Download dokument (PDF) - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

Download dokument (PDF) - Byfornyelsesdatabasen

HESTESTALDS-KARRÉEN

Indledningsvis er det på sin plads kort at beskrive

den karré, hvor forsøgsprojektet ”Byfornyelse

med CO 2 reduktion” er gennemført. På

flere måder er Hestestalds-karréen nemlig ikke

helt typisk for karréerne på Indre Vesterbro.

Hestestalds-karréen var i Handlingsplanen for byfornyelsen

fra 1991 udpeget som en karré med

tæt erhvervspræget baggårdsbebyggelse, hvor

man ønskede at fastholde så meget erhvervsetageareal

som muligt og derfor måtte være særlig

påpasselig i vurderingerne af, om bygningerne

skulle nedrives for give lys og luft til boligerne.

Handlingsplanens retningslinier har da også resulteret

i, at karréen, selv efter byfornyelsen, er

relativt tæt bebygget og har mange erhvervsvirksomheder.

En 5-etagers industribygning, som er særligt dominerende

i karréen, er Gasværksvej 16, der

oprindeligt blev bygget som malteri. Senere har

den været lejet ud til mindre industrivirksomheder,

lager mv. Under og efter byfornyelsen har

bygningen huset servicepræget erhverv: arkitekt,

8

ingeniør- og designvirksomheder, reklamebureauer

m.v. I 2007 åbnedes et supermarked i stueetagen.

Bygningens bevaring er tæt forbundet med dens

centrale rolle i det byøkologiske forsøgsprojekt,

idet den huser en række af karréens fællesanlæg.

Udover bygningernes brogede anvendelse har

karréen også mere sammensatte ejerforhold og

flere offentlige institutioner end de fleste af områdets

byfornyelses-karréer.

Hestestalds-karréens data er følgende:

Antal ejendomme:

I alt 19 ejendomme, der alle var omfattet af byfornyelsesbeslutningen

for karréen, heraf:

• 6 ejendomme hvor der skulle ske

nedrivning af bagbygninger

• 15 ejendomme hvor der skulle ske en

byfornyelse af ejendommen

• 1 nybygget almene ældreboliger

• 1 kirke

• 1 børneinstitution

• 2 matrikler udlagt til parkering

Antal lejligheder:

Før byfornyelsen af karréen var der i alt 303 lejligheder.

I dag er der – efter afslutningen af byfornyelsesarbejderne

– i alt 269 boliger.

Antal råde-over ejendomme:

I alt blev 7 ejendomme berørt, heraf 4 ejendomme

kun vedrørende nedrivning af bagbygninger.

I alt 12 opfordringsejendomme, heraf:

• 3 privat udlejning til beboelse

• 1 privat udlejning til erhverv

• 6 andelsboligforeninger

• 1 ejerforening

• 1 ejerbolig med delvis erhverv.

More magazines by this user
Similar magazines