Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

C Transferaktiviteter

Der er foretaget følgende reguleringer af transfer- og lejeindtægter:

Regulering af indtægter og finansielle omkostninger vedr. aftale med

Investeringsselskabet af 21. december 2001 A/S

Afståelse af spilles resttilgodehavende i forbindelse med ophævelse af

kontrakten vedr. medarbejdere omfattet af aftale om tidsbegrænset

lønreduktion

- 115 -

2005

t.kr.

D Resultat af værdipapir/finansielle indtægter

Der er foretaget følgende reguleringer til resultat af værdipapir/finansielle indtægter.

Tilbageførsel af resultatførte dagværdireguleringer på finansielle

aktiver disponible for salg

E Finansielle omkostninger

Der er foretaget følgende regulering til finansielle omkostninger:

Rentedel vedr. aftale med Investeringsselskabet

af 21. december 2001 A/S

2005

t.kr.

2005

t.kr.

2006

t.kr.

2007

t.kr.

250 -2.635 -2.037

0 451 83

250 -2.184 -1.954

2006

t.kr.

2007

t.kr.

-72 -57 199

2006

t.kr.

2007

t.kr.

518 320 467

More magazines by this user
Similar magazines