Flotte familie- og senior - Boligforeningen 3B

3b.dk

Flotte familie- og senior - Boligforeningen 3B

3B’s beboerblad

3B’s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009

3B’s beboerblad – til alle, der bor i Boligforeningen 3B – nr. 10 – Oktober 2012

1 | 3B’s beboerblad 10/12

3B har sparet

på vand og el

Side 10-11

Økologisk altan

i Saxogade

Side 14-15

Hundeliv på

Händelsvej

– Her er der plads

til menneskets

bedste ven

Side 8-9


Indhold

Oktober ’12

Forsiden

Hunden »Bølle«

3.....Leder

4.....Teglværkshavens beboere flytter ind

6.....Ændringer i 3B’s vedtægter

6.....Første spadestik til 3B’s

nye hovedkontor

7.....Ny bestyrelse i fuld gang

8.....Hundeliv på Händelsvej

10...3B’s afdelinger og beboere har

sparet penge på el og vand

12...Gode råd til et bedre indeklima

13...Digitalt afdelingsmøde i Brohuset

14...Livet i en almen boligafdeling

16...Lønstrupgård 40 år

17...Folehaven 60 år

17...Jubilæumsfest på Hvidbjergvej

18...Boet i Højstensgård siden afdelingen

blev bygget

20...Tag-make-over fejret med manér

21...Grønne smileyer i 3B

21 Fra 2013 skal huslejen betales første

hverdag

22...Spørg 3B – brevkasse

2 | 3B’s beboerblad 10/12

07

18

3B’s organisationsbestyrelse i september 2012. Læs mere om

de områder, der bliver sat fokus på i den kommende tid.

Mød Peter Eriksson, der har boet i

Højstensgård, siden afdelingen blev

byggeti 1959.

13

3B’s første digitale afdelingsmøde

blev holdt i Brohuset i august og september

2012.

24

3B bygger mange nye boliger

Læs om nogle af de byggeprojekter,

3B har i gang i øjeblikket.


eder

Velkommen til de nye i 3B

I 3B vil vi gerne byde nye beboere velkommen, og i disse år tager

vi mange nye boliger i brug. Du kan se nogle af dem på bagsiden af

dette blad.

En af de nye afdelinger er Teglværkshaven, som ligger i Herlev. Her

fik beboerne nøglerne til deres boliger fredag den 31. august 2012. Et

varmt velkommen til jer – vi håber, I vil trives i jeres nye hjem.

3B har også rigtig mange trofaste beboere. Beboere, der har boet

i 3B’s afdelinger, lige siden de blev bygget. Peter Eriksson er en af

dem. Han flyttede ind i 3B’s afdeling Højstensgård i Herlev sammen

med sin kone i april 1959 – og har boet der lige siden. Han fortæller

lidt af sin spændende historie på side 18.

Mange af vores beboere har gode ideer til, hvordan man kan indrette

sig. En af dem har simpelthen indrettet sig med en økologisk altan,

og det kan du læse mere om på side 14.

Ny bestyrelse har taget arbejdstøjet på

På repræsentantskabsmødet i maj skiftede jeg næstformandsposten

ud med formandsposten. Jeg vil gerne benytte anledningen til at

takke 3B’s forhenværende formand Villy Sørensen for indsatsen og

ønske held og lykke fremover.

Den »nye« organisationsbestyrelses vision er meget enkel: Det skal

føles rart at komme hjem til sin afdeling. Når det føles rart, er der

trygt og pænt vedligeholdt – og man fornemmer, at her er der styr på

tingene.

I mange af vores afdelinger er det allerede sådan, i andre afdelinger

skal der en indsats til. Men den er vi klar til at yde i et tæt samarbejde

med administrationen og driften.

Med de ord vil jeg ønske god læselyst.

Steffen Morild

Formand for Boligforeningen 3B

Steffen Morild

Formand for 3B

Ansvarshavende redaktør

Bent Frederiksen, adm. direktør

Redaktion

3B’s forretningsudvalg

Steffen Morild

Anders Brøgger

Iris Gausbo

Kommunikationschef

Anette Hertz (DJ), 3B

ahz@3b.dk

Kommunikationsmedarbejder

Maj Sørensen, 3B

maj@3b.dk

Kommunikationsmedarbejder

Camilla Gregers-Høegh, 3B

cgh@3b.dk

Kommunikationsmedarbejder

Mette Zeb Egemose Nielsen, 3B

meh@3b.dk

Fotos

3B’s fotoarkiv,

medmindre andet er angivet

Tryk og produktion

Rosendahls

Oplag 12.500

Bladet udgives af

Boligforeningen 3B

Kronprinsessegade 14

1306 København K

beboerblad@3b.dk

www.3b.dk

Næste nummer

April 2013

Deadline den 8. marts 2013

3B’s beboerblad – til alle,

der bor i Boligforeningen 3B

nr. 10 – Oktober 2012

3B’s beboerblad 10/12 | 3


Fredag den 31. august 2012 fik en masse glade beboere

udleveret nøgler til deres nye boliger i Teglværkshaven i

Herlev. En fantastisk stemning prægede dagen, hvor beboer

efter beboer gik forventningsfuldt rundt med nøglerne

i hånden og flyttekasser i favnen på vej til deres nye hjem.

Den gode stemning af spænding, forventning og en lille smule

utålmodighed var ikke til at tage fejl af blandt de beboere, der

var mødt op til nøgleudlevering. De første flyttevogne og biler

med trailere trillede allerede ind på Gammel Klausdalsbrovej

lang tid før klokken 11, hvor udleveringen skulle begynde.

Da døren til nummer 46 blev åbnet, myldrede det ind med

spændte tilflyttere i alle aldre.

Lokalinspektør Lasse Asp sad klar med afkrydsningslister og

de store nøglebundter med nøgler til de 60 nye boliger.

Efter cirka halvanden time havde Lasse udleveret 50 sæt nøgler,

og der var et leben af mennesker, der slæbte ting fra parkeringspladserne

ind i boligerne. Forældre gik rundt med barnevog-

4 | 3B’s beboerblad 10/12

Hele dagen trillede der fyldte

flyttevogne ind på parkeringspladserne.

Med hjælp fra familien er

Lea og Kenneth klar til at

flytte ind i den nye bolig.

Teglværkshavens

ne, børn gik på opdagelse i området, et ældre ægtepar blev vist

rundt i en af boligerne, og ikke mindst var der rigtig mange målrettede

mænd og kvinder med flyttekasser og møbler i armene.

Glæden ved at flytte

Mange beboere glædede sig tydeligt over at flytte ind, nogle på

grund af placeringen, andre på grund af størrelsen på boligen

– men fælles for alle var glæden ved, at byggeriet endelig stod

klar til netop dem.

- Vi glæder os meget til at flytte ind, og min søn går i 2. klasse

på en skole lige i nærheden. Vi boede i Ishøj før, så det bliver

rigtig dejligt tæt på, fortalte Joanne, der flyttede ind i nummer

29, hvorefter hendes søn Jason grinende tilføjede: - Og jeg skal

have det største værelse!

Lea og Kenneth i nummer 21 havde en anden god grund til at

flytte ind hurtigst muligt.

- Vi har set frem til denne dag længe, og vi får et lille nyt familiemedlem

om to uger, så det er også lige op over. Det bliver


Joanne og Jason åbner døren

til deres nye bolig for

første gang.

Dan samler det nye køleskab,

mens familien kommer

med moralsk opbakning.

beboere flytter ind

► Maj Sørensen – maj@3b.dk

Teglværkshaven er en af 3B’s nye Almen

Bolig+afdelinger bygget som lavenergihuse

efter 2015 standard. Afdelingen rummer 60 toetagers

rækkehuse med egen have. Størrelsen

på boligerne varierer fra 85 til 125 m2 dejligt at få så meget plads,

noget familie i Rødovre og sparet op til indretnin-

og at her er malet og indgen

her. Så nu er vi mere end klar til at flytte ind

flytningsklar, når vi nu er lidt

i vores eget igen, fortalte Signe, mens Dan var i

under tidspres, smilede det

gang med at montere låger på køleskabet. Efter-

vordende par, der tidligere

følgende blev den store papkasse fra køleskabet

boede i en mindre lejlighed

med enten slæbt ud i forhaven.

i en anden almen boligfor- tre, fire eller fem rum. Læs mere om Teglværks- - Den må vi hellere skynde os at slippe af med,

ening i Herlev. Alle deres haven på teglvaerkshaven.3b.dk.

inden vores yngste søn på ni år kommer hjem.

ejendele stod klar uden for

Ellers bliver der bygget legeborg midt i stuen den

hoveddøren allerede inden,

næste uge, grinede de.

nøglen blev udleveret, og hurtigt var hele familien i gang med

at slæbe alt ind, så der kunne blive gjort klar til familieforøgel- Alt i alt en rigtig god indflytningsdag

sen.

Det var generelt en rigtig vellykket dag, hvor Lasse sad klar

til at besvare spørgsmål og hjælpe med småproblemer frem

I nummer 62 flyttede en familie på fire ind, og det var Dan, Signe til klokken 15. Lørdag og søndag var »kontoret« også åbent

og deres ældste søn på 14, der stod for at installere køleskab klokken 10-16, så beboerne kunne få svar på de spørgsmål,

og slæbe møbler ind, mens lillebror var i skole.

der dukkede op i forbindelse med indflytningen. I løbet af hele

- Vi boede tidligere i Hedelyngen i 3B, men siden vi fik at vide, weekenden virkede beboerne godt tilfredse med indflytningens

at vi havde fået boligen her i Teglværkshaven, har vi boet hos forløb og den service, de fik på »kontoret«.◄

Stuen

3B’s beboerblad 10/12 | 5


Vedtægter ændret

Der skulle lige et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til,

men så fik 3B også nye vedtægter. Du kan se vedtægterne

i deres fulde ordlyd på www.3b.dk, men det er især på fire

hovedområder, vedtægterne er blevet ændret:

1. Hvem kan vælges til organisationsbestyrelsen – og

hvordan stiller de op

3B’s boliglejere og husstandens beboere over 18 år har adgang

til repræsentantskabsmødet uden stemmeret og taleret.

Dog har boliglejere og myndige medlemmer af husstanden ret

til at få ordet og opstille kandidater, når der er valg af formand,

næstformand, ordinære medlemmer og suppleanter til organisationsbestyrelsen.

2. Kun et årligt repræsentantskabsmøde i foråret

Hvert år holdes inden seks måneder efter regnskabsårets

slutning ordinært repræsentantskabsmøde. På mødet behandles

blandt andet organisationsbestyrelsens beretning,

årsregnskabet og indkomne forslag, ligesom der vælges

medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Torsdag den 31. maj markerede en stor dag i 3B’s historie.

Det var dagen, hvor det første spadestik til byggeriet af det

nye hovedkontor blev taget, og hvor alle involverede medarbejdere

i 3B og Boligkontoret Danmark for første gang officielt

besøgte deres fremtidige, fælles arbejdsplads.

Blæsten susede om ørerne, da 3B’s administrative medarbej-

dere med nysgerrighed ankom til den tomme grund på Havneholmen

bag Fisketorvet, hvor det nye hovedkontor efter

planen vil stå klar i foråret 2014. Huset kommer til at udgøre

6 | 3B’s beboerblad 10/12

Hans Peter Nielsen præsenterede forslag

til vedtægtsændringerne på repræsentantskabsmødet

i maj måned.

3. Valg af repræsentantskabsmedlemmer på afdelingsmødet

Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer,

beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger

medlemmer til repræsentantskabet. Har et afdelingsmøde efter

skriftligt forslag besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne

vælges af afdelingsbestyrelsen, gælder beslutningen, til der på

et senere afdelingsmøde stilles forslag om at ændre proceduren.

4. Ny beskrivelse af valghandlingerne

Hvert år vælger afdelingsmødet halvdelen af afdelingsbestyrelsens

medlemmer for en 2-årig periode. Skal der vælges

flere medlemmer for at gøre afdelingsbestyrelsen fuldtallig,

vælges disse for en 1-årig periode.

Valget til både 2-årig og 1-årig periode foretages som en

samlet valghandling, hvor valgperioden fremgår af stemmetallene.

Dem, der får flest stemmer, vælges for en 2-årig periode.

Ved stemmelighed trækkes der lod.

Se vedtægterne på www.3b.dk. ◄ /cgh

Første spadestik til 3B’s nye hovedkontor

en moderne og optimal ramme for 3B, fordi vi både får bedre

plads, og fordi vi skal arbejde sammen med Boligkontoret

Danmark og deles om husets faciliteter, så pengene udnyttes

mest effektivt.

Efter velkomst og taler ved de to boligorganisationers direktører

og formænd samt projektchefen fra Skanska blev det første

spadestik taget, og selve byggeriet af det nye hovedkontor

var dermed for alvor skudt i gang. ◄

/maj


Ny bestyrelse

i fuld gang

► Anette Hertz – ahz@3b.dk

Den sidste dag i maj fik 3B ny formand, ny næstformand

og nye medlemmer i organisationsbestyrelsen. De nye er

sammen med »de gamle« trukket i arbejdstøjet, og fokus

er her-og-nu på driften af boligafdelingerne og på den

service, 3B yder.

Afdelingsbestyrelserne gør i samarbejde med driftens folk et

stort arbejde for at få dagligdagen til at fungere så godt som

muligt. De arbejder for et bedre sammenhold, for at holde udgifterne

til husleje og forbrug nede, men også på at sikre, at

afdelingen fortsat er attraktiv for beboere.

Organisationsbestyrelsen vil så godt som muligt støtte op om

det arbejde og har derfor besluttet at ændre lidt på den måde,

bestyrelsesarbejdet foregår på.

Der er nu nedsat tre udvalg, der skal danne netværk mellem

afdelingsbestyrelserne efter behov og interesse. Det sker inden

for tre områder, nemlig det boligsociale, det demokratiske

og på klima- og miljøområdet.

Målet er naturligvis at skabe endnu bedre rammer for 3B’s beboere.

Sagt på en anden måde: Det skal føles rart at komme

hjem til sin afdeling. Når det føles rart, er der trygt og pænt

vedligeholdt – og man fornemmer, at her er der styr på tingene.

I mange af 3B’s afdelinger er det allerede sådan. I andre afdelinger

skal der en ekstra indsats til. Men den er organisationsbestyrelsen

klar til at yde i et tæt samarbejde med både

administrationen og driften. ◄

Den nye bestyrelse består af (fra venstre):

Jan Kjello, Remisevænget Øst

Bilal Turan, Remisevænget Øst

Iris Gausbo, Hjortegården

Susan Sagnsby, Hørgården

Flemming Løvenhardt, Remisevænget Nord

Jimmi Fjord, medarbejderrepræsentant

Monia Stoltz, Egedalsvænge

Daniel Majgren, Hjortegården

Anders Brøgger – næstformand, Egedalsvænge

Ellen Vedelsby, Danalund

Lars Emanuel, Remisevænget Vest

Steffen Morild – formand, Australiensvej

Henrik Borre, medarbejderrepræsentant

Hans Peter Nielsen, Måløv Park

Jens Wenzel Andreasen, Måløv Park (ikke til stede)

Forhandler gode aftaler for beboerne

Som du har kunnet læse i et tidligere beboerblad, har

3B indgået strategisk samarbejde med Boligkontoret

Danmark, som vi også er ved at bygge nyt hovedkontor

sammen med.

Men samarbejdet er allerede startet med blandt andet

en fælles indkøbsfunktion. Og det kommer indirekte

vores beboere til gode i form af besparelser på driftsudgifterne.

Men også direkte kan beboerne høste resultater. Som

beboer i en almen boligafdeling kan du fx købe komfur,

vaskemaskine, tørretumbler og køle/fryseskab til

en god pris.

Du bestiller direkte på beboertilbud.dk og betaler med

dit dankort eller visa-dankort. De priser, der er opgivet,

er inklusive levering, montering og bortskaffelse.

Lige nu forhandler vores fælles indkøber på mange

andre områder, og du kan finde de nye aftaler på

www.3b.dk under »Bo i 3B«, efterhånden som de bliver

indgået.

3B’s beboerblad 10/12 | 7


Hundeliv på

Händelsevej

Bølle er seks år gammel og har boet på Händelsvej

hele sit liv. Hun er en flot og glad hund

med en ejer, der elsker hende over alt på jorden.

Ejeren hedder Birgit Andreasen, og hun

har selv boet i 3B’s afdeling på Händelsvej, siden

ejendommen stod færdig i 1964.

- Bølle er en fantastisk hund – hun er en blandet

race med hale fra en corgi og med temperament

som en terrier, griner Birgit Andreasen, mens

Bølle snuser rundt på græsplænen i solen.

Birgit har boet på Händelsvej i mange år,

men hun har ikke haft hund, før hun fik Bølle.

Birgit har selv været afdelingsbestyrelsesformand

i 30 år frem til for cirka syv år siden, og

tidligere var det slet ikke tilladt at have hund i

afdelingen.

- Tidligere sagde jeg altid, at hvis det en dag

blev tilladt at holde hund her i afdelingen, så

ville jeg også have en hund, fortæller Birgit.

- Og nu er jeg så taknemmelig for, at jeg må

bo her i afdelingen med Bølle - det er jo ikke i

alle almene boligafdelinger, man må holde husdyr,

siger Birgit.

Bølle var en gave

Nogle år efter Birgit forlod afdelingsbestyrelsen,

blev det vedtaget, at man gerne må holde

husdyr på Händelsvej.

- Kort tid efter det blev vedtaget, fyldte jeg 70

år. Helt uventet fik jeg Bølle i 70-års fødselsdagsgave

af min søn og svigerdatter, og jeg har

elsket hende lige siden og kunne ikke forestille

mig at leve uden hende, fortæller Birgit. - Og

hun hedder ikke Bølle for sjov, for hun er en lille

bølle, griner hun.

Mange hunde i området

Både i Bølles gård på Händelsvej og i området

8 | 3B’s beboerblad 10/12

► Af Maj Sørensen – maj@3b.dk

omkring færdes der mange hunde af alle forskellige

racer og størrelser.

- Bølle har nogle faste venner og veninder,

hun godt kan lide at lege med i området. Og

min datter bor også her på vejen, og hun har

også en hund, fortæller Birgit.

I nærområdet er der en hundelegeplads, og

Valbyparken ligger heller ikke langt derfra. Så

der er rig mulighed for hunde, der gerne vil boltre

sig. Derudover er der i Bølles afdeling en

dejlig gård med buske, græs og bænke, så hun

og Birgit kan hygge sig udenfor sammen.

- Vi hilser på alle på vores vej, og folk i ejendommen

er utroligt søde og venlige over for

mig og Bølle. Der er virkelig mange mennesker

her i afdelingen, som jeg holder af, smiler hun.

- Det eneste, der godt kan irritere mig, er, når

hundeejere ikke følger husordenen. Her i ejendommen

skal hunde holdes i snor, og man skal

selvfølgelig rydde op efter sin hund. Jeg synes

jo, det er almindelig sund fornuft at samle sin

hunds efterladenskaber op, for det er altså

ulækkert. Men ellers går det rigtig fint her i

afdelingen, og alle tager hensyn til hinanden,

slutter Birgit af. ◄

På Händelsvej skal man ansøge om at få lov til at holde husdyr, og hunde

må maksimalt veje 15 kg. Ligesom i alle andre afdelinger i 3B skal hunde

holdes i snor på ejendommens område.

Men vær opmærksom på, at det er forskelligt fra afdeling til afdeling, om

det er tilladt at holde husdyr. Husk derfor at tjekke din afdelings husorden,

hvis du går med tanker om at anskaffe dig et dyr. Spørg på ejendomskontoret,

hvis du er i tvivl.


3B’s beboerblad 10/12 | 9


3B’s afdelinger og beboere har

sparet penge

på el og vand

En lille rettelse

En kvik læser har gjort os opmærksom på en lille fejl, der havde sneget sig

ind i artiklen »Det rene vandvid« i det forrige nummer af 3B’s beboerblad.

Her stod, at 20.000 m³ vand svarede til 200.000 liter. Her havde sættenissen

været på spil, og der manglede nogle 0’er. Der skulle selvfølgelig have stået

20.000.000 liter. Vi takker for de opmærksomme øjne og beklager fejlen.

10 | 3B’s beboerblad 10/12

► Julie Juhl Jakobsen, energi- og miljøkonsulent, jjj@3b.dk


I 2011 har 3B’s afdelinger gjort en god indsats for at spare

på el- og vandforbruget.

Samlet besparelse på det fælles elforbrug

Hele 35 afdelinger i 3B har i 2011 sparet på deres fælles elforbrug

– en besparelse på 2 % for hele 3B i forhold til året før.

Det skyldes blandt andet, at flere afdelinger har skiftet til mere

energirigtige lyskilder, fået sat sensorer op til belysning eller

skiftet til mere energirigtige pumper og ventilationsanlæg.

Desuden har afdelingerne løbende udskiftet vaskemaskiner

og tørretumblere til mere moderne og energirigtige modeller.

Mange af afdelingernes el-besparende tiltag og projekter

har korte tilbagebetalingstider og bliver derfor hurtigt tjent ind

igen, hvilket kommer alle beboere til gode i den sidste ende.

3B’s samlede energiforbrug de seneste tre år.

Et godt eksempel på afdelingernes øgede fokus på el-bespa-

relser er Remisevænget Øst, der de seneste fem år har sparet

24 % på afdelingens fællesudgifter til el. Ved at optimere afdelingens

belysningsanlæg i kældre og udearealer samt udskifte

de gamle pumper og ventilationsanlæg med nye energibesparende

af slagsen har afdelingen på fem år opnået en forventet

el-besparelse på 215.000 kWh, svarende til cirka 450.000 kroner

ved udgangen af 2012. Fremover vil afdelingen bestræbe

sig på at kunne energioptimere opgangsbelysningen i 10-12

opgange årligt for at spare yderligere på det fælles elforbrug.

I 2011 sparede hver beboer i 3B i gennemsnit 2 liter

vand per døgn.

Vandsparekampagne gav pote

Ikke nok med, at 3B har sparet på elregningen – vandsparekampagnen

i 2011 gav også positive resultater. Hele 40 afdelinger

sparede på vandforbruget, og det har i alt medført en

samlet besparelse for hele 3B på 2 % i forhold til året før. Det

svarer helt konkret til en gennemsnitlig besparelse på 2 liter

vand per person i døgnet for alle beboere i 3B.

Vandbesparelsen skyldes blandt andet 3B’s vandsparekampagne

i 2011, men også, at nogle afdelinger løbende har

optimeret deres fælles vaskerier med vandbesparende vaskemaskiner

og har udskiftet toiletter, brusere og armaturer til

nyere vandbesparende modeller.

En god start, hvis en afdeling vil spare på vandet, er at få installeret

individuelle vandmålere i boligerne. I 3B har 16 afdelinger

installeret individuelle vandmålere, og disse afdelinger havde et

gennemsnitligt vandforbrug på 102 liter/person/døgn i 2011. Det

er et vandforbrug, der er 24 % lavere end øvrige afdelinger i 3B.

Under vandsparekampagnen i 2011 sparede afdelinger med

individuelle vandmålere 4,7 % på det gennemsnitlige vandforbrug.

Til sammenligning sparede afdelinger uden individuelle

vandmålere kun 1,5 % i samme periode. Dette er et godt bevis

på, at lysten til at spare vand bliver større, så snart du bliver

afregnet for det vand, du selv bruger, og herved er bevidst om

dit eget vandforbrug. Samtidig er der en større fordel ved at få

repareret utætte vandhaner og toiletter,

fordi man får et konkret overblik

over, hvor stort et forbrug den slags

defekter medfører. ◄

Så stor er forskellen på vandforbruget

i afdelinger med og

uden individuelle vandmålere.

3B’s beboerblad 10/12 | 11


GoDE RåD

til et bedre indeklima

Statens byggeforskningsinstitut giver gode råd

• Luft ud flere gange dagligt – især badeværelse, køkken

og soveværelse

• Tænd emhætten, når der laves mad

• Luk døren til badeværelset, når der bades

• Sørg for god udluftning efter badet

• Undgå at tørre tøj i boligen

• Hold spalteventiler og andre udluftningsventiler i vinduer

og ydervægge åbne

• Få små vandskader repareret hurtigt og fjern årsagen til

skaden

• Hvis mange bor på lidt plads, luft ekstra meget ud – også i

regnvejr.

► Af Preben Christensen, prc@domea.dk

Hvordan holder du din bolig sund, så du holder fugt og skimmelsvampe væk? Det får du her nogle gode råd til.

12 | 3B’s beboerblad 10/12

Gode vaner

Det handler om at få nogle gode daglige vaner, som får fugten

af vejen, holder boligen tør og gør det svært for fx skimmelsvampe

at få ordentlig fat. Svampe giver nemlig et dårligt

indeklima.

Undgå, at temperaturen i rum, som ikke benyttes hele tiden,

kommer under 14-16 grader for at undgå fugtighed og svampedannelse.

Jo køligere rumtemperatur, desto mere fugtighed.

Derfor skal der luftes oftere ud.

Sørg også for ikke at anbringe møbler direkte op ad væggen,

men hold en afstand på 5-10 cm.

Ved at bruge de gode råd får alle i husstanden et sundere liv. ◄


De overordnede forskelle fra et almindeligt fysisk

afdelingsmøde er:

1) At dagsordenspunkter, ændringsforslag og

valg til afdelingsbestyrelsen er debatteret digitalt

forud for mødet.

2) At opstilling til afdelingsbestyrelsen også kan

finde sted digitalt forud for mødet.

3) At afstemninger vedrørende dagsordenpunkter,

ændringsforslag og valg til afdelingsbestyrelsen

finder sted i forlængelse af det fysiske

møde og også foregår digitalt.

Digitalt afdelingsmøde

i Brohuset

►Af Camilla Gregers-Høegh – cgh@3b.dk

Danmarks første digitale afdelingsmøde foregik i Brohuset,

en af 3B’s afdelinger på Amager. Mødet er en del af udviklingsprojektet

»Projekt Digitalt Beboerdemokrati«, som 3B

har startet i samarbejde med Boliglaboratoriet. Det er første

gang i landets historie, der er blevet gennemført en digital

valghandling, og formålet med projektet er at øge fleksibiliteten

og dermed skabe et større engagement i beboerdemokratiet.

Det digitale afdelingsmøde i Brohuset blev gennemført fra den

23. august til den 21. september 2012. Som en del af forsøget er

der udviklet en særlig hjemmeside, der blandt andet giver beboerne

i Brohuset mulighed for at komme med idéer til forbedringer

i boligafdelingen og debattere idéerne med de andre beboere.

Via hjemmesiden kan beboerne også tilbyde hinanden hjælp til

fx at lappe cykler, oversætte breve eller lignende eller sætte ting

til salg eller bytte. Det er også via hjemmesiden, at det digitale

afdelingsmøde holdes.

Når man gennemfører et afdelingsmøde digitalt, skaber det stor

fleksibilitet for beboerne – både i forhold til det tidspunkt, selve

mødet foregår på, og også fordi, det er muligt at deltage uden

at møde op fysisk. Det er derfor målet med projektet, at de ændrede

rammer og redskaber for afdelingsmødet vil forhøje deltagelsesprocenten.

Digital debat og afstemning

Det digitale afdelingsmøde giver beboerne mulighed for løbende

at oprette debatemner og forslag til afstemning på afdelingsmødet

og diskutere de forslag, andre beboere er kommet med.

Det digitale afdelingsmøde blev gennemført via Brohusets hjemmeside,

og det almindelige afdelingsmøde blev holdt i forlængelse

af det digitale den 20. september 2012. På det almindelige

afdelingsmøde blev de indkomne forslag diskuteret videre

og derefter sendt til afstemning blandt beboerne. Afstemningen

kunne foregå hjemmefra via internet eller gennem stemmemaskiner,

der var stillet op på afdelingsmødet. Det var også muligt

at stemme via brev. Valget blev åbnet på det fysiske møde den

20. september og blev afsluttet dagen efter klokken 21.

Den normale stemmeprocent i Brohuset er 7-8 %. Efter det digitale

afdelingsmøde er slut, er stemmeprocenten firdoblet og er

helt oppe på 28 %. ◄

3B’s beboerblad 10/12 | 13


► Maj Sørensen – maj@3b.dk

Livet i

en almen boligafdeling

Engageret, positiv og hjælpsom er det første indtryk, man får af Bent Sohne. Han er 72 år og har boet på Saxogade i 3B’s afdeling

Apostelgården siden 1995. Hans 83 m2 store lejlighed bærer præg af et menneske med styr på tingene. Knap er kaffen skænket,

før snakken går over stok og sten om alt fra livet på Vesterbro til hans fuldt ud økologiske altan til hans børn og børnebørn – meget

hurtigt konstaterer jeg, at her er en mand med mange oplevelser i kufferten. Og det er helt tydeligt, at han er glad for og god til at

knytte bånd til mennesker omkring ham.

Bent Sohne er pensioneret murermester, der elsker at rejse,

og han har derfor drevet forretning på både Vesterbro, i Grønland

og i Schweiz. Men han er også meget engageret på

hjemmefronten og har været medlem af utallige bestyrelser

og udvalg, heriblandt afdelingsbestyrelsen i Apostelgården,

Vesterbro Ungdomsgård samt integrationsudvalget og trafikudvalget

i Vesterbro Ældreråd, hvor han blandt andet arbejdede

med velfærdsteknologi.

For nogle år siden blev han syg og fik indopereret en pacemaker,

og derfor tager han den nu lidt med ro, men er dog

stadig aktiv i afdelingen på frivillig basis.

- I det daglige får jeg blandt andet tiden til at gå med at

hjælpe til med lidt praktiske ting nede på ejendomskontoret,

og jeg hjælper varmemesteren ved at holde et vågent øje med

afdelingens fællesarealer uden for åbningstid, fortæller Bent.

14 | 3B’s beboerblad 10/12

Økologisk altan og grønne områder

Ud over aktiviteterne i boligafdelingen bruger Bent også meget

tid på sin økologiske altan.

- Min altan er 100 % økologisk. Jeg vander udelukkende

med vand fra regnvandsopsamleren, og altanen udgør et lille

økosystem. Der går ikke én dag, hvor jeg ikke er herude. Jeg

kunne ikke drømme om at flytte fra den, fortæller Bent.

Det er en flot altan med alt fra solbærbusk til japanske blomster

til roser – man kan tydeligt se, at der er lagt masser af

kærlighed i den. Der står også to stole og et bord på altanen,

og bordet rummer i virkeligheden en kompostbeholder, hvor

en masse små regnorme boltrer sig i den lækre muld.

- Så bliver den klar til foråret, når alle blomsterne og planterne

skal have skiftet jord, fortæller Bent, og tilføjer: - I det hele

taget er jeg meget betaget af, at man kan bo på indre Vesterbro


og samtidig have økologisk altan samt udsigt til grønne områder

og store legearealer fra sin lejlighed.

Familie og venner er en god ting

I lejligheden står familiebilleder fremme fra mange generationer.

Bent har to døtre, der tilsammen har skænket ham seks

fantastiske børnebørn, og da snakken falder på familien, er

det tydeligt, at han er meget stolt af sine børn og børnebørn.

- Mine piger er meget søde og hjælper mig altid, når jeg

har brug for det, fortæller Bent Sohne.

Da vi går en tur i området, hilser alle forbipasserende bebo-

ere venligt på Bent. Han er tydeligvis en velkendt og vellidt

mand i boligafdelingen. Området emmer af hygge og har

blandt andet lige fået splinternyt vaskeri og barnevognsskur.

Har du 3B’s flotteste have

eller altan?

3B vil gerne sætte fokus på

flotte haver og altaner – vil

du/I gerne vise din/jeres

frem, så send en mail til

beboerblad@3b.dk.

Badet i sol er der også lutter idyl i den rolige gård, hvor Bent

udtrykker stor begejstring for ejendomskontorets arbejde

i Apostelgården. - Jeg er utrolig glad for den nye varmemester,

han gør virkelig sit arbejde godt, og jeg nyder at

samarbejde med ham, siger Bent.

Tilbage i lejligheden fortæller Bent om det gode naboskab,

han synes kendetegner Apostelgården.

- Jeg synes, her er dejligt, og jeg er meget glad for mine

naboer. Da jeg blev syg, kunne jeg virkelig mærke, at de

holdt øje med mig og hjalp mig, når jeg havde brug for

det. Jeg har det altså godt her i Apostelgården, slutter Bent

med taknemmelighed i stemmen og et smil på læben, alt

imens hans robotstøvsuger suser rundt på gulvet i lejligheden.


3B’s beboerblad 10/12 | 15


Lønstrupgård 40 år

Solen viste sig fra sin allerbedste side

lørdag den 30. juni 2012, da Lønstrupgård

i Vanløse fejrede sit 40 års jubilæum.

Dagens omfattende program startede

med en række aktiviteter for børn og

legesyge voksne. Børnene kunne male

deres egne billeder med børneklubbens

ledere Yvonne og Ditte, mens

andre kreative børn og voksne kunne

lære at folde blomster i silkepapir og

skære figurer i frugt under kyndig vejledning

af Nuss Marrak Madsen. Imens

spillede de voksne petanque på bebyggelsens

nye bane.

De lidt større børn prøvede kræfter

med at springe over bebyggelsens

mure, bænke, hegn, legeredskaber og

andet nagelfast inventar - en aktivitet,

der kaldes parkour.

Bebyggelsens nyoprettede zumbahold

gav opvisning, og der var naturligvis

også mulighed for selv at prøve

kræfter med denne hårde disciplin.

16 | 3B’s beboerblad 10/12

► Af Freddy Christiansen, næstformand for afdelingsbestyrelsen i Lønstrupgård i Vanløse

Eftermiddagen stod i cirkussets tegn,

da det lokale Cirkus Panik viste en rigtig

cirkusforestilling med både jonglører,

ildpustere, linedansere, sabelkasse og

hvad der ellers hører sig til i et rigtigt cirkus.

Efterfølgende kunne børnene i en

cirkus-workshop forsøge sig med djævlehjul,

gå på line, køre på ethjulede cykler,

bruge tøndebånd og meget mere.

Reception for alle

Til receptionen om eftermiddagen mødte

mange beboere, samarbejdspartnere,

venner og folk fra 3B op. Formanden

for 3B, Steffen Morild, ønskede tillykke

med jubilæet og kunne fortælle, at han

selv engang havde boet i Vanløse og

derfor kendte området rigtig godt. Han

var glad for, at KSB netop her i 1927

købte en 10 år gammel træhusbebyggelse,

hvor de første husvilde så kunne

flytte ind og betale en lavere husleje.

Han glædede sig over de mange aktiviteter,

der sker i bebyggelsen i dag

og omtalte blandt andet det boligsocia-

le projekt, der kører over en fireårig periode

samt hvilken positiv effekt, det har

på bebyggelsens omdømme.

Formanden for Lønstrupgård, Hanne

Larsen, fremhævede de mange forandringer,

bebyggelsen har gennemgået

i sine 40 år. Nye altaner, renovering af

gårdarealerne og ikke mindst opførelsen

af et nyt beboerhus. Beboerhuset

har haft en positiv medvirken til at øge

aktiviteterne, bl.a. med fællesspisning,

lektie- og computercafé, mødregrupper,

seniorklub og ikke mindst de mange

privatfester, der holdes.

Bebyggelsens mange andre klubber

– byttehjørne, beboerbibliotek, billardklub

og børneklub – har i mange år været

et fast aktiv, der stadig holder til i de

tidligere sikringsrum i kældrene.

Formanden takkede de mange fremmødte

samt de aktive i bebyggelsen for

deres indsats og bad alle rejse sig og

udbringe et trefoldigt leve for Lønstrupgård.


Folehaven 60 år

► Af Villy Sørensen, formand for afdelingsbestyrelsen i Folehaven i Valby

Når man runder de 60, skal der naturligvis

holdes fest – gerne en fest, som

også bliver husket.

Der skal være god mad og drikke,

underholdning, god musik og talere.

Og ikke mindst skal man være sammen

med gode naboer og andre gode

venner. Alle de ting var på plads, da Folehavens

60 års fødselsdag blev fejret

lørdag den 8. september 2012.

Magna Håkonsson holdt festtalen på

dagen. Hun og familien har boet her

siden afdelingen blev bygget, dengang

man flyttede på landet, når man flyt-

tede til Folehaven. Huslejen var høj,

cirka 200 kroner om måneden, så der

var mange overvejelser i forhold til, om

man nu havde råd til så stor en husleje.

Magnas tale var spækket med optimisme

og information om Folehaven:

- Beboerdemokratiet tog sin begyndelse

dengang, og der var mange med

rødder i fagbevægelsen, som og

satte deres præg på arbejdet. Der var

mange politiske fraktioner, der havde

travlt med at bekæmpe hinanden, alt

sammen med det formål at få det bedste

område at bo og leve i. Selvom

pengene ikke var store dengang, lyk-

Jubilæumsfest

på Hvidbjergvej

Lørdag den 11. august fejrede 3B’s afdeling

Hvidbjergvej i Vanløse sit 80 års

jubilæum med et festligt arrangement.

Allerede fra starten var der en god

stemning til jubilæumsfesten, og der

var underholdning til folk i alle aldre.

Afdelingens formand Bente Jørgensen

holdt tale, hvor hun fortalte om

Hvidbjergvejs historie, der går langt

tilbage.

- Hvidbjergvej stod klar i 1932, og det

var den første afdeling, Københavns

Socialfilantropiske Boligselskab – nu

en del af 3B – byggede selv. Siden

kedes det dog at få gennemført nogle

store ting her i Folehaven – den første

ungdomspension i Danmark, et ungdomshus,

en mødesal og lokaler, hvor

beboerne kunne mødes samt en hobbyklub,

hvor fællesskabet hurtigt blev

et holdepunkt for mange beboere.

Der er mange planer, både for de

fysiske rammer, og også for de mere

følelsesmæssige rammer - trygheden

er noget, der arbejdes med hele tiden.

Stort tillykke til Folehaven og lykke til

med fremtiden hvor fællesskab, mangfoldighed

og tolerance stadig vil være

det bærende element her i afdelingen,

rundede Magna sin tale af.

Det var en flot dag med en festlig stemning

og god underholdning. Folehaven

fik både besøg af hobbyklubbens formand,

Hanne Kaas, der havde taget

sin papegøje med og af Mystiske Mr.

Mox, der udførte magiske tricks i løbet

af dagen. Senere blev der tændt op for

musikken, og så blev der danset og festet

resten af aftenen. ◄

dengang er der sket meget her i afdelingen.

I 1992 blev der indrettet otte

tagboliger, og i 2004 fik alle lejligheder

etableret bad og nye køkkener, fortalte

Bente Jørgensen i sin tale.

Grill, gøgl og god musik

Hele dagen var præget af et forrygende

vejr, glade mennesker og sjove

indslag, og man kunne mærke, at

beboerne på Hvidbjergvej har et godt

sammenhold.

Børnene hoppede fornøjet rundt på

en stor hoppepude, mens der blev

stegt dejlig mad over grillen.

- Øglegøgleren underholdt børn og

voksne, og der var god livemusik fra kl.

18 til 23, som alle kunne synge med på.

Jeg synes, det var en rigtig god jubilæumsfest,

smilede Bente Jørgensen, da

dagen var omme. ◄

/maj

3B’s beboerblad 10/12 | 17


Boet i Højstensgård siden

► Af Maj Sørensen – maj@3b.dk

Peter Eriksson flyttede ind i 3B’s afdeling Højstensgård i Herlev sammen med sin kone i april 1959 – samme år som afdelingen

blev bygget. Peter har altså boet i den samme bolig i 3B i 53 år, og der er sket en del både i hans bolig og i afdelingen siden de

første år.

- Vi var ude at se den første prøvebolig, der blev vist frem, og

vi var enige om, at her kunne vi godt tænke os at bo. Dengang

var huslejen 325 kroner om måneden, og det var faktisk en

firdobling i forhold til, hvor vi boede før. Men vi kunne lide det,

vi så, og det var meget større, så vi takkede ja til en bolig her

i Højstensgård, fortæller Peter Eriksson.

Personligt præg i boligen

Peter er pensioneret snedker og tømrer, og det bærer hans

bolig bestemt præg af. Han har bl.a. selv lavet nye lofter på 1.

sal, og han fikser selv alt i hjemmet.

- Jeg elsker at lave den slags småting, og det er jo skønt at

se på bagefter, siger Peter Eriksson.

I haven er der også både et redskabsskur og et drivhus,

hvor Peter har plads til alt sit værktøj og små projekter.

18 | 3B’s beboerblad 10/12

Udvikling gennem tiden

Da Peter og hans kone flyttede ind i et af enderækkehusene,

var haven kun en lille firkant.

- Det var perfekt til os, og jeg lagde fliser derude, så det var

let at holde og dejligt at sidde og nyde det, når vi var hjemme,

fortæller Peter Eriksson.

I 1970’erne skete der nogle større ændringer i afdelingen,

og alle beboere skulle stemme om, om de ville have større

haver og overdækkede terrasser.

- Vi havde egentlig ikke noget ønske om at få en større

have, men alle andre havde stemt ja, så det gjorde vi også. Så

blev de udvidet, der blev plantet nye hække, og terrasserne

blev overdækket, fortæller Peter Eriksson, mens han kigger

ud i sin flotte have.

- Så havde vi pludselig mere plads herude, og jeg beslut-


Den nuværende afdelingsbestyrelse i

Højstensgård har fundet billeder frem

fra dengang, Højstensgård blev bygget.

Blokken, der kan ses på billedet,

lå der, hvor 3B’s ejendomskontor i

dag ligger – Tvedvangen 47.

afdelingen blev bygget

tede mig for at sætte nogle vinduer og en dør i, så terrassen

her kunne bruges som en udestue. Det skulle godkendes af

kommunen og alt muligt, men vi har været meget glade for

den lige siden, smiler Peter Eriksson.

- Og da vi for cirka otte år siden fik helt nye vinduer og

facader i hele afdelingen, fik jeg heldigvis lov at bygge udestuen

op igen, fortæller han lettet og kigger ud af det store

vinduesparti ud mod haven.

Lidt af et legebarn

Siden hans kone gik bort sidste år, har Peter Eriksson haft

masser at se til, blandt andet med sine børn og børnebørn,

som han fortæller glædestrålende om. Han har intet ønske

om at flytte fra sit hjem, men nyder tværtimod stadig at bo i

Højstensgård.

- Jeg har lige lavet en dør til min svigerinde, og tidligere byggede

jeg flaskeskibe, ligesom dengang jeg var matros. Desuden

kan jeg benytte mig af et træværksted, der bestyres af

aktivitetsstedet »Nye Veje« her i Herlev, hvor man kan komme

og lave alle mulige andre kreative ting. Så jeg hygger mig – og

jeg kommer ikke uden om, at jeg er lidt af et legebarn, griner

Peter Eriksson.

Og det er der ingen tvivl om. Peters have er fuld af sjove

ting, der fanger øjet: Et lille springvand, en stor tinsoldat i

træ, fuglehuse, farverige sommerfugle på træerne og mange

flere ting, der vidner om et legesygt hjem. Indenfor er der

ligeledes masser af sjove og flotte ting, og ikke mindst ting,

der vidner om Peters børn og børnebørn. ◄

3B’s beboerblad 10/12 | 19


Tag-make-over fejret med manér

Solen, den positive stemning og glæden ved, at alt forløber

som planlagt, dannede rammerne for et festligt rejsegilde i

Højstensgård, hvor en gennemgribende tagrenovering nu er

nået over halvvejs i processen.

En forårsdag i 2010 stemte afdelingens beboere for, at tagreno-

veringen skulle gennemføres. Nu er arbejdet nået til femte

etape ud af syv og forløber rigtig godt og efter tidsplanen. Det

blev fejret ved et rejsegilde i det skønne forårsvejr torsdag den

19. april 2012.

Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen, udtrykte stor begejstring

ved projektet, der ifølge ham selv er et godt bidrag til

udviklingen af Herlev Kommune.

- Den almene bolig har dannet rammen om min opvækst –

som så mange andres i Herlev. Derfor er det også en særlig

glæde, når jeg kan deltage i en fest som denne, hvor vi fejrer, at

den almene bolig ikke alene består, men fornyer sig og lever i

bedste velgående, sagde borgmester Thomas Gyldal Petersen.

Han takkede desuden håndværkerne for den gode indsats, for

det gode samarbejde, der synes at præge arbejdet på byggepladsen

og for den positive dialog, de har med beboerne.

20 | 3B’s beboerblad 10/12

3B’s daværende formand, Villy Sørensen, var næste på talerstolen,

og han takkede håndværkerne, entreprenøren,

bygherrerådgiverne og ingeniørerne for deres store indsats,

hvorefter han rundede sin tale af med et trefoldigt leve: For

håndværkerne, for Højstensgård og for alle beboere i afdelingen.

Salgschefen for totalentreprenør Adserballe & Knudsen var sidste

taler på stolen. Han fik skabt et skønt billede af bebyggelsen

som en sød pige, der blev skabt for 50 år siden – hvor den

nederste del af hendes kjole er bygningernes facader, og hvor

den øverste del af kjolen – taget – nu efter 50 år er ved at få en

make-over. Han var desuden imponeret over, at de havde nået

to og en halv blok om måneden og takkede bygherren for den

fleksible indstilling. Han sluttede sin tale af med at råbe et leve

for håndværkerne og beboerne.

Det var alt i alt en stemningsfuld dag, der blev rundet af med,

at alle interesserede – efter taler, pølser og forfriskninger – blev

budt på en rundvisning i bebyggelsen.

Læs mere på www.3b.dk. ◄

► Af Anette Hertz – ahz@3b.dk


Grønne smileyer i 3B

► Af Camilla Gregers-Høegh – cgh@3b.dk

Ni af 3B’s boligafdelinger har i løbet af 2011 og 2012 fået

en grøn smiley som bevis på et godt arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

har i alt været på besøg i 11 af 3B’s boligafdelinger

for at tage pulsen på arbejdsmiljøet. Men hvordan

får man egentlig en grøn smiley, og hvad kan man

forvente, når Arbejdstilsynet kommer på besøg?

I Remisevænget Vest og Dyvekevænget mødte repræsentan-

ten fra Arbejdstilsynet uanmeldt op i kontortiden i 2011, og

Thomas Neumann Høgh, der dengang var varmemester i afdelingen,

startede med at vise ham afdelingens ArbejdsPlads-

Vurdering. Derefter tog de en tur gennem ejendommene.

På tur gennem Remisevænget Vest og Dyvekevænget

Thomas viste repræsentanten fra Arbejdstilsynet rundt i begge

afdelinger, hvor han blandt andet kiggede på håndtering af

affald, værktøj, kemikalier og andre miljøfarlige væsker med

særligt fokus på den fysiske sikkerhed for medarbejderne.

De gik også en tur forbi frokoststuen i Dyvekevænget, hvor

Arbejdstilsynet primært kiggede på det psykiske arbejdsmiljø

og blandt andet spurgte ind til, om folk har det godt. Det tog

han sig god tid til, så også det kom i fokus.

- Han så nogle ting, som vi ikke umiddelbart tænker over.

Ud over det havde han nogle generelle anbefalinger, som vi

Det har store personlige omkostninger, når beboere

ikke kan betale deres husleje og derfor bliver sat på

gaden. Boligorganisationerne mister penge til husleje,

og tabet betales af de andre beboere.

Der er derfor store fordele ved at fokusere på færre

udsættelser hele vejen rundt – også for beboerne.

Folketinget står bag

Det er Folketinget, der står bag ændringen. Håbet er,

at når huslejen betales samme dag, som indtægten går

Afdelinger i 3B, der har fået en grøn smiley

Remisevænget Vest, Dyvekevænget, Vestergården

3, Måløv Park, Elmehaven, Prangerhuset, Hammelstruphus,

Händelsvej og Høje Gladsaxe.

Der er stadig mange afdelinger, der endnu ikke har haft

besøg af Arbejdstilsynet, men i 3B arbejder vi for, at den

flotte strøm af grønne smileyer fortsætter.

Thomas Neumann Høgh har flyttet afdeling og arbejder

ikke længere i Remisevænget Vest og Dyvekevænget,

men er nu varmemester i Hørgården 1, 2 og 3 samt Norgesgade.

kan rette op på, men der var ingen påbud. Vi har orden i tingene,

blandt andet fordi vores arbejdsmiljørepræsentant er

efter os, og han sørger for mange af de ting, som vi ikke får

tænkt over til daglig, fortalte Thomas efter besøget. Vi er stolte

over at få Arbejdstilsynets Grønne Smiley, for det er et enormt

skulderklap, der viser os, at vi og særligt vores arbejdsmiljørepræsentant

gør et godt stykke arbejde, når det kommer til

at sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, sluttede

varmemesteren. ◄

Fra 2013 skal huslejen

betales første hverdag

Fra 1. januar 2013 skal huslejen betales den første hverdag i måneden – altså før alle andre regninger.

ind, når pengene ikke at gå til andre formål. Det skulle

gerne medvirke til færre udsættelser.

Sat ud med foged

Baggrunden er, at på 10 år er antallet af lejere, som fogeden

sætter ud af deres lejligheder på grund af manglende

huslejebetaling, vokset dramatisk.

I 2002 gjaldt det således cirka 1.820 lejere – sidste år

var tallet omkring 4.400. ◄

3B’s beboerblad 10/12 | 21


evkasse

22 | 3B’s beboerblad 10/12

Peter Kare

Lokalinspektør

Spørg 3B

– beboernes brevkasse

Her svarer 3B’s medarbejdere på dine spørgsmål om alt, hvad der er en del af livet som beboer

i en af vores afdelinger. Skriv til 3B’s beboerblad, Boligforeningen 3B, postboks 2232, 1019

København K eller mail dit spørgsmål til beboerblad@3b.dk.

I 2011 steg antallet af anmeldte indbrud i private

boliger til 45.896, hvilket er en stigning

på mere end 1000 indbrud i forhold til året

før. For nogle år siden var indbrudstallet kun

ca. 31.000. Tallene gør Danmark til det land i

Hvordan kan jeg sikre min bolig mod

indbrud?

Da der har været mange tyverier i det område, hvor jeg bor, tænker jeg på, hvordan jeg kan

sikre min bolig mod indbrud?

Det gode naboskab har stor betydning, og det er en god idé at bede naboen om at holde lidt

øje med boligen og uvedkommende. Bed også naboen om at fjerne reklameaviser og andet,

der viser, at du ikke er hjemme.

En indbrudstyv har tre hovedfjender, nemlig tid, hvor de kan overraskes, støj, hvor tyven kan

høres og lys, der gør tyven mere synlig. Prøv derfor at se din bolig med en tyvs øjne og stil

dig selv spørgsmålet: hvordan ville jeg bryde ind her?

Indbrud sker desværre også, mens man er hjemme – det er dog ikke

sikkert, at tyven ved, man er hjemme. Sørg derfor altid for at låse

yderdøre og terrassedør samt at lukke vinduerne i stueetagen.

Mere end halvdelen af alle indbrud sker om dagen mellem klokken

8 og 16, hvor mange er på arbejde. Derfor skal boligen se beboet ud.

Europa med det største antal indbrud om året, God låsesikkerhed drejer sig ikke blot om at have mange låse på dø-

og tyvene stjæler også for flest penge, hver rene, men også at det er de rigtige og sikre låse. Hoveddøren sikres

gang de begår et indbrud.

med to låse, hvoraf mindst en skal kunne åbnes med nøgler både

De seneste statistikker viser dog, at der i indefra og udefra. Herved afskæres tyven en flugtvej, hvis indbrud-

det første halvår af 2012 på landsbasis er bledet sker fra et smadret vindue eller terrassedør. Der bør monteres en

vet opklaret 22 % flere indbrud end i samme ekstra lås 40 cm fra hovedlåsen.

periode året før, hvilket må siges at være en Sikre låse kan hverken bores, dirkes eller kopieres. Hvis boligen har

positiv udvikling.

en terrassedør eller altandør, bør de forsynes med et nyt greb, der kan

Kilde: www.dr.dk

låses indefra.

Låsene bør udskiftes mindst hver 10. år og smøres hvert halve år

med låsespray, der forlænger levetiden. Skift også låsen ud, hvis der

er tegn på slid. Husk at kontakte ejendomskontoret for at få en tilladelse, når der skal ske

ændringer ved låsene i boligen. Brug en godkendt låsesmed for at sikre mod kopiering.

Med venlig hilsen

Peter Kare

Lokalinspektør


Bent Nielsen

Lokalinspektør

Hvad betyder det, at afdelingen vedligeholder

boliger efter B-ordningen?

Jeg bor i en afdeling, hvor man vedligeholder boliger efter B-ordningen. Hvordan gør

jeg så brug af vedligeholdelseskontoen, og hvad betyder det ellers for mig som beboer?

Vedligeholdelseskontoen

Mens du bor i boligen, skal du selv stå for den indvendige vedligeholdelse, ligesom du

selv skal betale for maling, tapet, gulvbehandling osv. Men udgifterne kan dækkes af

boligens vedligeholdelseskonto, som du selv betaler et månedligt beløb til som en del

af huslejen.

Ved indflytning får du at vide, hvor stort et beløb, der står på vedligeholdelseskontoen,

så du ved, hvor meget du kan bruge til at sætte i stand for.

Du skal sætte boligen i stand så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt

slid og ælde. Fx skal du huske at lakere gulvet, før lakken bliver gennemslidt.

Det er vigtigt, at du gemmer dine kvitteringer, ellers kan du nemlig ikke få udbetalt penge

fra boligens vedligeholdelseskonto.

Ved ind- og fraflytning

Når du flytter ind, er boligen ikke nyistandsat, men den er gjort rent.

Hvis du så opdager fejl eller mangler i boligen – enten selv eller ved indflytningssynet,

skal det indberettes til ejendomskontoret senest to uger efter indflytning. Så udbedrer

afdelingen det, hvis det er i overensstemmelse med vedligeholdelsesreglerne.

Ligeledes gælder det, når man

flytter ud, at lejligheden skal være

rengjort, men ikke nyistandsat – dog Du kan læse meget mere om Vedligeholdelsesreg-

skal eventuelle skader grundet mislementerne på www.3b.dk under »Bo i 3B«.

ligholdelse ordnes for egen regning.

Undersøg reglerne i din afdeling

Inden du går i gang, skal du huske at forhøre dig i din egen boligafdeling, om der er

nogle særlige lokale regler, som beboerne har vedtaget ud over det overordnede reglement.

Det kan være særlige regler for boligens standard ved flytning eller pligter i

forhold til vedligeholdelse af fællesarealer. Det er også en god idé at lære afdelingens

råderetsregler at kende, inden du fx begynder at fjerne vægge eller døre. Er du i tvivl,

så kontakt ejendomskontoret for at få rådgivning.

Med venlig hilsen

Bent Nielsen

Lokalinspektør

3B’s beboerblad 10/12 | 23


3B bygger nye, flotte boliger

3B bygger hele tiden nye boliger. Her er nogle af dem, men du kan se dem alle på 3b.dk.

Flotte familie- og senior-

boliger i hjertet af Herlev

I grønne omgivelser bygger 3B 105 moderne og energirigtige

familie- og seniorboliger i grønne omgivelser på Lampestedet

i Herlev.

Boligerne bliver bygget henholdsvis i ét og tre plan på mellem

65 og 120 m² med altaner eller et lille terrasse-/havestykke.

Der er tale om meget attraktive boliger med lækre materialer

og spændende indretning.

Boligerne forventes færdige i efteråret 2013.

Store tagboliger i Toftegård

3B udvider afdelingen Toftegård i Herlev ved at bygge 21

moderne, tidssvarende og energirigtige tagboliger.

Boligerne bliver bygget i ét plan på mellem 94 og 129 m² med

tagterrasser, kviste og masser af lysindfald. De første boliger

bliver opført i Blok 1, og de forventes indflytningsklar i vinteren

2012/2013.

Til dig, der vil yde lidt

ekstra og betale lidt mindre

I Sundholm Syd på Amager bygger 3B 48 nye meget forskellige

AlmenBolig+boliger på mellem 78 og 126,8 m2 .

På Birkedommervej i København NV bygger vi desuden 51 familieboliger

fordelt på fem blokke. Det er også AlmenBolig+boliger, der

består af både rækkehuse og lejligheder på mellem 85 og 125 m2 .

AlmenBolig+ er for dem, der er interesseret i selv at yde lidt ekstra

i hverdagen, og til gengæld betale lidt mindre i husleje. Det er samtidig

topmoderne lavenergiklasseboliger med lavt varmeforbrug.

Begge afdelinger forventes indflytningsklar i efteråret 2013.

Er du interesseret i en af 3B’s nye boliger? Så klik ind på vores hjemmeside www.3b.dk, hvor du kan skrive dig på

interesselisten til AlmenBolig+boligerne og i det hele taget følge de mange kommende boliger.

More magazines by this user
Similar magazines