Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Også i den nuværende Silkeborg IF-trup findes mange tidligere elever fra Silkeborg Fodbold College, og

omkring en fjerdedel af spillerne i Førsteholdstruppen udgøres af tidligere College-elever.

Silkeborg Fodbold College blev oprettet i 1994. Hensigten var dengang som nu at kombinere uddannelse

med sportslige ambitioner. Uddannelsen indeholder en Højere Handelseksamen eller en Studentereksamen

kombineret med en alsidig, grundig og dybdegående fodbolduddannelse. Ved siden af uddannelsen

får eleverne mulighed for at teste deres fodboldegenskaber optimalt, fordi træningen foregår på fuldtidsprofessionelt

niveau.

På træningsbanen er træningen lagt i hænderne på erfarne og kompetente trænere, der systematisk og

grundigt fører eleverne igennem tre års struktureret, målrettet og alsidig træning med et eller to daglige

træningspas.

Træningspassene er koordineret således, at eliteholdenes daglige træning er en integreret del af Silkeborg

Fodbold College. Træningen er tilrettelagt med henblik på at udvikle fodboldspillere til højeste niveau,

og derfor trænes der målrettet i alle tre år, hvorefter det vurderes, hvor langt den enkelte er nået.

Silkeborg Idrætsforening af 1917

Silkeborg Idrætsforening af 1917 er moderklubben for Silkeborg IF. Parterne har et tæt samarbejde i

relation til bl.a. udvikling af fodboldspillere på ungdomsplan og til kampafvikling på Silkeborg Stadion,

hvor Silkeborg Idrætsforening af 1917 stiller en række frivillige trænere og ledere til rådighed for Silkeborg

IF. Det tætte samarbejde udgør et værdifuldt aktiv for Silkeborg IF.

Silkeborg IF og Silkeborg Idrætsforening af 1917 har tiltrådt en overenskomst. Overenskomsten indeholder

bl.a. retten til brug af foreningens spillelicens under DBU til professionel fodbold – dog forudsat, at

Silkeborg IF har den fornødne godkendelse til at drive kontraktfodbold fra DBU. Foreningen har ikke selv

ret til at benytte spillelicensen, så længe Silkeborg IF benytter den.

Overenskomsten giver tillige Selskabet ret til at anvende foreningens logo tilhørende navnet Silkeborg IF

og forkortelsen SIF. Overenskomsten mellem Silkeborg IF og Silkeborg Idrætsforening af 1917 drøftes

løbende – dog minimum en gang årligt. Overenskomsten er uopsigelig.

Sponsorer

En væsentlig del af Silkeborg IF’s indtægter kommer fra Selskabets sponsor- og samarbejdsaftaler. Selskabets

sponsorkoncept består af en række forskellige typer af sponsorater, og Silkeborg IF har en bred

vifte af sponsorer.

Hovedsponsoraftalen med Jyske Bank, Jyske Finans og Silkeborg Data indeholder et gensidigt opsigelsesvarsel

på 2 år og kan opsiges til udgangen af kalenderåret, dog således at aftalen minimum løber til udgangen

af 2010. Foruden hovedsponsoraftalen tilbyder selskabet en bred pakke af produkter. Produkterne

er opdelt i en række kategorier - hhv. TopPartner, PremiumPartner, PlusPartner, SupportPartner, City-

Partner og SIF1917Partner - differentieret på indholdet af markedsføring og eksponering, herunder varierende

niveau af bandereklamer, billetter, VIP-adgang, BtB arrangementer osv.

De enkelte sponsoraftaler har typisk en løbetid på typisk 1-2 år med enten udløb pr. den 30. juni eller pr.

den 31. december. Kontrakterne bliver løbende genforhandlet, ligesom kontakt til nye sponsoremner

løbende foretages. Muligheden for at forny sponsorater afhænger dels af klubbens sportslige resultater og

dels af de ydelser og services, som sponsorer tilbydes. Sponsorkontrakterne indeholder kun i begrænset

omfang ekstrabetalinger ved særlige gode sportslige resultater, og de gældende sponsorkontrakter er

derfor kun i mindre omfang følsomme overfor klubbens placeringer. Indgåelse af nye sponsorkontrakter

vil dog være afhængig af de sportslige resultater.

Et væsentligt aspekt i relation til sponsorindtægter er de aktuelle drøftelser om etablering af et nyt stadion

og multihal-anlæg i Silkeborg (Arena Silkeborg), der efter planen vil stå klar i 2011. I dette projekt

planlægges, at selskabet indgår som en stærk og seriøs partner til Silkeborg Kommune. Det er selskabets

forventning, at et nyt Arena Silkeborg med tilhørende sponsorfaciliteter vil kunne medføre en markant

stigning i sponsorindtægter. Udfaldet af disse planer er ikke endeligt afgjort, hvorfor de ligeledes er behæftet

med en vis usikkerhed.

Entré- og tv-indtægter

Såvel entré- som tv-indtægter udgør en stadig stigende andel af de samlede indtægter for fodboldforretningen

Silkeborg IF. De sportslige resultater og attraktivt spil skønnes derfor at være den væsentligste

faktor for tilskuerantallet. Silkeborg IF har lavet en række tiltag, der skal øge tilskuerantallet. Disse inkluderer

bl.a. attraktive entrépriser for bl.a. medlemmer af fanklubberne SIFosis og SIFolinos samt det

etablerede 12mands-projekt. Det er Silkeborg IF’s vurdering, at disse tiltag vil tiltrække flere tilskuere til

- 25 -

More magazines by this user
Similar magazines