Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Begrænsninger for Papirfabrikken

Af tinglyst lokalplan nr. 113.05 fremgår bl.a., at eksisterende bebyggelse af arkitektonisk og kulturhistorisk

værdi med tilhørende omgivelser bevares, samt at ny bebyggelse og ombygning får en udformning

og ydre fremtræden, så der opnås sammenhæng med det eksisterende bebyggelsesmønster og med den

arkitektur, som kendetegner det nuværende fabriksanlæg med tilhørende arbejder- og funktionærboliger.

En række af bygningerne i lokalplansområdet er registreret som bevaringsværdige.

I den gældende lokalplan forudsættes, at maksimalt 8.000 etagekvadratmeter opføres til butikker, samt

at bruttoetagearealet for den enkelte butik ikke overstiger 3.000 kvadratmeter for dagligvarebutikker og

1.000 kvadratmeter for udvalgsbutikker. Der kan dog placeres to udvalgsbutikker på hver maksimalt

1.500 bruttokvadratmeter.

Den gældende lokalplan åbner som omtalt tidligere ikke mulighed for udnyttelse af den anførte byggemulighed

på 15.000 etagekvadratmeter, hvorfor en ny lokalplan er under udarbejdelse. Denne er K/S Papirfabrikken,

Årstidernes Arkitekter A/S og Silkeborg Kommune i gang med at udarbejde.

- 29 -

More magazines by this user
Similar magazines