Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

5.5 Selskabsoplysninger

Selskabet: Silkeborg IF Invest A/S

Søholthuset, Ansvej 110

8600 Silkeborg

Telefon: +45 86 80 44 77

Telefax: +45 86 80 46 47

Hjemmeside: www.sif-support.dk

E-mail: sif@sif-support.dk

CVR-nr.: 70 85 49 10

Stiftet: 21. april 1982

Hjemsted: Silkeborg Kommune

Indregistreringsland: Danmark

Lovgivning: Dansk lovgivning

Juridisk form: Aktieselskab

Fondskode (B-aktier): DK0010128008

Binavne: FC Jylland (Silkeborg IF Invest A/S)

FC Østjylland (Silkeborg IF Invest A/S)

Football Club Jutland (Silkeborg IF Invest A/S)

Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S (Silkeborg IF Invest A/S)

Bestyrelse: Ole Hansen, formand

Orla Madsen, næstformand

Palle Bromann

Erik Isager

Frederik Lysholt Hansen

Jesper Svenningsen

John Andersen

Leif Nygård

Direktion: Kent Madsen, administrerende direktør

Claus Christensen, økonomidirektør

Generalforsamling: Ordinær generalforsamling:

afholdtes den 26. marts 2008, kl. 17.00 på Selskabets adresse.

Ekstraordinær generalforsamling:

afholdtes den 22. april 2008, kl. 17.00 på Selskabets adresse.

Regnskab: Selskabets regnskabsår følger kalenderåret, dvs. fra 1. januar til 31. december.

Selskabet offentliggør foruden årsrapporter alene halvårsrapporter. Selskabet

offentliggør alene årsrapporter og delårsrapporter på dansk såvel i

elektronisk som trykt form.

Hovedbankforbindelse: Nordea Bank Danmark A/S

Vestergade 13, 8600 Silkeborg

Aktiebogfører: Investor Relations Services, Kongevejen 118, 2840 Holte

Aktieudstedende institut: Nordea Bank Danmark A/S

Issuer Services

Helgeshøj Allé 33

2630 Taastrup

Forsikringsforhold: Udsteder vurderer, at der er etableret tilstrækkelige forsikringsdækninger i

henhold til forretningsområderne.

Rets- og voldgiftssager: Silkeborg IF Invest A/S er ikke involveret i rets- eller voldgiftssager og er

heller ikke bekendt med, at sådanne skulle være i vente.

- 20 -

More magazines by this user
Similar magazines