Download katalog (pdf 2,00 mb) - Danske Bank

danskebank.dk

Download katalog (pdf 2,00 mb) - Danske Bank

leasing

– kort fortalt

lad dine penge

arbejde

Læs side 6

Fuldt skatteFradrag

Læs side 8

Hvad er

leasing?

Med leasing får du brugsretten

til udstyr og binder derfor ingen

penge.

Læs side 2

LEASING

IT / LANDBRUG / PRODUKTION / ERHVERVSEJENDOMME /

TRANSPORT / ENTREPRENØR


2 Danske Bank / Leasing

sådan Får du nyt udstyr

uden at

binde penge

leasing er lig med fleksibilitet, fordi

du ikke selv ejer udstyret.

Med leasing forvandles store

anskaffelsessummer til overkommelige,

månedlige leasingafgifter.

Du kan nemlig

få finansieret op til 100

procent – inklusive

moms – uden at indskrænkevirksom-

hedens likvide råderum. Den

frie likviditet kan bruges til at

udvikle kerneforretningen. Og

udstyret, bilerne eller maskinerne

kan jævnligt skiftes

ud til ny teknologi uden store

ud sving i omkostningerne.

vidste du, at?

I verdens mest dominerende økonomier er leasing mere udbredt end

herhjemme. I USA finansieres 30 procent af alle anlægsinvesteringer med

leasing. I Tyskland er det 24 procent. I Danmark er det kun ca. 10 procent.


7. Leasingperioden udløber.

Du afleverer enten

udstyret tilbage eller

forlænger aftalen. Du

kan også indgå en ny

aftale med nyt udstyr

eller få et tilbud om at

købe udstyret til markedsprisen.

6. Du bruger udstyret

og betaler

leasingafgift i

den aftalte årrække.

5. Leverandøren

sender fakturaen

til os – og vi betaler.

Forlæng

leasingaftale

4. Udstyret bliver leveret

til dig.

1. Du finder det udstyr,

du vil lease.

Leasing / Danske Bank 3

3. Vi køber det udstyr,

du har valgt, hos

leverandøren.

Hvad er leasing?

I sin mest enkle form handler leasing om, at du

betaler for at få brugsret over et aktiv, som vi

ejer.

2. Du kontakter

Danske Bank og

får en leasingaftale.


4 Danske Bank / Leasing

ingen Faste varer

eller mærker på Hylderne

– du bestemmer!

du går selv direkte til leverandøren

eller får rådgivning om produktvalg

af vores leasingspecialister.

Når du selv bestemmer

mærke og specifikationer,

får din virksomhed nøjagtig

det udstyr, der er brug for.

Vi stiller naturligvis nogle få

krav til det udstyr, du vælger.

du

vælger

– vi køber

Blandt andet skal det være

let at identificere (f.eks. via et

stel- eller serienr.), eksistere

fysisk og indgå i virksomhedens

drift.


entreprenØr

Bevar konkurrenceevnen

med de rette

maskiner til

opgaverne.

i danske bank kan du lease alt fra biler og it-udstyr over erhvervsejendomme

og rendegravere til mejetærskere og produktionsmaskiner.

it

Med teknologisikring indhenter

udviklingen ikke dit

it-udstyr.

erHvervsejendOmme

Vi finansierer nybyggeri og

sale-and-lease-back af

erhvervs ejendomme over

20 mio. kr.

landbrug

Sæsonbetaling og høj

driftssikkerhed. Leasing er

som skabt til landmænd.

transpOrt

Finansiér fabriksnye biler

off balance, og styrk de

økonomiske nøgletal.

Leasing / Danske Bank 5

prOduktiOn

Tilpas produktionen

efter markedsbehov

– ikke

efter

finansieringsmuligheder.


6 Danske Bank / Leasing

dine penge

bØr arbejde

dér, HvOr de arbejder bedst

i dag vælger mange virksomheder

at lease, selvom de godt kunne

finansiere selv.

Leasing kan være et stærkt alternativ

til mere traditionelle

finansieringsformer eller kontant

køb. Når virksomheden

leaser, kan der blive frigjort

likviditet, som kan bruges til

at styrke virksomheden på

andre områder. Pengene kan

gå til øget vækst, forbedring

af konkurrenceevnen eller

være en effektiv løftestang i

forhand lingssituationer.

produktionsvirksomheden

Maskinleasing har forvandlet store anskaffelsessummer

og løbende udgifter til en fast og overkommelig

månedlig leasingafgift. Det giver virksomheden større

økonomisk råderum, som kan bruges til at forbedre

konkurrenceevnen gennem udvikling og teknologisk

fornyelse.

produktionsmaskine: 1.500.000 kr.

Månedlig leasingafgift: 23.750 kr.

Forbedret likviditet det første år: 1.215.000 kr.


evisionsfirmaet

Et revisionsfirma stod over for en større investering i nyt it-udstyr. Fleksibilitet

kombineret med teknologisikring og en stabil månedlig

udgift var afgørende for, at man valgte leasing.

it-udstyr: 1.500.000 kr.

Månedlig leasingafgift: 45.500 kr.

Forbedret likviditet det første år: 954.000 kr.

landmanden

En oplagt del af en finansieringsstrategi til landbrug er leasing, der giver mulighed

for at betale for maskinerne på de tidspunkter af året, hvor de tjener

penge hjem. Derudover bevares likviditet til udvidelse af besætningen eller

indkøb af foder, gødning og andre hjælpemidler.

mejetærsker: 1.750.000 kr.

Månedlig leasingafgift: 27.900 kr.

Forbedret likviditet det første år: 1.415.200 kr.

vvs-firmaet

Et VVS-firma brugte tre timer om ugen på at administrere en bilflåde på

23 varebiler. I alt 150 timer årligt à 185 kr. på betaling af værkstedsregninger,

bestilling af brændstofkort, dækskifte og salg af brugte varebiler. Timer,

som firmaet nu sparer ved at lease varebilerne og outsource al administration

af bilflåden. Samtidig er likviditeten styrket, fordi firmaet

ikke længere ejer varebilerne.

23 varevogne: 3.700.000 kr.

Månedlig leasingafgift: 46.000 kr.

Sparet administration (tre år): 83.250 kr.

vidste du, at?

Halvdelen af danske virksomheder har mindst én leasingaftale.

Leasing / Danske Bank 7


8 Danske Bank / Leasing

Fuldt skatteFradrag

leasingafgiften kan trækkes fra i skat. det vil sige, at du får fuld

skattemæssig effekt, mens du bruger udstyret. samtidig fordeles

momsen på udstyret over hele leasingperioden!

sammenligning af finansiel leasing og køb af it-udstyr for

100.000 kr. udstyret udskiftes efter fire år.

ved almindeligt køb

Afskrivning i kr.

ved finansiel leasing

Den årlige leasingafgift = dit årlige fradrag

1 2 3 4

Ved almindeligt køb er den skatte-

mæssige fordel først opnået længe

efter, at udstyret er udskiftet.

1 2 3 4 5 6 7

Ved leasing får du fuld skattemæssig effekt,

mens udstyret arbejder for virksomheden.

It-udstyret afskrives til 0 kr. over de fire år,

kontrakten løber. Det giver dig samme høje

skattefradrag i fire år.

1 2 3 4 5 6

År

År


– Og intet

mOmsudlæg

kØb

Hvis du køber en maskine til 100.000 kr. ekskl. moms,

skal du selv finansiere de 25.000 kr. i moms, indtil

pengene refunderes fra SKAT.

leasing

vidste du, at?

Der er ingen tinglysningsafgifter på leasing. Det er med til at holde etableringsomkostningerne

nede. Dog er der tinglysningsafgift på skødet ved leasing af ejendomme.

1 2 3

Med leasing bliver momsen delt op i små bidder, som fordeles

ud over hele leasingperioden.

7 8 9 10 11

du

finansierer

momsen!

vi

finansierer

momsen!

Leasing / Danske Bank 9

36 måneder

Måneder


10 Danske Bank / Leasing

vi Håndbygger

din leasingaFtale

der er flere forskellige måder

at lease på – dit behov er jo ikke

nødvendigvis det samme som

naboens.

Den mest enkle form er

finansiel leasing, hvor du får

finansieret dit nye udstyr og

opnår brugsret. Den mest

avancerede form er operationel

leasing, hvor den fulde

pakke inkluderer finansiering,

service, reparation,

forsikringer, administration

og tilbagelevering af ud-

Finansiel leasing

• Finansiering

• Forsikring

Finansiel leasing

• Kun finansiering

styret, når aftalen udløber.

De to former kan tilpasses

nøjagtigt efter dit behov og

udstyres med eksempelvis

sæsonbetaling, sale-andlease-back,

teknologisikring,

fast eller variabel rente,

forud-/bagudbetaling og

meget mere.

Finansiel leasing

• Finansiering

• Sæsonbetaling

(betaling følger

indtjening)

• Service/vedligeholdelse

Finansiel leasing og restværdi

Inden leasingaftalen skrives under, fastsætter vi udstyrets forventede markedsværdi på det tidspunkt, hvor aftalen

udløber. Når aftalen udløber, er du forpligtet til at anvise en køber, som vil overtage udstyret til markedsværdien.


Operationel leasing

uden service

• Finansiering

• Udstyr leveres tilbage

efter leasingperioden

• Du klarer selv service

vidste du, at?

Knap tre ud af fire leasingaftaler har en løbetid på mellem to og

fem år. Kilde: Brancheorganisationen Finans og Leasing.

Finansiel /

operationel leasing

• Finansiering

• Sale-and-lease-back (sælg

din erhvervsejendom til os

og frigør kapital)

• Service/vedligeholdelse

Operationel leasing

• Finansiering

• Udstyr leveres tilbage

efter leasingperioden

• Fuld servicepakke med

forsikring, vedligeholdelse,

reparation og administration

Operationel leasing og restværdi

Ved operationel leasing skal du ikke spekulere på udstyrets markedsværdi.

Når aftalen udløber, afleverer du blot udstyret tilbage til os.

generelle

fordele ved leasing

intet momsudlæg

100 %

finansiering

ingen ting lysningsafgifter

Leasing / Danske Bank 11

Overkommelig

månedlig

leasingafgift

Fuld brugsret

Fuldt fradrag for

leasingafgiften


12 Danske Bank / Leasing

miniguide til

bOgFØring aF leasing

Operationel leasing bogføres

altid off balance (ikke registreret

i balancen i regnskabet).

Finansiel leasing bogføres

både off og on balance,

afhængigt af den regnskabsklasse,

din virksomhed er

klassificeret til. Når leasing

leasing i årsrapporten ifølge årsregnskabsloven

Operationel Finansiel

klassifikation

leasing

leasing

Regnskabsklasse D Børsnoterede og

statslige aktieselskaber

Off balance On balance

Regnskabsklasse C Mellemstore og

store virksomheder

Off balance On balance

Regnskabsklasse B Små virksomheder Off balance Off balance 1)

Regnskabsklasse A Virksomheder med

personligt ansvar

Off balance Off balance 1)

1) Muligt at anvende on balance.

Finansiel og operationel leasing

bogføres og påvirker nøgletallene

forskelligt i årsrapporten. Her

kan du se hvordan i forhold til de

forskellige regnskabsstandarder.

bogføres off balance, påvirkes

soliditetsgrad og afkast

af investeret kapital positivt,

mens EBITDA-margin og

pengestrømme fra driftsaktivitet

påvirkes negativt. Og

omvendt når leasing bogføres

on balance.


leasing ifølge iFrs og us gaap

Operationel

leasing

Finansiel

leasing

Off balance On balance

Obs!

Her behandler vi kun hovedtrækkene i den regnskabsmæssige

behandling af leasing og ikke f.eks. sale-and-lease-back. Vi anbefaler

derfor, at du i konkrete situationer eventuelt sammen

med din revisor får fastlagt, om en konkret leasingaftale skal

behandles som operationel eller finansiel leasing, og hvilke

specifikke krav der er til oplysningerne i dit regnskab.

Leasing / Danske Bank 13

de overordnede oplysningskrav – anvendt regnskabspraksis

Leasingaftaler, der bogføres off balance:

Note om forpligtelser på leasingaftaler.

Leasingaftaler, der bogføres on balance:

Oplysning om indregnede aktiver på leasingaftaler – og oplysning

om forpligtelser på leasingaftaler, der er indregnet i balancen.


14 Danske Bank / Leasing

leasingOrdbOg

knækaftale, sale-and-lease-back og leasinggiver? den finansielle

verden har sit helt eget sprog. Heldigvis skal man ikke kende ret

mange af gloserne, før man kan tale med.

Finansiel leasing

Er leasingaftaler, hvor leasingselskabet

ikke har nogen risiko eller noget ansvar for

leasinggenstanden (udstyret, aktivet, driftsmidlet),

f.eks. i form af vedligeholdelse eller

restværdi (scrapværdi). Risikoen ligger alene

på leasingtagerens betalingsevne.

Forlængelse – sekundær periode

Efter at leasingaftalens ordinære periode

er udløbet, kan man forlænge leasingaftalen.

Prisen på forlængelsen kendes ikke altid på

forhånd og kan afhænge af udstyrets restværdi.

Forud/bagud

En leasingafgift kan betales enten forud eller

bagud.

Betaler man afgiften periodisk bagud, vil dette

beløb være større, end hvis afgiften betales

forud, fordi periodens afgift forrentes.

knækaftale

Når der tales om leasingaftaler, der knækker,

tænkes der på aftalens pengestrøm. Der kan

være flere knæk i en aftale, og hvert knæk betyder,

at leasingafgiften er aftalt til enten at stige

eller falde i en nærmere angivet periode.

Eksempel: Den månedlige leasingafgift reguleres

hver 12. måned med 10 procent.

Knækaftaler kaldes også stair-step, fordi det

grafisk illustreret ligner en trappe.

købekontrakt med ejendomsforbehold

(køb på afbetaling)

Er en finansieringsmulighed, hvor din virksomhed

bliver ejer af udstyret, men hvor leasingselskabet

(efter at have fået overdraget kontrakten

fra sælgeren af aktivet) forbeholder sig

retten til at tage det solgte aktiv tilbage (ejendomsforbehold).

Leasingselskabets ejendomsforbehold

gælder dog kun, indtil din virksomhed

har overholdt sine samlede forpligtelser i den

indgåede købekontrakt. Det vil primært sige, at

når din virksomhed har betalt de ydelser, som

den har forpligtet sig til, ophører leasingselskabets

ejendomsforbehold. Du får udstyret

til rådighed med det samme – ligesom ved en

leasingaftale.

købsoption

Er retten til at købe leasingudstyret til

markedsværdien. Ved en option har leasingtager

eller leverandør ret – men ikke pligt – til at

købe udstyret.

leasingafgift

Er den pris, du betaler for at

bruge det leasede udstyr.

leasinggiver

Er leasingselskabet – også

kaldet lessor eller kreditor.

leasingtager

Er brugeren, din virksomhed

– også kaldet lessee, debitor

eller kunde.


Operationel leasing

I modsætning til finansiel leasing tager leasingselskabet

en produktrisiko. Ved operationel

leasing påtager leasingselskabet sig risikoen på

restværdien, ligesom vedligeholdelse og lignende

ofte er inkluderet i leasingafgiften.

rammeaftale

Er et forhåndstilsagn om finansiering af den

kommende periodes investeringer inden for det

aftalte rammebeløb og de øvrige betingelser.

restværdi

Er den værdi, man vurderer, at udstyret har ved

leasingperiodens udløb. Restværdi må ikke forveksles

med restgæld. Restværdien er altså

den forventede fremtidige markedsværdi

for udstyret.

sale-and-lease-back

Ved sale-and-lease-back sælger virksomheden

et af sine aktiver til leasingselskabet

på markedsvilkår samtidigt med, at parterne

indgår en leasingaftale i henhold til hvilken,

virksomheden leaser aktivet tilbage af

leasingselskabet på nærmere aftalte vilkår.

Ved sale-and-lease-back får virksomheden

både frigjort noget kapital og bevarer brugsretten

til aktivet.

scrapværdi

Svarer til restværdi.

stair-step

Se knækaftale.

udlægsrente

Når leasingudstyret ikke

består af en enkelt enhed, men

f.eks. et komplekst anlæg, der

opbygges over en periode, er det

ofte aftalt, at leverandøren skal have

penge undervejs. I de tilfælde fungerer

leasingselskabet som din virksomheds ”kassekredit”

og betaler a conto-beløb til leverandøren.

Den rente, der tilskrives på disse

betingelser, betegnes ofte som udlægsrente.

Leasing / Danske Bank 15


16 Danske Bank / Leasing

kontakt danske bank

Første skridt til en styrket kerneforretning er at

kontakte en erhvervsrådgiver i Danske Bank.

I Danske Bank har vi placeret vores leasingspecialister i

Danske Leasing og Nordania Leasing. De to leasingvirksomheder

i Danske Bank er Danmarks førende virksomheder

inden for finansiering af udstyr til erhvervslivet.

Virksomhederne har 40 års erfaring i branchen og køber

tilsammen udstyr for mere end 10 mia. kr. til erhvervslivet

hvert år.

Danske Leasing tilbyder leasing af erhvervsejen-

domme, entreprenør- og landbrugsmaskiner samt produktions-

og it-udstyr.

Nordania Leasing tilbyder leasing af biler, lastbiler, bilflåde-

og forhandlerløsninger.

Læs mere om fordelene med leasing på

www.danskebank.dk/erhverv

17274 · 2012.11 · Danske Bank A/S · CVR-nr. 61 12 62 28 – København

More magazines by this user
Similar magazines