Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

5.17 Personale

Udviklingen i antal ansatte

De ansatte i Silkeborg IF Invest A/S er en nøgleressource. De ansatte udgøres dels af administrativt personale

og dels af personale i den sportslige afdeling. Heraf udgør hovedparten professionelle fodboldspillere.

Silkeborg IF Invest A/S havde pr. Prospektdatoen omregnet 41 fuldtidsansatte, hvoraf 26 er kontraktansatte

fodboldspillere. Udviklingen i antal ansatte er vist i figur 2.

Figur 2 – Gennemsnitligt antal ansatte i Selskabet pr. Prospektdatoen

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2004 2005 2006 2007 pr. 02. juni

2008

Udover de fuldtidsansatte i Silkeborg IF Invest A/S bidrager en række frivillige, trænere og ledere fra

Silkeborg Idrætsforening af 1917 med at gennemføre selskabets aktiviteter i forretningsområdet "fodbold".

Aktiebeholdninger

Tabel 17 viser henholdsvis Bestyrelsens og Direktionens aktiebesiddelser pr. Prospektdatoen. Tabellen er

ikke justeret for Udbuddet.

Tabel 17: Bestyrelsens og Direktionens aktiebesiddelser pr. Prospektdatoen

Aktionær B-aktier

(stk.)

Kapital

i pct.

- 50 -

Stemmer i

pct.

Ole Hansen (1) 2.837 0,14% 0,13%

Orla Madsen (2) 8.508 0,43% 0,40%

Fr. Lysholt Hansen 208 0,01% 0,01%

John P. Andersen 3.000 0,15% 0,14%

Leif Nygård 0 0,00% 0,00%

Jesper Svenningsen (3) 2.020 0,10% 0,09%

Erik Isager 95 0,00% 0,00%

Palle Broman 500 0,03% 0,02%

Kent Madsen (4) 13.224 0,67% 0,62%

Claus Christensen 7.789 0,39% 0,36%

I alt 1,93% 1,79%

Note:

1) Heraf ejes 2.777 stk. B-aktier i det af Ole Hansen kontrollerede selskab Emilan ApS.

2) Heraf ejes 5.555 stk. B-aktier i det af Orla Madsen kontrollerede selskab OM Consultancy ApS.

3) Heraf ejes 2.000 stk. B-aktier i det af Jesper Svenningsen kontrollerede selskab Remstrup ApS.

4) Heraf ejes 13.124 stk. B-aktier i det af Kent Madsen kontrollerede selskab Henton Group A/S.

Pr. Prospektdatoen ejer Ole Hansen, Orla Madsen, Fr. Lysholt Hansen og Kent Madsen via kontrollerede

selskaber i fællesskab Silkeborg Fodbold Holding A/S, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg, der ejer

74,70% af kapitalen og 69,03% af stemmerne i Silkeborg IF Invest A/S. Der henvises i øvrigt til hhv.

afsnit 6.5.1 ”Forhåndstegning” og afsnit 5.18 ”Større aktionærer”.

Incitamentsprogrammer

Selskabet har ikke udestående incitamentsprogrammer eller andre aktieoptionsprogrammer, der kan føre

til fremtidig udvanding af aktiekapitalen.

More magazines by this user
Similar magazines