Beretning 2011/20 Årsberetning 201 - Boghandlerforeningen

boghandlerforeningen.dk

Beretning 2011/20 Årsberetning 201 - Boghandlerforeningen

Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Bibliotekernes udlån af e-bøger

Ved introduktionen af bibliotekernes og forlagenes nye udlånsportal for e-bøger,

eReolen, var der tale om, at dette bibliotekssystem også skulle rumme en salgsfacilitet

for e-bøger, og at bibliotekerne skulle have provision af salget. Dette har foreningen

protesteret mod overfor konsortiet bag eReolen og Statsforvaltningen.

Markedsundersøgelserne

Foreningen har siden november 2000 fået foretaget markedsundersøgelser for at belyse

forbrugernes bogkøb og udviklingen i salgskanalerne. Indtil november 2011 blev

der hvert kvartal gennemført telefoninterview blandt 1.200 repræsentativt udvalgte

personer på 15 år eller ældre. I februar 2012 blev undersøgelsen gennemført med

1.048 respondenter.

Har du selv købt én eller flere bøger inden for de seneste 12 måneder?

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Nov.

2000

Aug.

2001

Maj

2002

Feb.

2003

Nov.

2003

Aug.

2004

Maj

2005

Feb.

2006

Der er fast blevet spurgt, om respondenten havde købt mindst en bog indenfor de

seneste 12 måneder, og om i hvilken type butik købet var gennemført, samt hvor

mange bøger man havde købt indenfor de seneste år. Der er i flere undersøgelser

blevet spurgt til læsning af dansk- hhv. engelsksprogede bøger samt om købet var

gennemført i Danmark eller i udlandet. Undersøgelserne er også blevet brugt til at

belyse emner som f.eks. læsning af e-bøger, hvorfor en bestemt butikstype var valgt,

impulskøb og køb af gaver.

Frem til år 2003 blev undersøgelserne finansieret i fællesskab af foreningen og Forlæggerforeningen,

men fra år 2004 deltog Forlæggerforeningen kun i hver anden undersøgelse.

Undersøgelserne er næsten udelukkende gennemført som en del af en større undersøgelse

med spørgsmål om flere forskellige medier og vareområder. De første ni år

blev interviewene foretaget af IfKA, der i 2009 solgte aktiviteten til Catinét, som efter

en konkurs i 2010 blev overtaget af Voxmeter, der gik konkurs i 2011. Foreningen

valgte derefter ikke at satse på det rekonstruerede Voxmeter, men at lade undersøgelsen

i februar 2012 varetage af Megafon.

Nov.

2006

Aug.

2007

Maj

2008

Feb.

2009

Nov.

2009

Sep.

2010

Maj

2011

Nej

Ja

Feb.

2012

V

More magazines by this user
Similar magazines