Intersocialt nr. 01.09.indd - Socialpolitisk Forening

socialpolitisk.forening.dk

Intersocialt nr. 01.09.indd - Socialpolitisk Forening

Social Action i Europa

ICSW har

sammen med

fem andre eu-

ropæiske organisationer

på det sociale

område

dannet en

fælles paraply – ENSACT – European

Network of Social Action, som

samlet dækker sociale organisationer

(NGOere), nationale sociale råd

(Socialpolitisk Forening), uddannelsesinstitutioner

og professionsforeninger.

Netværkets 1. Konference fandt

sted i Dubrovnik, Kroatien fra den

27.4.-29.4.09, hvor mere end 700

deltagere fra hele Europa dannede

en fælles platform under temaet:

Different Legacies and Common

Challenges.

Programmet omfattede 4 plenaroplæg

om centrale emner som

f.eks. individualisering og social

sammenhængskraft eller personligt

engagement og professionel kompetence,

og en række symposier,

work-shops og institutionsbesøg.

Trods forskelle mellem landene

i Europa – mellem nord og syd og

SFI har i maj 2009 udgivet

en rapport der

belyser dels udviklingen

i andelen af fattige

børn i Danmark i

perioden 2002–2006,

dels hvilke børn der er

særligt udsatte for at

leve i fattigdom.

Udviklingen analyseres

ud fra to relative

fattigdomsgrænser sat

til hhv. 50 og 60 pct.

af medianindkomsten.

I den undersøgte periode

stiger andelen af

fattige børn fra 2002 til

2005, hvorefter den så

falder en smule i 2006.

Samlet set er andelen

dog steget.

De børn, der har

særlig høj risiko for at

være fattige, er yngre

børn, børn af enlige

forsørgere, børn af

forældre uden kompetencegivendeuddannelse,

børn af forældre,

der står uden for

mellem øst og vest, har landene

også en række fælles udfordringer,

som kræver en fælles platform, hvis

de sociale udfordringer skal kunne

imødekommes gennem at påvirke

den sociale dagsorden i Europa.

Den økonomiske krise, neoliberalismen,

markedet, socialpolitisk

værktøj er fælles udfordringer,

som påvirker den sociale sammenhængskraft,

sociale rettigheder og

velfærdsudviklingen i alle europæiske

lande.

Platformen er dannet for at kunne

diskutere disse udfordringer for det

sociale område, men også for at

kunne fremlægge fælles alternativer.

Her kan Det sociale Europa vise

om ENSACT er andet end et konferencefællesskab.

Kan de europæiske

organisationer formulere en

fælles dagsorden, som kan få indflydelse

på velfærdsudviklingen i den

Europæiske Union. Svaret blafrer

endnu i vinden, men de kommende

år vil vise om det er muligt.

Næste fælles arrangement bliver

2. Europæiske konference i Bruxelles

i 2011. Læs mere herom på

www.ensact.eu.

Børnefattigdom i Danmark

arbejdsmarkedet, børn

af selvstændige og

indvandrer- og efterkommerbørn.

Især den

sidstnævnte gruppe

er udsat, og børn fra

denne gruppe udgør

en stadig større andel

af de fattige børn.

Analyserne er baseret

på registerdata fra

Danmarks Statistik.

Rapporten er bestilt

og finansieret af Red

Barnet.

Rapporten kan downloades

gratis på

http://www.sfi.dk/

Default.aspx?ID=4726

&Action=1&NewsId=

2177

Kalender

2009-11

17.–23. august 2009

Udsatte Legene 2009

Idrætsstævne for socialt udsatte

mennesker afholdes i

Odense.

Læs mere på: http://www.

ul2009.dk

23. oktober 2009

Europæisk konference i

København arrangeret af

FEANTSA, Projekt Udenfor

og SAND om hjemløse og

brugerinddragelse.

Information og Program

kan findes: http://www.

participation.dk/UserFiles/

file/0905_promotionleaflet_

part_conference.pdf

eller http://www.participation.dk/program.aspx

10. december 2009

Konference på den Sociale

Højskole i Kbh. om klimaudviklingens

konsekvenser for

social udvikling, arbejde og

uddannelse.

Arr.: Socialpolitisk forening,

IFSW og IASSW.

2010

Det europæiske år for bekæmpelse

af fattigdom og

social udstødelse.

http://www.europakommissionen.dk/eu-politik/

noegleområder/social/2010

2011

Europa Kommissionen har

valgt år 2011 til Det europæiske

Frivillighedsår.

Læs mere om Frivillighedsåret

på: http://www.cev.

be/112-towards_a_european_year_of_volunteering_

2011-EN.html

WSF 2011 (World Social

Forum) vil blive afholdt i Dakar,

Senegal i Vestafrika.

Se mere om beslutningen

på: http://www.nigd.org/

7

More magazines by this user
Similar magazines