"Den der sigter højt, rammer højt" "Jeg smutter lige i A-FLIS og ...

pu.pages.dk

"Den der sigter højt, rammer højt" "Jeg smutter lige i A-FLIS og ...

gåSetåRNSpOLItIKKeN VAR SLet IKKe

Så Dum eNDDA.

I Vordingborg Bank har vi i mange år hyldet det princip,

at vores geografiske markedsområde strakte sig akkurat

så langt, som vi kunne se fra toppen af gåsetårnet. I de

stormende højkonjunkturår, var det en holdning, der

ofte fremkaldte hånlige bemærkninger fra vores mere

ekspansive konkurrenter. De mente, at vi var gammeldags

og provinsielle – og at vi på den måde aldrig ville

vokse os store.

De fik ret. Vi blev ikke store og slet ikke så store som

mange af dem. til gengæld, så blev vi her, og lad mig sige

med det samme, vi agter også at blive her fremover.

Vordingborg Bank kom ud af 2011 med et tilfredsstillende

resultat. Vi holdt den lovede basisindtjening og det

lykkedes os, at sætte en stopper for væksten i vores

omkostninger. til gengæld blev vi ramt af stigende tab

på vores kunder, for heller ikke vores lokale erhvervsliv

er jo vaccineret mod krisen. Også i år måtte vi betale

til de banker, der er gået konkurs, og da vi fik sat to

streger under vores regnskab, stod der 4 mio. kroner

tilbage før skat. Ikke noget prangende resultat vil nogen

måske sige, men vi er godt tilfredse i en tid, hvor krisen

fortsætter med at kræve sine ofre i sektoren. Vi mener

også det understreger, at Vordingborg Bank er fornuftigt

drevet og at Finanstilsynet så rigtigt, da de i marts sidste

år skrev, at ”banken har en forsigtig tilgang til risikotagning”.

Vordingborg Bank er en lokalbank med en tyk streg under

”lokal”. Vi er 100% afhængige af lokalsamfundet og

vores kunders vilje til at betro os deres pengesager. Vi

prøver at kvittere for den tillid vi vises, ved at levere

gode og moderne bankprodukter, pakket ind i en høj

personlig service. Dertil kommer, at vi løfter et betydeligt

samfundsansvar i kraft af de mange sponsorater, priser

og tilskud, vi yder til aktiviteter for primært børn

og unge i vores område. Det er vi stolte af, og det kan

du, som aktionær og kunde i banken, også godt være

stolt af. Du er nemlig, sammen med os, med til at muliggøre,

at banken leverer betydelige midler tilbage til lokalsamfundet.

Og ret beset – uden os, ville der ikke

være nogen til at løfte den opgave. Så hvis du synes, at

bankens samfundsansvar også kan tælle som et argument

for at være kunde i Vordingborg Bank, så har du

allerede taget stilling og valgt bank, ikke bare med hjernen

og pengepungen, men i høj grad også med hjertet.

tak for det.

mange venlige hilsner

Ole Kühnel

Bankdirektør

VORBANK uDgIVeS AF VORDINgBORg BANK ANSVARShAVeNDe ReDAKtøR KIm tOFt ReDAKtIONeN AFSLuttet DeN 23. FeBRuAR 2012

tILRetteLæggeLSe mONtAgeBuReAuet ApS tRyK CeNtRALtRyKKeRIet I VORDINgBORg OpLAg 5.000 StK. FORSIDeFOtO: NyRåD

LøBeKLuB på tuR FOtO: KLAuS LOhmANN, KIm tOFt, peR ANDeRSeN. eFteRtRyK KuN tILLADt eFteR AFtALe meD ReDAKtIONeN. ReDAKtIONeN

KAN IKKe påtAge SIg ANSVARet FOR muLIge KONSeKVeNSeR, DeR måtte FøLge AF DISpOSItIONeR FORetAget på gRuNDLAg AF OpLySNINgeR I BLADet.

More magazines by this user
Similar magazines