Efterår 2011 - Sct. Mortens Kirke

sctmortenskirke.dk

Efterår 2011 - Sct. Mortens Kirke

KIRKEBLADET

SCT. MORTENS SOGN

31. årgang · Nr. 3 · August 2011


Forsidebilledet

Motivet er denne gang en symbolsk fremstilling af ”treenigheden”. Vi er jo midt i kirkeårets

”Trinitatis”-periode, der har sit latinske navn efter den enhed, der er mellem Trosbekendelsens

tre artikler: troen på Gud Fader, troen på Guds Søn og troen på Helligånden.

Sådan giver Gud sig til kende for os – som Fader, Søn og Helligånd – aldrig den ene uden

de to andre – og sådan bekender han sig til os, og det er i hans treenige navn, at enhver

af os er blevet døbt. Sådan er hans treenige navn uløseligt knyttet til vores navn.

På billedmotivet kommer Guds treenighed til

udtryk på flere måder. Midt i motivet

ses en trebladet roset, der minder

om en trekløver, men som også

kan ses som tre cirkler, der

delvist overlapper hinanden.

Dette midtermotiv ligger

indfældet i en cirkel og er

desuden omkranset af en

figur, der ved første øjekast

har form som en

sekstakket stjerne – i

øvrigt jødedommens såkaldte

Davidsstjerne –

men som grafisk betragtet

kan opfattes som to

trekanter lagt forskudt

oven på hinanden. Af de to

trekanter og deres overlapninger

dannes desuden en række

mindre trekantede felter – og der er

mange af dem, hvis man tæller nøje

efter. Prøv selv!

Hele motivet er desuden indrammet af en cirkel, som er med til at understrege den

guddommelige enhed og sammenhæng, som hverken har begyndelse eller ende.

Motivet er fundet på resterne af et panel fra det gamle orgelpulpitur, hvoraf den ældste

del stammer fra 1859. Det havde sin plads i kirken indtil 1975, hvor det nye orgel

blev opsat. Orgelpulpituret var den ophøjede balkon, som det gamle orgel var placeret

på, og hvor der også var plads til kirkesangerne ved panelet.

Kirkens nye orgel kom ned at stå på gulvet, og da det gamle pulpitur blev fjernet, blev

dele af det anbragt i tårnet og på kirkeloftet, hvor det endnu er at finde. Normalt er det

ikke offentligt tilgængeligt, men hvis du får en aftale med kirketjeneren, viser hun det

meget gerne frem – og der er meget andet spændende at se på deroppe i den støvede

og skumle afdeling …. hvis du tør!

2


Sognemøde 28. september 2011 kl. 19.00

Foredrag i Sct. Mortens Gaard: 40 år i kongehuset

Tidligere kammertjener Anker Andersen kommer

og fortæller om sit virke i kongehuset først

for kong Frederik og siden for dronning Margrethe.

Endvidere fortæller han om, hvad arbejdet består

i og om sine mange rejser med kongehuset.

Spørger man Anker Andersen, hvilke lande han

ikke har besøgt er svaret: Mexico og Argentina.

Fri entre. Kaffe 20,- kr.

Jehan Alains samlede orgelværker

i Sct. Mortens Kirke

I anledning af 100-året for den franske komponist Jehan Alains

fødsel vil tre af Næstveds organister spille hans samlede orgelværker

i Sct. Mortens Kirke.

Alain har helt sin egen stil som komponist, præget af fransk

impressionisme, gregoriansk sang m.m., og det er bemærkelsesværdigt

hvad han nåede at skabe i sit korte liv.

Alain døde som soldat i 2. verdenskrig i foråret 1940.

Værkerne bliver spillet i Sct. Mortens Kirke ved tre koncerter:

Tirsdag den 20. september kl. 19.30

Christian Kampmann Larsen

Onsdag den 21. september kl. 19.30

Karsten Gyldendorf

Torsdag den 22. september kl. 19.30

Kurt Levorsen

Der er gratis adgang til alle koncerterne.

3

Jehan Alain

(1911-1940)


Kirkehøjskolen - Program for efteråret 2011

Troens stemme - udtrykt igennem kunstarterne: Musik, litteratur,

maleri, arkitektur m.m.

Torsdag d. 22. sept.: Lektor Jørgen I. Jensen, København.

”Musikkens indflydelse på kirken igennem tiderne”

Torsdag d. 6. okt.: Fortæller Birgitte Arendt, Haderslev.

”Ditte Menneskebarn”

Torsdag d. 20. okt: Forfatter, cand.theol. Kirsten Sarauw, København

”Kristendommen udtrykt i litteraturen”

Torsdag d. 3. nov.: Arkitekt Elisabeth Lohfert, København.

”Tidlig kristen byggekunst i Jerusalem”

Torsdag d. 17. nov.: Lektor, cand.theol. Carsten Bach-Nielsen, Århus.

”Kristendom, Kunst og Historie”.

Torsdag d. 1. dec.: Forfatter, cand.theol. Elisabeth Uldall, Tybjerg.

”Noget om Engle”

Femkløverarrangement

Onsdag den 5. oktober 2011 kl. 19.30 i Herlufsholm

Sognehus, H.C. Andersensvej 20, Næstved

”Man jager et bæst og fanger et menneske”

Byens 5 kirker er denne gang gået sammen om at

arrangere et foredrag med politiinspektør, efterforskningschef

og tidligere chef for rejseholdet Bent

Isager-Nielsen og fængselspræst Benny Birk Mortensen.

De to har med deres professionelle karrierer

arbejdet med skyggesidens Danmark og efter

mange år i deres branche er der en pointe, som excellerer:

Selv den mest hårdkogte forbryder er et

menneske, og bag langt de fleste drab gemmer der sig motiver som jalousi, begær, hævn,

sex og en kategori, som sammenfattes under ”Ære, skam, udstødelse”.

Fri entre. Kaffe og kage 30,-kr.

4

Benny

Birk Mortensen

Bent

Isager-Nielsen


Folkekirkens Mission

i Næstved Provsti

Indbyder alle til efterårsmøde

søndag den 9. oktober 2011

Gudstjeneste i Marvede Kirke kl. 10.30. Mødet fortsætter i

Sognegården. Spisning kl. 12.00. Præsentation af vort projekt

”Livtag med døden”. Taler: Anna-Marie Lauenstein, Danmission,

der har opholdt sig i Tanzania og beretter om emnet.

Lotteri til fordel for projektet. Eftermiddagskaffe med hjemmebagt

kage.

Nærmere program på tlf. 55 45 35 83 eller send en e-mail på:

erlingnielsen@stofanet.dk

Tilmelding nødvendig senest 30. september. Vel mødt!

Indsamling

Folkekirkens Nødhjælp

Erling Nielsen

Formand

Den store sultkatastrofe på Afrikas Horn har gjort, at

Folkekirkens Nødhjælp har foranlediget, at der i

samarbejde med Føtex og Netto og andre

store supermarkedskæder foretages butiksindsamling

med opsættelse af

indsamlingsbøsser i forretningerne.

Sct. Mortens sogn er sammen

med Herlufsholm og Sct. Jørgens

sogn med i dette arbejde. Der er i alt

opsat 43 bøsser i Næstved og omegn.

Indsamlingen foregår til slutningen af

august, hvorefter de indsamlede midler vil

blive fremsendt til Folkekirkens Nødhjælp.

5

Foto: Danmission


Udflugt

Sct. Mortens Sogns hyggeklub tog tirsdag d. 31. maj

på udflugt til Brede Værk i Nordsjælland

Der var 39 deltagere og solen skinnede fra en skyfri himmel.

Første stop var Mosede Fortet, hvor den medbragte kaffe og Anni Mortensens

hjemmebagte kager blev indtaget. Derefter gik turen til Brede Værk,

som deltagerne kunne bese efter egen lyst samt nyde den dejlige udsigt

over søen.

På restaurant Fortunen i Klampenborg blev der nydt en dejlig middag. Ved

hjemkomsten ved 17-tiden var alle godt trætte efter en rigtig dejlig dag.

Fotografer er Jørgen Gislinge, Helle Nygaard

og Birthe Preus.

6


Menighedsudvalget - Efterår 2011

Udflugt, foredrag og musik

Efterårstur

Tirsdag d. 6. september kl. 13.30 –

18.00 med afgang fra Sct. Mortens

Gaard. Turen går til Falster.

Vi drikker kaffe på traktørstedet ved Pomlenakke,

der ligger med en dejlig udsigt ud

over vandet.

Herefter går turen til Stubbekøbing, hvor vi

skal besøge kirken.

Her viser sognepræst Margrethe Tøttrup

rundt. Hjemkomst til Næstved kl. 18.

Pris for turen er 50 kr.

Billetter kan købes hos kordegnen i kontorets

åbningstid i perioden 26/8 – 1/9.

Sognemøder

i Sct. Mortens Gaard

Tirsdag d. 4. oktober kl. 14.15

En musikalsk eftermiddag med

Borgmester Carsten Rasmussen

8

Vi får mulighed for at synge med på kendte

sange, og ind i mellem fortæller Carsten

Rasmussen om, hvad der rører sig i kommunen,

og han krydrer det hele med små

anekdoter.

Der venter en festlig og fornøjelig eftermiddag.

Tirsdag d. 1. november kl. 14.15

Hjælpearbejde i Kirgistan

Kirsten Wandel fra Folkekirkens Nødhjælp

beretter med billeder og fortælling om det

særlige hjælpearbejde i det eksotiske Kirgistan.

Tirsdag d. 6. december kl. 14.15

Adventsmøde med trioen ” Poul, Karen

og Sigvard”

Traditionen tro kommer Poul Mogensen,

Karen Hansen og Sigvard Holm og sætter

os i advents- og julestemning. De synger

og spiller for os, men der bliver også rig

lejlighed til at synge med.

En julehistorie bliver der også tid til, og

som sædvanlig er der en lille juleblomst til

alle.

Ved alle møder bydes der på kaffe og kage,

og det er gratis at deltage.

Mortensarrangement

Søndag d. 13. november

Efter gudstjenesten er der middag i Sct.

Mortens Gaard.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til

planlægningen skal der afhentes billet på

kordegnekontoret i perioden 27/10 - 3/11.


Studieaftener i Sognegården

”Kristen børnelærdom – for voksne…”

I den kommende vinter indbydes der igen til en

række studieaftener i Sct. Mortens Gaard. Det er

tanken, at vi denne gang skal begynde fra grunden

af, dvs. fordybe os i grundtankerne og grundbegreberne

i det kristne budskab. Al sand kristen

tale er i grunden ganske enkel og enfoldig ”børnelærdom”.

Det er et budskab, der alene vedkommer

os som de børn af Gud, som vi er døbt til at være. Og

vi kommer aldrig længere end til denne børnelærdom,

om vi så studerer Bibelen og alverdens teologiske

bøger til vi bliver 100 år eller ældre.

Det vidste Martin Luther også. Selv om han endte med at

have et forfatterskab bag sig på mere end 100 bind på

hver over 700 sider, så var der et ganske lille skrift, som

han regnede for sit allervigtigste.

Det var hans lille katekismus, som han lod trykke i 1529. Den lille bog fik på kort tid en enorm

udbredelse, ikke bare i Tyskland, men også her i Danmark, hvor den hurtigt blev oversat. Bogen

var oprindeligt tænkt som en enkel og letforståelig lærebog om den kristne tro. Det var en bog

til brug i familierne – ”således som en husfader letfatteligt skal lære sin husstand det”, som Luther

udtrykte det. Den lille bog havde en sådan vægt, at den sidenhen blev udnævnt til at være

et af Folkekirkens såkaldte ”bekendelsesskrifter”.

Det er denne lille katekismus og dens enkle kortfattede formuleringer, der skal være udgangspunktet

for vinterens fælles overvejelser og drøftelser – suppleret med andre tekster til belysning

af de forskellige emner, vi støder på undervejs.

Vi skal bl.a. tale om De Ti Bud – Trosbekendelsen - Fadervor – dåben og nadveren – kirken som

ramme om forkyndelsen og menighedens fællesskab. Vi kommer også ind på, hvor de teologiske

vande skilles i de store kristne trossamfund – især den katolske kirke over for den lutherske.

Endvidere er det tanken, at vi skal høre lidt nærmere om Sct. Mortens Kirke og dens spændende

historie, bl.a. gennem en rundvisning, hvor vi også kommer steder, hvor man ellers ikke plejer

at komme. Det er vigtigt at kende sin egen sognekirke og vide sig fortroligt hjemme, dér hvor

man nu engang hører til.

Der er med andre ord emner nok at tage fat på – nok til en lang vinter i fælles fordybelse.

Første studieaften er mandag d. 24. oktober, kl. 19.00-21.15, og herefter hver anden

mandag frem til d. 5. december, hvor vi aftaler det videre forløb. I alt vil det nok komme til at

strække sig over ca. 8 gange. Af praktiske grunde vil jeg være glad for en forhåndstilmelding,

senest d. 17. oktober. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne. Og husk: Kirkebilen kører

også til disse aftener.

Erling Friis

9


Per Andersen holder foredrag

Tidligere byrådsmedlem og politiker Per Andersen holder foredrag

torsdag den 3. november 2011 kl. 19.30

Det foregår i Sct. Mortens Gaard

Kom og hør Per Andersen fortælle om

Næstveds historie helt tilbage fra Vikingetiden

og op til kommunesammenlægningen

i 1970.

Per Andersen, der har været medlem

af Næstved byråd i næsten 40 år og

blandt meget andet været formand for

Teknisk udvalg, vil desuden fortælle en

masse anekdoter og oplevelser fra sit

politiske liv.

Fri entre. Kaffe 20,- kr.

Høstgudstjeneste

Søndag d. 25. september holdes årets høstgudstjeneste kl.

10.00. Efterfølgende er der kirkefrokost i Sct. Mortens Gaard.

Alle er velkomne. Pris: Kr. 25,-

Kort nyt

Der afholdes menighedsrådsmøde d. 29. september, 27. oktober og d. 24. november

– hver gang kl. 19.00 i Sct. Mortens Gaard. Møderne er offentlige.

Søndag d. 6. november holdes traditionen tro en Alle Helgens-gudstjeneste på

Næstved gamle kapel kl. 16.00. Det er i år sognepræst Erling Friis og Sct. Mortens Kirkes

øvrige betjening, der forestår denne gudstjeneste. Helligdagens særlige karakter markeres

i øvrigt med levende lys på kirkegården.

I anledning af det nye kirkeår holdes der Adventsvesper, søndag d. 27. november kl.

16.30, med kirkens kor og organist. Liturg: Søren Fahnøe.

10


Kontakt

Hyggeklubben i Sct. Mortens Gaard

Vi begynder igen efter ferien, torsdag d. 18 august kl. 13.30-16.00.

Alle er velkomne.

Vi drikker kaffe/the, spiller spil, kort, skærer i karton eller laver håndarbejde.

Vi snakker og har det rart med hinanden.

Evt. henvendelse til Annie Jørgensen på tlf. 55 72 56 21.

Se også www.sanktmortenskirke.dk

Sct. Mortens Kirke

Kirken er sædvanligvis åben tirsdag - fredag

9 – 13, dog med forbehold.

Tlf.: 55 73 57 39

Kirkekontor/Kordegn

Else Jensen

Sct. Mortens Gaard

Ostenfeldtsvej 18

4700 Næstved

(indgang fra Sortebrødreparkeringen)

Tlf.: 55 72 31 03

E-mail: elj@km.dk

Åbent: mandag til fredag kl. 10–13, torsdag

tillige kl.16-18

Sognepræst (kbf)

Søren Fahnøe

Træffetid: Hverdage kl. 11-12 (undtagen

onsdag) Tlf.: 55 72 07 16. E-mail: sfj@km.dk

Sognepræst

Erling Friis

Træffetid: Hverdage kl. 11-12 (undtagen

fredag) Tlf.: 55 77 90 01

11

Kirketjener

Pia Dyhrberg Hansen

Tlf: 28 73 80 45 (hverdage undtagen mandag)

2. kirketjener/Sognegårdsassistent

Helle Nygaard

Tlf.: 20 83 54 87 (hverdage undtagen mandag)

Organist

Kurt Levorsen

Tlf.: 55 77 62 78

Menighedsrådets formand

Hanne Rasmussen

Tlf. 55 72 51 82

Kirkegårdskontoret

Østre Kapelvej 10

4700 Næstved

Tlf. 55 78 05 00, hverdage kl. 9-13,

undtagen lørdag

Vejledning vedr. kirkelige handlinger

Der henvises til sognets hjemmeside:

www.sanktmortenskirke.dk


Gudstjenesteliste

September - november 2011

September

4. september 11.s.e.trin. Kl. 10.00 Fahnøe

11. september 12.s.e.trin. Kl. 10.00 Friis

18. september 13.s.e.trin. Kl. 10.00 Fahnøe

25. september 14.s.e.trin. Kl. 10.00 Friis Høstgudstjeneste

Oktober

2. oktober 15.s.e.trin. Kl. 10.00 Fahnøe

9. oktober 16.s.e.trin. Kl. 10.00 Fahnøe

16. oktober 17.s.e.trin. Kl. 10.00 Friis

23. oktober 18.s.e.trin. Kl. 10.00 Friis

30. oktober 19.s.e.trin. Kl. 10.00 Friis Kirkekaffe

November

6. november Alle Helgens Dag Kl. 10.00 Friis

Kl. 16.00 Friis Næstved Gl. Kapel

13. november 21.s.e.trin. Kl. 10.00 Fahnøe Mortens arrangem.

20. november Sidste s.i kirkeåret Kl. 10.00 Fahnøe

27. november 1.s.i advent Kl. 10.00 Fahnøe Kirkekaffe

Kl. 16.30 Adventsvesper

Trinitatistidens dominerende farve er grøn. Den eneste helligdag, der her skiller sig ud er ”Alle Helgens Dag”,

hvis farve er hvid. Til trods for, at Alle Helgen er en dag, hvor vi med sorg og savn mindes de mennesker,

som døden har taget fra os, er farven alligevel lysende hvid, fordi vi har lov til at tro og stole på, at vore kære

døde hviler trygt og godt i Guds stærke hænder – badet i lyset fra hans evige kærlighed og omsorg.

Gudstjenester på ”Munkebo”

Den første torsdag i hver måned holdes der endvidere gudstjeneste på Plejecentret Munkebo.

Det er en kort gudstjeneste med altergang. Datoerne for den kommende tid er: 1. september, 6. oktober

og 3. november. Gudstjenesterne begynder kl. 10.30. Der indledes med kaffebord kl. 10.00,

hvor alle også er hjerteligt velkomne.

Kirkebilen kan benyttes af alle i sognet, der har svært ved at komme til og fra gudstjenester og arrangementer

i kirke og sognegård. Ring til Taxa, 55 77 72 72, senest 1 time før. Liftbus dog senest dagen før

kl. 16.00.

Kirkebladet udgives af Sct. Mortens Menighedsråd. Bladudvalg: Annie Jørgensen, Birthe Preus,

Søren Fahnøe og Erling Friis (redaktør). Næste nummer dækker perioden december-januar-februar.

Indlæg til bladet modtages med tak. Sidste frist for indlevering af stof: 14. november (EF@KM.DK)

Trykt hos Faxe Bogtryk/Grafisk

More magazines by this user
Similar magazines