Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

7.3.4 Resultatopgørelse

- 97 -

2007 2006 2005

Note t.kr. t.kr. t.kr.

Nettoomsætning i alt 4 29.781 28.957 28.439

Personaleomkostninger 6 -20.570 -19.418 -16.885

Kamp- og spilleomkostninger -3.800 -3.916 -3.421

Salgs- og administrationsomkostninger -6.080 -5.698 -5.166

Af- og nedskrivninger 8 -1.318 -1.366 -1.592

Omkostninger og afskrivninger i alt -31.768 -30.398 -27.064

Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster -1.987 -1.441 1.375

Resultat af transferaktiviteter 9 604 696 -746

Resultat før finansielle poster -1.383 -746 629

Finansielle indtægter 10 299 29 12

Finansielle omkostninger 11 -601 -344 -671

Resultat af ordinær drift -1.685 -1.061 -30

Skat af årets resultat 12 0 0 0

Årets resultat -1.685 -1.061 -30

Resultat pr. aktie 13

Resultat pr. aktie (EPS) A- og B-aktier -0,861 -0,542 -0,015

Forslag til disponering

Overført resultat -1.685 -1.061 -30

I alt -1.685 -1.061 -30

More magazines by this user
Similar magazines