Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

7.4 Tegningsblanket

Tegningsblanket

Silkeborg IF Invest A/S – tegning af Nye B-aktier

Fondskode: NY MIDL. ISIN DK0060137248

Tegningen fra d. 10. juni 2008 kl. 09.00 og indtil d. 23. juni 2008 kl. 16.00. Tegningen kan ved

overtegning lukkes hverdag kl. 16.00, dog tidligst første tegningsdag.

Tegningsbeløb

Undertegnede tegner B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S til kurs 20 kr. pr. stk. Tegningen afregnes franko.

Minimumstegningen er 50 stk. B-aktier.

Investeringsbeløb for kr.: ________________________________________________

Eller

Antal stk.: ________________________________________________

Aktionæroplysninger

Navn: __________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________

Postnr./by: __________________________________________________________________

Cpr/Cvr-nr.: ___________________________ Telefon: __________________________

Bankoplysninger

Aktier indlægges i depot (dit VP-depot) : _______________________________________

Beløbet skal hæves på konto: Reg.nr.: _______ Kontonr.: __________________________

Kontoførende pengeinstitut : _______________________________

Navnenotering

Hvis du/I ønsker navnenotering sæt ”X”

Tegningsoplysninger

Tegning sker i henhold til de af bestyrelsen vedtagne tegningsvilkår. Tegningsblanketten skal være

dit/jeres eget kontoførende pengeinstitut i hænde senest den 23. juni 2008, kl. 16.00. Det

kontoførende institut videregiver tegningsoplysninger til Nordea Bank Danmark A/S Securities

Operation, Helgeshøj Allé 33, 2630 Taastrup.

Hvis tegningen accepteres, vil du/I herefter modtage en fondsnota, hvoraf det fremgår, at aktierne

indlægges i det anviste depot, og beløbet vil automatisk blive hævet på din/jeres konto med valør den.

30. juni 2008. Jeg/vi accepterer, at Nordea kan kræve oplysning om mit/vort navn og adresse og er

berettiget til at videregive denne information til Silkeborg IF Invest A/S. Jeg/vi forpligter os til at betale

modværdien af ønskede/tildelte aktier til den fastsatte udbudskurs.

Dato: __________________ Underskrift: __________________________________________

- 129 -

More magazines by this user
Similar magazines