'Ældre' som målgruppe i projekt ”Mødestedet”. Perspektiver ... - Lev Vel

lvvl.dk

'Ældre' som målgruppe i projekt ”Mødestedet”. Perspektiver ... - Lev Vel

Referencer

Avlund K (2007): Funktionsevnens betydning for dagliglivet, I: Gerontologi. Livet som gammel, Swane CE, Blaakilde

AL & Amstrup k (red.), Købehavn: Munksgaard Danmark, pp. 237-258

Biggs S (1997): Choosing not to be old? Masks, bodies and identity management in later life, I: Ageing and Society 17,

s. 553-570

Blaakilde AL (2004): Løber tiden fra Kronos? Om kronologiseringens betydning for forestillinger om alder, I: Tidsskrift

for kulturforskning 3(1), s. 67-85

Blaakilde AL (1990): Er alderdommen snavset? I: Gerontologi og Samfund 6(2), Hellerup: Dansk Gerontologisk

Selskab, s. 31-32

Boll Hansen E et al. (2002): Mange bække små... om hjælp til svækkede ældre, København: FOKUS

Bonde Nielsen E & Platz M (2006): Portrætter af ensomme ældre. Gør boligen en forskel?, Hellerup: Videnscenter på

Ældreområdet

Carstensen L (1992): Social and Emotional Patterns in Adulthood: Support for Socioemotional Selectivity Theory, I:

Psychology and Aging 7(3):331-338

Christensen K (2009): Hvorfor ældes vi så forskelligt?, I: Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund,

Glasdam S & Esbensen BA (red.), Dansk Sygeplejeråd & Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 150-162

Elverdam B & Oberländer L (1999): Sundhed og krop i Danmark i dag – et antropologisk perspektiv, I: Sundhed

mellem biologi og kultur – en bog om nye sundhedsbegreber, Scott Sørensen A & Dalgård C (red.), København:

Gyldendal, s.79-100

Fortes M (1984): Age, Generation, and Social Structure, I: Age and Anthropological Theory, Cornell University Press,

s. 99-122

Fry CL (1980): Toward an anthropology of aging, I: Aging in culture and society. Comparative viewpoints and

strategies, Fry CL (red.), New York: Praeger, s. 1-20

Goffman E (1963): Stigma. Notes on the management of spoiled identity, New York: Simon & Schuster, Inc.

12

More magazines by this user
Similar magazines