Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Selskabet har ved aftale ultimo maj 2008 indgået aftale om køb af Investeringsselskabet af 21. december

2001 A/S for 4,7 mio.kr. hvorved den regnskabsmæssige opgjorte gæld til Investeringsselskabet af 21.

december 2001 A/S bliver indfriet og erstattet med kreditfaciliteterne i Investeringsselskabet af 21. december

2001 A/S. Den indgåede aftale er betinget af gennemførelse af kapitaludvidelse på minimum 150

mio.kr.

Rekonstruktionsaftale

Der indgået aftale med en række medarbejdere, herunder spillerstaben, om, at medarbejderne som led i

en aftale i efteråret 2002 om lønreduktion, fremover i perioden:

• 2002-2007 skal have en andel af klubbens overskud før skat og andel i transferindtægter og forsikringsudbetalinger,

• 2008 og fremefter skal have en andel af klubbens overskud før skat, dog maksimalt en andel svarende

til den accepterede lønreduktion.

Den resterende forpligtelse pr. den 31. december 2007 andrager 1,8 mio.kr.

- 64 -

More magazines by this user
Similar magazines