingen, passer

stigningen på området meget godt overens med

stigningen i den tilsvarende EEX kontrakt.

Kontinentet

Der er ikke sket meget på det tyske marked, i forhold

til nærmeste kvartal og år, den sidste uge.

Kvartalet er steget med 0,26 EUR, mens året er faldet

med 0,03 EUR. Det virker dermed fortsat også

som om el kontrakterne lige skal finde hoved og

hale i, hvad der foregår generelt på markederne,

inden der kommer reelle bevægelser.

Analyseafdelingen

Side 3

Uge 34, 2011


Prisoversigt for nærmeste måneder, kvartaler og år - seneste priser:

SYS

Base

EEX

Base

EEX

Peak

SE_CfD NO_CfD DK2_Cfd DK1_CfD DK1

Base

DK2

Base

KUL

USD/t

SEP-11 45,70 54,18 63,88 7,00 -3,50 8,69 5,95 51,65 54,39 123,45

Olie

USD/bbl

OKT-11 48,15 59,59 75,00 7,33 -3,25 10,38 8,15 56,30 58,53 123,80 108,36

NOV-11 49,10 64,44 82,25 124,05 107,98

DEC-11 49,75 61,70 79,54 124,45 107,75

Q4-11 49,05 61,88 78,99 6,08 -2,75 11,40 8,00 57,05 60,45 124,10 108,03

Q1-12 49,80 62,39 79,08 4,48 -0,50 10,65 3,80 53,60 60,45 125,55 107,42

Q2-12 43,80 52,26 62,51 1,90 -0,25 7,25 5,73 49,53 51,05 125,95 107,13

Q3-12 41,90 52,20 63,06 126,35 106,77

YR-12 45,75 57,02 70,51 3,15 -0,40 8,50 6,00 51,75 54,25 126,26 106,87

YR-13 45,45 57,00 70,40 2,50 0,00 9,08 7,25 52,70 54,53 129,80 104,53

YR-14 45,55 57,28 70,35 2,35 0,00 9,20 7,53 53,08 54,75 133,00 101,42

YR-15 47,35 58,65 72,20 135,50 98,67

YR-16 48,80 59,80 74,20 136,40 96,38

Priser er i EUR/MWh med mindre andet er angivet. Base betegner timer 1-24 alle dage. Peak er time 9-20 alle hverdage. CfD står for ”Contract for

Difference” og er prisforskellen mellem et prisområde og systemprisen (fx er DK1 CfD prisforskellen mellem Jylland/Fyn området og systemprisen).

SYS er den fælles nordiske el-pris - system. EEX er den tyske pris. SE_CfD er den svenske CfD. NO_CfD er den norske CfD. DK2_CfD er CfD’en

for Sjælland mens DK1_CfD er den Jysk/Fynske CfD. Kul er i USD/ton (prisen er API2 fra McCloskey opgjort NAR, CIF og leveret ARA). Olie er Brent

Crude i USc/tønde.

Energi Danmark A/S

Åhave Parkvej 27

8260 Viby J

Tlf.: 87 42 62 62

E-mail: ed@energidanmark.dk

www.energidanmark.dk

Kundeansvarlige El:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Kundebordschef

Michael Bendixen

(mb@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Morten Meisner

(mm@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Anders Sørensen

(ams@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Kasper L. Christensen

(klc@energidanmark.dk)

Energihandel:

Markedsdirektør Mike Thygesen

(mike@energidanmark.dk)

Porteføljeforvaltning:

Porteføljechef Jan Rigtrup

(jr@energidanmark.dk)

Analyse:

Senior matematisk model-udvikler Stefan

W. Christensen (swc@energidanmark.dk)

Kvantitativ analytiker Kell P. Christensen

(kpc@energidanmark.dk)

Kvantitativ analytiker Rasmus Steffensen

(rst@energidanmark.dk)

Spørgsmål til indhold rettes til:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Ansvarshavende:

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard

(jhw@energidanmark.dk)

Energi Danmark Fokus er udarbejdet på grundlag af informationer om det nordiske kraftmarked fra kilder, Energi Danmark A/S

finder pålidelige. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Energi Danmark A/S påtager sig dog intet ansvar for,

at indholdet er fuldstændigt eller nøjagtigt. Energi Danmark A/S tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle

øvrige fejl og fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner,

der er foretaget med baggrund i materialet. Energi Danmark Fokus vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel

eller meddelelse herom. Materialet er fortroligt og alene bestemt for kunder hos Energi Danmark A/S. Oplysningerne er af generel

karakter og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. Brugere opfordres til at søge nærmere rådgivning, såfremt konkrete

spørgsmål søges løst. Materialet må ikke offentliggøres eller på anden måde videregives.

Analyseafdelingen Uge 34, 2011

More magazines by this user
Similar magazines