Referat - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

Referat - Dansk Frisbee Sport Union

ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate

DM-inde.

(c) Bestyrelsen foreslår uændret spillergebyr ved DFSU-sanktionerede

turneringer: 20 kr.

14) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes

under dette punkt. Bestyrelsen modtager dog gerne forslag tidligere. v/ Bo Holm

Jacobsen

15) Konkurrence: Overrækkelse af præmie til den klub, der har størst medlemstilgang siden

sidste år.

Eventuelt

1) Mikael Johansen valgt til referent. Henrik Thomesen valgt til dirigent.

a) Mikael Johansen foreslog at flytte punktet om valg af repræsentanter til disc golfudvalget af hensyn til de

fremmødte der af personlige årsager var nødsaget til at forlade rep. mødet ved 14-tiden.

b) Den reviderede dagsorden blev enstemmigt godkendt.

2) Formandens beretning v/ Bo Holm Jacobsen (se bilag)

a) Se bilag for hele beretningen. Her gengives kun kort hovedpunkterne

b) Discsporten i fremgang, men desværre ikke så stor en fremgang som vi kunne ønske. Nye klubber i 2005: 1

ultimate, 3 disc golf klubber. Formanden pointerer vigtigheden i at skaffe nye medlemmer og fortæller om

bestyrelsens forhandlinger med Danmarks Amerikansk Idræts Forbund (DAIF) med henblik på at blive

medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF). Formanden beklager og DFSUs manglende synlighed i forhold til

klubbernes medlemmer.

c) Sportsligt set har 2005 været et flot år for disc golf, hvor Martin Frederiksen tog sølv i mastersrækken v. EM i

Finland. Generelt er niveauet blevet højere i løbet at det sidste år og flere spillere begynder at blande sig i

toppen. I ultimate har Ragnerok været suveræn og er løbet fra alt og alle.

3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Jesper Le Fevre

a) Generelt har 2005 været et økonomisk positivt og godt år

b) Overskuddet på 26.000 kr. skyldes primært at udvalgene ikke har brugt de penge, der er blevet afsat på

budgettet, samt at indtægterne er blevet lidt højere end forventet pga. flere og større turneringer end tidligere.

c) Debitorer: Vi har fortsat en del der skylder os penge og vi arbejder på at indkræve dem.

d) Landsholdskonto 2004 (”Lars Lundø sagen”) Lars Lundø koordinerede pengene og oprettede en særskilt

konto og denne konto skylder til dato DFSUs ca. 13.000 kr. som DFSU indtil videre har betalt til de respektive

landsholdsspillere, som havde penge til gode fra denne konto. Bestyrelsen overvejer advokatbistand for at få

sagen afsluttet på ordentlig vis.

e) Kreditorer: Vi skylder en del klubber penge for afholdelse af ultimate DM øst. Dette er der styr på og vil blive

afsluttet hurtigst muligt.

f) Spørgsmål til regnskabet

i) Jonas Honoré: hvad består udgifterne af til disc golf under øvrige turneringer: Mikael Johansen svarer at

Dansk Disc Golf Tour og Challenge Tour er de primære turneringer i disc golf og at de svarer for de fleste

udgifter og indtægter i regnskabet under øvrige turneringer.

ii) Henrik Thomesen opfordrer klubberne til at få alle beløb ud af verden hurtigst muligt, så regnskabet kan

blive mere overskueligt næste år.

iii) Erik Hammer spørger hvor afskrivninger figurerer som en udgift i regnskabet? Henrik Thomesen svarer at

de afskrives i 2006 og derfor ikke figurerer på regnskabet for 2005.

g) Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4) Hvor skal DFSU hen? Skal DFSU være medlem af DIF? Hvordan får vi i så fald flere medlemmer?

v/Helle Kjærsgaard

a) Helle Kjærsgaard oplyste om at formålsparagraffen i DFSU blandt andet lægger op til at hverve flere

medlemmer og fremme sportsgrenene i DK. DFSU har mulighed for at blive optaget i Danmarks Idræts

Forbund via Danmarks Amerikansk Idrætsforbund og det arbejder vi aktivt hen imod. Vi ville kunne blive

medlem af DAIF hvis vi skaffer ca. 300 medlemmer mere og få udsigt til ca. ½ mill. kroner. Hvorfor skal vi

være medlem af DIF? Skal vi hellere arbejde mod noget andet?

i) Christian Mehlbye spørger til om pengene i givet fald ville være øremærkede? Helle svarer, at vi i høj grad

selv ville kunne bestemme hvad pengene i givet fald skulle bruges til. Bo Holm supplerer, at pengene ikke

2/6

More magazines by this user
Similar magazines