Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Købet af Investeringsselskabet af 21. december 2001

Selskabet har ved aftale ultimo maj 2008 indgået aftale om køb af Investeringsselskabet af 21. december

2001 A/S for 4.715 t.kr. hvorved den regnskabsmæssige opgjorte gæld til Investeringsselskabet af 21.

december 2001 A/S bliver indfriet og erstattet med kreditfaciliteterne i Investeringsselskabet af 21. december

2001 A/S.

- 53 -

More magazines by this user
Similar magazines