Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Selskabets ledelse vil arbejde målrettet på at identificere og udvikle de forretningsområder, der kan

komplementere og understøtte udviklingen af såvel ejendomsaktiviteterne som fodboldaktiviteterne på

økonomisk forsvarlig vis.

5.5.3 Investeringer

For en beskrivelse af investeringer i 2005-2007 henvises til afsnit 5.9 ”Gennemgang af drift og regnskaber”.

Selskabet har med økonomisk virkning fra den 1. april 2008 ved en betinget handel indgået ultimo maj

2008 erhvervet Ejendomskomplekset i K/S Papirfabrikken ved en overtagelse af den samlede kapital i

K/S Papirfabrikken. Ejendomskomplekset er erhvervet for 459,7 mio.kr.

I K/S Papirfabrikken overtages nettogældsforpligtelser på 319,7 mio.kr. hvoraf 38 mio.kr. er forbeholdt

udlodning til sælgerne, hvorfor overdragelsessummen for kapitalen i K/S Papirfabrikken andrager 140

mio.kr. Købesummen forfalder til betaling når kapitalforhøjelsen er gennemført, dog tidligst den 30. juni

2008 men senest den. 31. august 2008. Den nominelle købesum for ejendommene udgør derfor 459,7

mio.kr.

Købesummen på 140 mio.kr. forrentes fra den 1. juli 2008 med 5% p.a. Den rentefrie kredit for købesummen

indtil 30. juni 2008 samt dagsværdiopgørelsen af gælden pr. ultimo maj 2008 medfører at den

kontantomregnede købesum udgør ca. 456 mio.kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig kvadratmeterpris

på 16.300 kr. og en startnettoforrentning på ca. 5% af ejendommens kontantomregnede anskaffelsessum.

Eneste betingelse i overdragelsesaftalen er, at der gennemføres en kapitalforhøjelse i Silkeborg IF Invest

A/S på minimum 150 mio.kr., men som følge af modtagne forhåndstilsagn om tegninger og tegningsgarantier

anses transaktionen som værende endelig.

- 22 -

More magazines by this user
Similar magazines