Beretning 2011/20 Årsberetning 201 - Boghandlerforeningen

boghandlerforeningen.dk

Beretning 2011/20 Årsberetning 201 - Boghandlerforeningen

Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

I alt blev der i 2011 lavet 5,2 mill. søgninger i BiBi (-33% i forhold til 2010), og der

blev afsendt 650 t. ordrelinjer (-57%), hvorved der blev bestilt i alt 2 mill. varer (primært

bøger) (-49%). Nedgangen i aktivitet var forventet på grund af et forøget brug

af ekspeditionernes ordreportal, Bogportalen, og det var forventet, at BiBi ville kunne

lukke helt i 2011, men færdiggørelsen af Bogportalen har trukket ud, så BiBiaktiviteten

har været større end forventet.

BogInfo-abonnement i Bogportalen

Boghandlerne kan abonnere på informationer fra BogInfo-databasen til supplement

af de informationer, som forlagene stiller til rådighed igennem Bogportalen, jf. side VI.

Disse informationer omfatter bl.a. adgang til BogInfo’s adressedatabase, og til at integrere

den med bestillingsfunktionerne i Bogportalen er udviklet en applikation,

BiBop, som bl.a. også rummer flere udskriftsmuligheder. BogInfo-abonnementet vil

give adgang til en udvidet prismatrice, som bliver færdigudviklet sommeren 2012.

Dataabonnement

Internetbutikker og bl.a. forskellige kæders varesystemer har abonnement på at tilgå

og kopiere fra BogInfo-databasen. Prisen for disse abonnementer beregnes som hovedregel

ud fra den danske omsætning i den pågældende boghandel. I forbindelse

med omlægning til dette princip kunne foreningen ikke blive enige med en af de daværende

dataabonnenter og måttet have juridisk assistance for at få en forligsmæssig

løsning på problemet.

BookScan.dk

Boghandlerforeningen påbegyndte i 2007 opbygningen af statistiksystemet Book-

Scan.dk i samarbejde med Nielsen BookScan i England. Hensigten var at skabe en

større indsigt i markedets udvikling og tendenser og giver bogbranchen mulighed for

at optimere salg og forbedre lagerstyring. Basis var data fra butikkernes salgssystemer,

der blev udvidet med bibliografiske data, som muliggjorde en statistisk bearbejdning.

Statistikken blev færdiggjort uge for uge med knap tre døgns forsinkelse.

Butikkerne stillede rådata til rådighed og kunne trække på de statistiske informationer,

medens andre virksomheder skulle abonnere på statistikken for at få adgang til

informationerne enten i form af online adgang eller faste rapporter.

BookScan.dk begyndte at sælge adgang til salgsstatistikken fra og med uge 37 i efteråret

2008, og statistikken dækkede fra begyndelsen størstedelen af disksalget hos

landets boghandlere. Imidlertid blev deltagerpanelet ikke udvidet som forventet med

supermarkeder og internetbutikker. Systemets anvendelighed og økonomi levede

derfor ikke lever op til forventningerne, og foreningen opstillede i foråret 2010 nogle

ufravigelige mål for udviklingen frem til udgangen af september 2011. Det blev på

forhånd annonceret, at hvis panelet ikke kunne udvides og økonomien ikke blev forbedret,

ville systemet blive lukket pr. 30. september 2011.

Særlig i første halvår af 2011 udvidedes panelet med flere boghandler, og der blev

indgået aftaler med de første ikke-boghandlere om at levere data; men der kunne ikke

indgås tilstrækkelig aftaler med supermarkederne. Da øgede indtægter var afhængige

af en udvidet dækning af bogmarkedet, måtte bestyrelsen beslutte at lukke

systemet med virkning fra uge 40 i 2011.

XI

More magazines by this user
Similar magazines