Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

5.4 Risikofaktorer

For beskrivelse af risikofaktorer for Silkeborg IF Invest A/S henvises til afsnit 4 ”Risikofaktorer”.

- 19 -