Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Bestemmelser i vedtægterne, der kan medføre en ændring af kontrollen i Selskabet

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende

aktier, medmindre aktionæren eller dennes fuldmægtige har adgangskort til den pågældende generalforsamling,

og aktionæren enten er noteret i Selskabets aktiebog eller over for Selskabet har anmeldt og

dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægternes § 9.

Anmeldelsespligt for aktionærer

Udover pligt til anmeldelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 gælder der ikke særlige bestemmelser

om niveauet for aktier, der skal anmeldes.

- 62 -

More magazines by this user
Similar magazines