Skåde Rideklub afholder Udvidet Klubstævne i Dressur - Distrikt 12

distrikt12.drf.dk

Skåde Rideklub afholder Udvidet Klubstævne i Dressur - Distrikt 12

Skåde Rideklub afholder Udvidet Klubstævne i Dressur

Lørdag d. 12. December 2009

med Kür showklasser for både pony og hest. Der vil være staldplaketter til de tre første placeringer og

æresbånd til vinderne af Kürklasserne. (I tilfælde af ekstra mange starter tages forbehold for at flytte

hesteklasserne til søndag.)

Ponyklasser:

Klasse 1: LC1 – åben for ekvipager , der ikke er placeret i LB1 el. derover

Klasse 2: LC3 – åben for ekvipager, der ikke er placeret i LA1 el. derover

Klasse 3: LB1 – åben for ekvipager, der ikke er placeret i LA3 el. derover

Klasse 4: LB Kür Showklasse *– åben for ekv., der ikke er plac. I LA3 el. derover( se regler nedenfor )

Klasse 5: LA1 – Åben

Klasse 6: LA Kür Showklasse** - Åben ( Se regler for denne klasse nedenfor)

Hesteklasser:

Klasse 7: LC1 – åben for ekvipager, der ikke er placeret i LB1 el. derover

Klasse 8: LC3 – åben for ekvipager, der ikke er placeret i LA1 el. derover

Klasse 9: LB1 – åben for ekvipager, der ikke er placeret i LA3 el. derover

Klasse 10: LA2 – åben

Klasse 11: LA3 – åben

Klasse 12: LA Kür Showklasse *** – åben ( se regler for denne klasse nedenfor)

Stævnet afholdes indenfor med opvarmning i særskilt hal. Anmeldelsesfrist d. 28/11-2009. Efteranmeldelse

mod dobbelt indskud, såfremt tidsplanen tillader det. Anmeldelse kan ske til mail bejtrup@webspeed.dk

eller pr post til Anne Koch, Teglbakken 4a, 8270 Højbjerg. Anmeldelse uden startgebyr er ugyldige.

Startgebyr kan overføres til Reg. Nr 3639 konto nr 3639434869 – husk tydelig navn på rytter/hest. Telefon

før/under stævnet 51 29 28 50 mellem 16 og 18. Tidspunkt bedes respekteret. Der udsendes ikke program.

Tidsplan kan ses på hjemmeside www.skaar.rideklub.dk ca. 1 uge før stævnet.

Indskud pr. klasse kr. 60,- Dog indskud i Kürklasserne kr 80,- pr. klasse. Indskud tilbagebetales ikke ved

framelding senere end 10 dage før stævnet.

Regler for kür klasserne – se nedenfor :


For alle kürklasserne gælder, at cd med musik skal afleveres i sekretariatet senest en halv time før klassens

start med tydelig navn på hest/rytter samt klassenr på cover. Rytteren er selv ansvarlig for at musikken

virker og er egnet til afspilning på almindelig cd-afspiller.

Musik vil blive afprøvet , når rytteren rider på banen. Men vær opmærksom på at musikken først startes

efter indridningshilsen ( Der skal således ikke indspilles optakt ).

Der gives karakterer for de obligatoriske øvelser ( se nedenfor ), for gangarter, spændstighed, holdning,

lydighed, rytteropstilling efter sædvanlige faktorer, samt for teknisk(sværhedsgrad) og kunstnerisk indtryk i

skalaen 1-10. Ved mindre end 5 starter i hver enkelt ponykürklasse, slås disse sammen og der rides efter

højeste %. Ved mindre end 5 starter i hestekürklassen aflyses denne.

For den enkelte klasser gælder herudover følgende regler:

*Klasse 4 – LB kür showklasse

Rides på B-bane. Varighed af programmet skal være 5-5½ minut. Programmet må ikke indeholde øvelser af

højere sværhedsgrad end LB3

Følgende øvelser SKAL indgå: Ind/udridningsparade på midterlinie, volte 10 meter i trav på henholdsvis

højre og venstre volte, trav med forøget skridtlængde minimum 30 meter, Minimum 20 meter middelskrift

for korte tøjler, Minimum 20 meter middelskrift for længere tøjler, Galopanspring i henholdsvis højreog

venstre galop fra trav, volte 10 meter ( minimum én volte ), Galop med øget springlængde minimum 30

meter.

**Klasse 6 – LA kür showklasse

Rides på B-bane. Varighed af programmet skal være 5½-6 minutter. Programmet må ikke indeholde øvelser

af højere sværhedsgrad end LA3.

Følgende øvelser SKAL indgå: Ind/udridningsparade på midterlinie, volte 8 meter i trav på henholdsvis højre

og venstre volte, Schenkelvigning for henholdsvis højre/venstre schenkel, Middeltrav minimum 30 meter,

Middelskridt for kort tøjle, minimum 20 meter, Fri skridt for længere tøjle, Anspring fra skridt i henholdsvis

højre/venstre galop, Kontragalop på begge volter minimum 15 meter, Middelgalop.

*** Klasse 12 – LA kür Showklasse for hest

Rides på A-bane. Varighed af programmet skal være 6-6½ minut. Programmet må ikke indeholde øvelser af

højere sværhedsgrad end LA3.

Følgende øvelser SKAL indgå: Ind/udridningsparade på midterlinie, volte 10 meter i trav på henholdsvis

højre og venstre volte, Schenkelvigning for henholdsvis højre/venstre schenkel, Middeltrav minimum 40

meter, Middelskridt for kort tøjle, minimum 20 meter, Fri skridt for længere tøjle, Anspring fra skridt i

henholdsvis højre/venstre galop, Kontragalop på begge volter minimum 20 meter, Middelgalop.

More magazines by this user
Similar magazines