Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

I de følgende tabeller fremgår Selskabets større aktionærer, såfremt der sker tegning af henholdsvis 7,5

mio. stk. Nye B-aktier, herunder at der ikke sker reduktion i de afgivne garantier som følge af yderligere

tegning samt såfremt der sker tegning af 10 mio. stk. Nye B-aktier:

Tabel 28a: Selskabets større aktionærer ved tegning af 7,5 mio. stk. aktier

EFTER UDBUDDET A-aktier B-aktier Total Total Kapital Stemmer

(v/ minimumstegning) (nominel) (nominel) (nominel) (stemmer) i pct. i pct.

Silkeborg Fodbold Holding A/S 0 14.751.130 14.751.130 14.751.130 15,56% 15,31%

Henton Group A/S

(Kent Madsen)

0 16.707.240 16.707.240 16.707.240 17,62% 17,34%

F.L. Hansen Holding ApS

(Fr. Lysholt Hansen)

0 7.502.080 7.502.080 7.502.080 7,91% 7,78%

Emilan ApS

(Ole Hansen)

0 4.778.370 4.778.370 4.778.370 5,04% 4,96%

OM Consultancy ApS 0 835.080 835.080 835.080 0,88% 0,87%

(Orla Madsen)

Silkeborg Fodbold 0 44.573.900 44.573.900 44.573.900 47,01% 46,25%

Holding A/S inkl. ultimative

aktionæres beholdning

0

Jysk Holding A/S 0 5.040.000 5.040.000 5.040.000 5,32% 5,23%

Henton Ejendomme A/S 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5,27% 5,19%

Leif Nygård 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5,27% 5,19%

Øvrige 180.000 34.953.970 35.133.970 36.753.970 37,05% 38,14%

Egne aktier 0 68.110 68.110 0,07%

I alt 180.000 94.635.980 94.815.980 96.367.870 100,00% 100,00%

Tabel 28b: Selskabets større aktionærer ved tegning af 10,0 mio. stk. aktier

EFTER UDBUDDET A-aktier B-aktier Total Total Kapital Stemmer

(v/ maksimumstegning) (nominel)

0

(nominel) (nominel) (stemmer) i pct. i pct.

Silkeborg Fodbold Holding A/S

14.751.130 14.751.130 14.751.130 12,31% 12,15%

Henton Group A/S

(Kent Madsen)

0 5.132.240 5.132.240 5.132.240 4,28% 4,23%

F.L. Hansen Holding ApS

(Fr. Lysholt Hansen)

0 5.002.080 5.002.080 5.002.080 4,17% 4,12%

Emilan ApS

(Ole Hansen)

0 3.028.370 3.028.370 3.028.370 2,53% 2,50%

OM Consultancy ApS

(Orla Madsen)

0 85.080 85.080 85.080 0,07% 0,07%

Silkeborg Fodbold

Holding A/S inkl. ultimative

aktionæres beholdning

0 27.998.900 27.998.900 27.998.900 23,37% 23,07%

Øvrige 180.000 91.568.970 91.748.970 93.368.970 76,57% 76,93%

Egne aktier 0 68.110 68.110 0,06%

I alt 180.000 119.635.980 119.815.980 121.367.870 100,00% 100,00%

Vedrørende Silkeborg Fodbold Holding A/S, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg kan det oplyses, at ejerkredsen

består af følgende nærtstående parter: Henton Group A/S (der er 100% ejet af administrende

direktør Kent Madsen), OM Consultancy ApS (der er 100% ejet af næstformand Orla Madsen), Emilan

ApS (der er 100% ejet af bestyrelsesformand Ole Hansen) og F. L. Hansen Holding ApS (der er 100%

ejet af bestyrelsesmedlem Frederik L. Hansen).

- 81 -

More magazines by this user
Similar magazines