Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

De udvalgte hoved- og nøgletal er udledt af Silkeborg IF Invest A/S’ regnskabsuddrag for 2005, 2006 og

2007, jf. afsnit 5.20 ”Oplysninger om Selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultater” og

afsnit 7.3 ”Årsregnskaber for 2007, 2006 og 2005”, der er omarbejdet i overensstemmelse med IFRS

som godkendt af EU. De udvalgte hoved- og nøgletal skal læses i sammenhæng hermed. De angivne

nøgletal for 2005-2007 er udarbejdet i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens ”Anbefalinger

og Nøgletal 2005”. Der henvises til definitioner og begreber i afsnit 7.3.9 "Noter”, hvor den anvendte

regnskabspraksis er beskrevet.

- 33 -

More magazines by this user
Similar magazines