Referat - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

Referat - Dansk Frisbee Sport Union

lot vil være noget vi får, men noget man vi skal argumentere for i forhold til mængden af aktiviteter vi

skaber med dem.

b) Jonas Honoré påpeger, at vi skal være opmærksomme, på at vi med et medlemskab af DIF kan komme ind i

magtkampe, som foregår i sådanne store organisationer. Magtkampe der naturligvis vil intensiveres når der

kommer mange penge på bordet. Vi skal være godt forberedte og sikre at økonomien er i orden, så tingene ikke

flyder. Hvilke regler skal vi fastsætte for brug af penge? spørger han og påpeger at et DIF medlemskab erden

rigtige vej for os at gå.

c) Erik Hammer påpeger, at man internationalt kan se på bl.a. Sverige o. a. at det virkeligt betyder noget for

sportsgrenene at være medlemaf det nationale forbund. Det giver sporten et kæmpe løft. Der ville også være en

fordel i at få et fast sekretariat med telefonservice, regnskabskyndig osv. Vi skal bare sikre os at vi ikke ender i

bureaukrati. Vi skal desuden blive bedre til at registrere vores aktiviteter i fremtiden og det vil få administrativt

betydning for klubberne også påpeger han.

d) Henrik Thomesen mener også at vi skal være opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis kommer til at gå

bedre sådan uden videre ved at komme med i DIF, men at det kræver hårdt arbejde fra både udvalg, bestyrelse

og fra alle klubberne. Henrik påpeger videre at v har et ansvar for at rydde op i sporten mht. opførsel og

seriøsitet i forbindelse m. turneringer. Eksempelvis kan nævnes indtagelse af alkohol ved turneringer. Vi skal

fortsat arbejde på et seriøst og ambitiøst image.

e) Jonas Lekhfeldt spørger til hvordan optagelsesproceduren er vedr. DIF Bo Holm svarer, at vores bedste vej er

via et andet specialforbund (eks. DAIF) på grund af de tiltagende krav fra DIFs side om at organisere sig i

paraplyorganisationer og stigende krav om højere medlemstal for optagelse.

f) Mikael Johansen påpeger, at vi i forvejen arrangerer mange af de aktiviteter som ville tælle point og som vile

kunne udløse penge fra DIF og at vi generelt set er godt organiseret i forhold til et medlemskab.

g) Jesper Le Fevre opfordrer til at det kræver flere hænder og flere arbejdskræfter til at tage sig af opgaverne.

Udvalgene bruger i øjeblikket ikke de afsætte penge og det illustrerer at aktivitetsniveauet godt kunne være

højere. Vi har taget skridt til at uddelegere flere arbejdsopgaver på forskellige udvalg og det lover godt for at de

bærende kræfter er tiltagende.

h) Rasmus Juhl mener, at det at have DIF som målsætning er godt fordi det giver klubberne noget at arbejde hen

imod. Måske har ’tigerspringet’ været lidt længere end bestyrelsen har forudset, men det er en god målsætning.

Vi har brug for at skabe meget mere aktivitet ude i klubberne og det er desværre skuffende at se klubbernes

manglende interesse for at bruge de forskellige muligheder indenfor både DFSU og DGI fortsætter han.

i) Erik Hammer mener at vi skal fokuserer på, at et medlemskab af DIF vil kunne give os nye muligheder, som vi

ikke tidligere har haft. Strategisk skal vi overveje hvilke type af aktiviteter vi vil lave når muligheden byder sig.

Det vil være godt at være på forkant med en handlingsplan.

i) Thor Møller påpeger, t vi skal huske at have fokus på bredde-aktiviteter for at det hele nytter noget. Og det

skal vi huske i forhold til et medlemskab af DIF

ii) Mikael Johansen supplerer Thor og Erik med at vi med DIF få mulighed for at sende eliten af sted til VM

og EM uden at det afhænger af de enkelte deltageres personlige økonomi men af deres sportslige evner.

j) Bo Holm vender tilbage til emnet omkring hvordan vi får nye medlemmer og opfordrer klubberne til at satse

på nye typer af medlemmer i disc sporten i DK. Vi skal satse på juniorer for fortsat at kunne ’føde’ både

bredde og elite i sporten. Vi kan med fordel også satse på de ældre i forbindelse med disc golf – her er et

uudnyttet potentiale mener han.

i) Helle Kjærsgaard supplerer: Det er vigtigt at påpege, at vi skal have klubberne med på at gøre en kæmpe

indsats i forhold til at hverve medlemmer.

ii) Henrik Thomesen opfordrer bestyrelsen til at etablere en handlingsplan med hver klub for deres sportslige

arbejde og fremtidige mål med deres klub og idrætter. På den måde kunne man sætte fokus på klubbernes

aktiviteter og på deres hvervning af nye medlemmer.

5) Behandling af indkomne forslag.

a) Der var ingen indkomne forslag og punktet udgår.

6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. (punktet er ekstraordinært flyttet frem)

a) De opstillede kandidater var: Lars Lau (Karlebo), Torben Harting (Sorø), Walther Andersen (Sorø), Martin

Frederiksen (Opdrift), Karl Johan (KFK).

b) Derudover har følgende personer givet tilsagn om at yde en indsats mht. diskussion af fremtidige visioner og

initiativer samt at yde en hjælpende hånd ved konkrete arbejdsopgaver (Disse personer opstiller ikke til

udvalget): Dennis Dideriksen (Dinosaurs’), Lena Brammer (Dinosaurs’), Sanne Jensen (Opdrift), Johnny

Lillelund (Opdrift), Mikael Birkelund Johansen (Opdrift), Bodo Krecklow (Bornholm), John Albret

(Sydhavsøernes)

3/6

More magazines by this user
Similar magazines