Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

holdet hjemmekampe samtidig med, at der skabes grobund for opbygningen af fodbold/stadionkultur

blandt primært byens unge generation.

Tv-rettighederne til transmission af primært SAS Ligaen og sekundært dansk fodbold som helhed ejes af

turneringsarrangøren, som er DBU og klubberne i fællesskab. I den gældende aftale (udløb den 30. juni

2009) er tv-rettighederne solgt eksklusivt til MTG, der bl.a. ejer Viasat som en samlet pakke.

I de senere år er dansk fodbold blevet mere kommerciel, og interessen for at se fodboldkampe på tv er

stigende. Udviklingen har betydet, at det er blevet mere attraktivt at transmittere fodboldkampe, og tvselskaberne

er villige til at betale stadigt højere beløb for rettighederne. Klubberne har således i fællesskab

i efteråret 2007 gennemført en udbudsrunde, hvor tv-rettighederne således er sikret frem til den

30. juni 2012.

DBU modtager en andel af det samlede provenu, mens den resterende del fordeles blandt klubberne efter

en kompleks fordelingsnøgle. Dog er der markant forskel på tilstedeværelsen i SAS Ligaen og Viasat Divisionen

i relation til klubbens andel af tv-indtægterne. En svag sportslig udvikling påvirker derfor Selskabets

fremtidige entré og tv-indtægter negativt.

5.6.2 K/S Papirfabrikken

Ejendomskomplekset i K/S Papirfabrikken er beliggende i Silkeborg Kommune. Bydelen Papirfabrikken er

centralt beliggende i Silkeborg centrum ved Gudenåen og Silkeborg Langsø samt tæt på Silkeborgsøerne

og rutebådene til Himmelbjerget. Bydelen blev i 2007 tildelt årets byplanpris i Danmark. Bygningerne på

Papirfabrikken er desuden nomineret til den europæiske byplanpris. Ejendomskomplekset består af en

række bygninger, som alle er gennemgribende istandsat på et højt kvalitetsniveau, hvor der samtidig er

udvist respekt for bygningernes arkitektur og særlige kendetegn.

Tabel 4: K/S Papirfabrikken i hovedtal

Beligenhed:

Adresse Papirfabrikken

8600 Silkeborg

Matr. nr. 1 A Silkeborg Bygrunde

Kommune Silkeborg

Anvendelse:

Ejendomstype Byejendom (liberale erhverv, butik)

Anvendelse Udlejningsejendom

Arelaer:

Grundareal 48.829 m 2 , heraf vej 3.308 m 2

Erhversareal m/afskrivning 13.378 m 2

Erhversareal u/afskrivning 14.752 m 2

Etageareal i alt 28.130 m 2

Det er Selskabets målsætning, at det erhvervede ejendomskompleks skal være en veldrevet og rentabel

investering. Det er tillige Selskabets opfattelse, at Ejendomskomplekset indeholder et væsentligt udviklingspotentiale.

Bygningerne er opdelt i lejemål i varierende størrelser, indrettet meget individuelt med kontorer, mødelokaler,

arkiv, toiletter og køkken-/kantinefaciliteter mv. Det samlede etageareal i de nyrenoverede erhvervsejendomme

udgør ca. 28.000 kvadratmeter. Disse udlejes til en række forskellige erhverv, herunder

domiciler for Radisson SAS Hotel, BIO Silkeborg, Årstidernes Arkitekter og Midtjyllands Avis.

Arealerne mellem bygningerne er befæstet med store torvearealer samt mere end 600 parkeringspladser.

Heraf er ca. halvdelen udlejet på kontraktbasis, og de resterende er offentligt tilgængelige. Det vil være

muligt at opkræve timebetaling for en del af områdets offentligt tilgængelige parkeringspladser.

Planer om nyt byggeri på Papirfabrikken

Pt. er Silkeborg Kommune i gang med udarbejdelsen af en ny lokalplan for Papirfabrikken. Heri er indeholdt

mulighed for at udvide bebyggelsen med ca. 15.000 kvadratmeter. Lokalplanen forventes godkendt

om ca. 1 år.

- 26 -

More magazines by this user
Similar magazines