Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

6.8 Omkostninger i forbindelse med Udbuddet

Ved gennemførelsen af kapitaludvidelsen udgør bruttoprovenuet minimum 150 mio.kr. og maksimum 200

mio.kr.

De samlede omkostninger ved henholdsvis minimumstegning og maksimumstegning fremgår af nedenstående

tabel.

Tabel 29: omkostninger i forbindelse med Udbuddet

Omkostninger (mio kr. ekskl. moms) min. tegning maks. tegning

Finansielle formidlere 0,70 0,90

Trykning og layout 0,25 0,25

Annoncering 0,25 0,25

Honorarer til advokat / revisor 0,70 0,70

Øvrige omkostninger 0,10 0,10

Samlede omkostninger 2,00 2,20

Der afgives ikke tegningsprovision til kontoførende institutter. Ingen medlemmer af Selskabets Bestyrelse

og Direktion eller i øvrigt modtager særskilt honorering af Silkeborg IF Invest A/S i forbindelse med udstedelsen

af de Nye B-aktier.

Efter afholdelse af omkostninger forbundet med kapitaludvidelsen forventes nettoprovenuet til Selskabet

at udgøre ca. 197,8 mio.kr. ved fuld tegning. Nettoprovenu ved minimumstegning forventes at udgøre

ca. 148 mio.kr.

- 84 -

More magazines by this user
Similar magazines