Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Direktionsmedlemmer:

Tabel 15: Kent Madsen

Administrerende Diretør

Kent Madsen er stifter og indehaver af Henton Group

Kent Madsen (født 1963)

A/S, og har siden selskabets stiftelse i 1986 fungeret

Åhavevej 21, 8600 Silkeborg

som administrerede direktør.

Tiltrådt i Direktionen i 2008

Kent Madsen har en uddannelsesmæssig baggrund fra

den finansielle sektor.

Nuværende poster Fratrådte poster inden for de seneste 5 år

Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Direktionsposter Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Direktionsposter

Ejendomsselskabet Henton Group A/S Henton Group A/S Henton Aktieinvest Østergaard Dahl A/S Henton Finans A/S

Ravnsborg A/S

A/S

Henton Management

A/S

Kent Madsen Holding

A/S

Kent Madsen

Holding A/S

- 46 -

SIF Fodbold Support

A/S

(nu Silkeborg IF

Invest A/S)

Ejendomsselskabet

Ravnsborg A/S

Henton Back Office Silkeborg Fodbold Silkeborg Fodbold

Henton Management

A/S

Holding A/S

Holding A/S

A/S

Silkom A/S Silkom A/S Radio Silkeborg af

1997 A/S

Henton Ejendomme Investeringssel- Leda A/S Oluf A/S

A/S

skabet af 21. December

2001

Hotel Louisiana Silke- Silkeborg Udvik- GH-JI Holding ApS Silkeborg Biograferne

borg A/S

lingsselskab A/S

ApS

K/S Papirfabrikken Jægersborg Invest

A/S

HE-JI Holding ApS Henton Finans A/S

Karen og Karl Butten- Komplementar-

Henton Børsschøns

Familiefond selskabet Papirfabrikken

ApS

mæglerselskab A/S

Finansieringsselskabet

af 20.12.2005

ApS

Leda A/S

ITH Industi Invest

A/S

(nu Renewagy A/S)

Tabel 16: Claus Christensen

Økonomidirektør

Claus Christensen (født 1973)

Buskelundskoven 34, 8600 Silkeborg

Tiltrådt i Direktionen 2005

2 B Silkeborg ApS

Jægersborg Invest

Holding ApS

Claus Christensen har en økonomisk uddannelse og

har haft et karriereforløb inden for elsektoren indtil

2004, hvorefter han blev ansat i selskabet.

Nuværende poster Fratrådte poster inden for de seneste 5 år

Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Direktionsposter Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Direktionsposter

Silkeborg Fodbold

College

Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen.

Erklæring om tidligere levned

Inden for de seneste fem år har eller er ingen af medlemmerne af Bestyrelsen og Direktionen

1) blevet dømt for svigagtige lovovertrædelser.

2) været genstand for offentlige anklager og/eller sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer eller

af nogen domstol tidligere været frakendt retten til at fungere som medlem af en udsteders bestyrelse,

Direktion eller tilsynsorgan eller at fungere som leder af en udsteder.

3) været bestyrelsesmedlem eller direktør i et selskab, der er gået konkurs, været under bobehandling

eller trådt i likvidation udover

a. Orla Madsen, som var bestyrelsesmedlem i Den Selvejende Institution Buttadeo, der blev opløst

den 4. januar 2006

b. Frederik Lysholt Hansen, der var Bestyrelsesmedlem i Byggeriets Beregningsservice ApS, Århus,

som blev opløst den 29. marts 2005

c. Kent Madsen, som har haft en direktionspost i 2 B Silkeborg ApS, som blev likvideret den 17.

marts 2005.

Slægtskab

Der er ikke slægtskab mellem Bestyrelsesmedlemmer og/eller Direktionen.

Interessekonflikter

Der foreligger ikke nogen aktuel eller potentiel interessekonflikt mellem de pligter, der påhviler medlemmerne

af Bestyrelsen og Direktionen overfor Selskabet, og siddende personers private interesse og/eller

pligter overfor andre personer udover forhold omtalt i afsnit 5.19 ”Transaktioner med nærtstående par-

More magazines by this user
Similar magazines