Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

3.1.2 K/S Papirfabrikken

K/S Papirfabrikkens ejendomme udgør en væsentlig del af det samlede Papirfabrik-område, som er en

helt ny bydel beliggende midt i Silkeborg ved Gudenåen og Silkeborg Langsø. Bydelen blev i 2007 tildelt

årets byplanpris i Danmark og er nomineret til den europæiske byplanpris.

Papirfabrikken og Silkeborg by er vokset op sammen. Silkeborg blev først en by to år efter, at Drewsen &

Sønner i 1844 fik tilladelse til at anlægge en papirfabrik i den lille landsby. Efter flere ejerskifter i slutningen

af 1900-tallet lukkede fabrikken i år 2000.

Siden lukningen er en ny bydel skabt i Silkeborg. En bydel, der rummer både virksomheder, kulturinstitutioner

og boligejendomme. Papirfabrikken blev opkøbt af Jægersborg Invest A/S, inden produktionen

lukkede. I samarbejde med Henton Ejendomme A/S, Årstiderne Arkitekter A/S og Silkeborg Kommune

planlagdes, at området skulle inddrages som en central del af byen.

Arealet er nu et dynamisk område med hotel, biografer, musik- og teaterhus, restauranter, caféer, fitnesscenter,

kulturspinderi og masser af nye boliger i både gamle historiske bygninger og helt nyt byggeri.

Samtidig er området bevaret med sin unikke industriarkitektur, således at kulturhistorien lever videre.

K/S Papirfabrikken består i dag af en række nyrenoverede erhvervsejendomme, der er udlejet til en række

forskellige byerhverv, herunder domiciler for Radisson SAS Hotel, BIO Silkeborg, Årstidernes Arkitekter

og Midtjyllands Avis. Det samlede etageareal i de nyrenoverede erhvervsejendomme udgør ca.

28.000 kvadratmeter.

3.2 Anvendelse af provenu

Det er Ledelsens forventning, at 140 mio.kr. anvendes i forbindelse med overtagelsen af K/S Papirfabrikken.

Den resterende del af provenuet vil blive brugt til fortsat implementering af selskabets strategi, herunder

investeringer i forbedrede forhold for selskabets fodboldaktiviteter.

3.3 Forventninger til 2008-2009

For regnskabsåret 2008 forventer Ledelsen, at selskabet før evt. dagsværdiregulering af investeringsejendomme

vil realisere et underskud før skat på 4 - 5 mio.kr. og et overskud efter skat på 3,75 – 4,5

mio.kr.

For regnskabsåret 2009 forventer Ledelsen, at selskabet før evt. dagsværdiregulering af investeringsejendomme

vil realisere et overskud før skat på 0 – 1 mio.kr.

Såfremt kapitalforhøjelsen bliver på det maksimale beløb på 200 mio.kr. forbedres ovenstående forventninger

for 2008 med 1 – 1,5 mio.kr. før skat

Såfremt kapitalforhøjelsen bliver på det maksimale beløb på 200 mio.kr. forbedres ovenstående forventninger

for 2009 med 2 – 3 mio.kr. før skat.

3.4 Risikofaktorer

Enhver investering i aktier indebærer risici. Dette gør sig tillige gældende for investering i Silkeborg IF

Invest A/S. Potentielle investorer opfordres til at undersøge alle relevante risici og juridiske forhold, herunder

skattemæssige og mulige valutamæssige begrænsninger, der måtte være relevante i forbindelse

med investering i Selskabets B-aktier.

Udover de øvrige oplysninger i Prospektet bør potentielle investorer overveje oplysningerne i kapitel 4

(Risikofaktorer), når de skal vurdere, hvorvidt de skal investere i Silkeborg IF Invest A/S.

Risikofaktorerne er beskrevet for henholdsvis Silkeborg IF og K/S Papirfabrikken, således i det væsentligste:

• Manglende sportslige resultater, herunder især manglende oprykning eller senere nedrykning til følge.

• Negativ prisudvikling på markedet for investeringsejendomme, da hovedparten af aktiverne hidrører

herfra.

• Stigende rente, og som følge heraf stigende renteomkosninger.

• Manglende vedtagelse af ny lokalplan og som følge heraf manglende udbygningsmuligheder på Papirfabrikken.

Ovennævnte risici er ikke nødvendigvis udtømmende og er ligeledes ikke angivet i prioriteret rækkefølge.

Ledelsen vurderer, at de i Prospektet beskrevne risikofaktorer i afsnit 4 ”Risikofaktorer” udgør de væsentligste

risici, som bør indgå i en vurdering af Silkeborg IF Invest A/S.

- 6 -

More magazines by this user
Similar magazines