Kirkeblad 0808:Kirkeblad 0307 - Nørre Aaby Kirkes

nr.aaby.kirke.dk

Kirkeblad 0808:Kirkeblad 0307 - Nørre Aaby Kirkes

KIRKE OG SOGN

Nr. 2 71. ÅRGANG NØRRE AABY September 2008


April 2008, dagen i dag er en speciel

dag, det er jeres konfirmationsdag.

Men året i år er også noget ganske

specielt, det er sangens år. Jeg tror, at

mange af jer vil sige: ” I den tid vi gik

til konfirmationsforberedelse sang vi

meget - både nye og gamle salmer.”

Jeg tror også, at mange af jer har hørt

disse ord enten i radioen eller på nettet.

”Go’ morgen, go’ morgen, vågn

op og få en krammer, det er dig vi

holder af. Go’ morgen, go’ morgen, vi

elsker dig, det bli’r en dejlig dag.”

Sådan har vi hørt sangere, politikere,

skuespillere, håndboldspillere og

politibetjente stå og synge ”Go’ morgen

P3’s” hyldestsang.

Men det kunne også være en hilsen til

jer her på jeres konfirmationsdag.

Gud elsker dig og mig. Gud elsker os

ganske enkelt, præcis sådan som vi er.

Vi er alle helt unikke og hver især

noget ganske særligt. Så hvis nogen

spørger ”Hvem er du?” er ét ganske

sikkert: Du er en, der er elsket.

Et liv i fællesskab

Vi hører til i et stort fællesskab, for i

dåben blev vores lille historie indføjet

i Guds store historie. Vi har alle en

tendens til at være selvoptagede, og

det er man for at finde ud af, hvem

man selv er. Man prøver at finde sin

egen identitet, men man finder ikke

ud af, hvem man er ved blot at iagttage

sig selv og være sig selv nok. Vor

identitet skabes i samspil med andre.

Ja, Gud skabte os til et liv i samspil og

samliv med andre. Fællesskabet er

afgørende. Det gode liv, også for

naturen må være et mål for menne -

sket og dets medskabninger. I det

kristne univers har mennesket en

meningsfyldt plads og en positiv særstilling.

Mennesket er medskabning,

men med ansvar for helheden,

ansvarlig for ”haven”, ansvarlig for

det skabte. Og vi skal altså huske, at vi

kun er medskabninger. Gud er og vil

altid være Skaberen. Som én har sagt:

”Vi befinder os på skabelsens ottende

dag, hvor mennesket er medskaber.”

Mennesket er ikke en ø, men hvert

eneste menneske er en halvø, forbundet

med fastlandet på tusind måder.

Vi lever i et fællesskab, og for at være

hele mennesker må vi både kunne

give og kunne modtage. Menneskets

opgave er at leve jordnært og tro på

den kærlighed, Vorherre har vist os.

2

Konfirmationstale 2008

Man skal gå på opdagelse i livet, så

livet får glans og forholdet menne -

sker imellem bliver lidt mere gyldent.

Guds udvalgte, hellige og elskede

For 75 år siden udkom Aksel Sande -

moses roman ”En flygtning krydser

sit spor”, der blev verdensberømt

med Janteloven. I byen Jante hersker

Janteloven, den består af 10 bud.

1. Du skal ikke tro, at du er noget.

2. Du skal ikke tro, du er lige så meget

som os. o.s.v. Disse ti bud i Janteloven

har vi vist alle hørt på en eller anden

facon. Hvis det går lidt for godt for

én, hvis man kommer og er anderledes,

hvis man stikker næsen lidt for

langt frem, ja så skal du endelig ikke

tro for meget om dig selv. Janteloven

kommer af misundelse. Den tager

fuldstændig modet og håbet fra én.

Du skal ikke tro, at du er noget.

Jo, det skal vi lige præcist, vi skal tro,

at vi er Guds elskede børn. Det blev

vi den dag vi blev døbt, da blev vi

Guds udvalgte, elskede og hellige.

Ikke sådan forstået, at vi er de eneste

ene, men vi er noget i fællesskabet.

Min påstand skal være, at det kun er

Gud, der kan give os det endelige svar

på, hvem vi er. For det er hele tiden

ham, der giver os livet og dets udfordringer.

Vi skal acceptere os selv,

sådan som vi er, sådan som vi ser ud,

med de evner og muligheder vi har

fået og vi skal sige ja til os selv og sige

ja til hinanden. I Guds øjne har vi alle

uendelig stor værdi. Vi regnes ikke for

hvad vi kan, men for hvad vi er.

Nemlig Guds skabning, Guds øjesten.

At Gud er Skaber betyder, at jeg ikke

selv skal skabe min tilværelse.

Tilværelsen er mig givet. Jeg skal ikke

overveje, om jeg synes om tyngdeloven,

eller om jeg er for eller imod, at

solen står op og går ned hver dag,

eller om jeg vil fødes. I en tid, hvor det

meste i vores liv er til forhandling, har

troen på Gud som Skaber en beroligende,

udemokratisk konsekvens

over sig.

Moderne mennesker søger i meget

høj grad efter det ægte, indhold og

mening i deres tilværelse. Ofte tror vi,

at kun vi selv kan og skal give vores

liv mening. Kristendommen fortæller

os, at meningen kommer ”udefra”, og

at den ligger lige for vore fødder. Det

vil sige der, hvor vi i vores daglige liv

går og står. Skabelsen er Guds me -

ning og meningen er derfor at være til

og at takke Skaberen for livet.

At tro på Gud som Skaber betyder, at

også de andre mennesker er skabt af

Gud. At tro på en Skaber er derfor at

få tilkendt et medmenneske i stedet

for en konkurrent.

I en avis læste jeg for et stykke tid

siden, at Sigurd Barrett blev spurgt,

om han havde et bud på livets

mening. Hans svar lød sådan: ” At

lære næstekærlighed. Jeg tror, livet er

en skole, hvor vi lærer at skelne ondt

fra godt, og de to vigtigste ting i tilværelsen

er at elske sine medmennesker

og at tro på Gud.”

Fællesskabet er alfa og omega, det er

livgivende. Når vi synger sammen,

hører vi sammen, og det bringer liv og

glæde. Derfor kan man også kun blive

glad, når man hører, og måske selv

synger med på f.eks.

”Go’ morgen, go’ morgen, vågn op og

få en krammer, det er dig vi holder af.

Go’ morgen, go’ morgen, vi elsker

dig, det bli’r en dejlig dag.”

Her på jeres konfirmationsdag vil jeg

slutte med at citere Sankt Patricks velsignelsesbøn:

Må Kristus være foran dig og vise dig

vejen.

Må Kristus være ved siden af dig og

ledsage dig.

Må Kristus være bagved dig og

beskærme din ryg.

Må Kristus være nedenunder dig og

holde dig oppe når du falder.

Må Kristus være inden i dig og fylde

dig med sin ånd.

Må Kristus være omkring dig og bevare

dig fra alt ondt.

Må Kristus være oven over dig og velsigne

dig.

Anne Marie Krogh


Tak til Mia Clausen, som har været barselsvikar for vores

kirkesanger, Tina Gotfred-Iversen i 3 måneder. Mia har i

samme periode været til stor hjælp ved kirkens ungdoms -

kor.

Tak for godt samarbejde til menighedsrådsmedlem Kirsten

Hjort Christensen, som flytter til Ejby, hvorfor suppleant

Hanne Vibeke Nielsen er indtrådt i menighedsrådet med

virkning fra 1. juli 2008. Velkommen til Hanne Vibeke.

På formandsmøde den 4. juni blev der drøftet professionel

regnskabsføring.

For de menighedsråd, som ønsker dette, eller for de som

overvejer det, vil der blive afholdt møde herom i

Graverhuset i Husby i august 2008.

Menighedsrådet har besluttet at sammenlægge eksisterende

to toiletter ved kapellet til ét handicaptoilet. Arbejdet

forventes påbegyndt i august 2008. Det er et led i kampagnen

at gøre Folkekirkens lokaler og områder tilgængelige

for alle.

Organist Peter Martin Møberg

Nyt fra menighedsrådet

Siden 1. marts i år har jeg været ansat som organist ved

Nørre Aaby Kirke og er nu blevet bedt om at fortælle lidt

om mig selv.

Jeg er født i Skanderborg men flyttede allerede, da jeg var

5 år, med mine forældre til Fredericia. Jeg er opvokset i en

familie, hvor søndagsskole eller kirkegang var en naturlig

ting. Det har naturligvis i høj grad været med til at sætte sit

præg på mit liv.

Så længe jeg kan huske, har jeg gerne villet være præst.

Umiddelbart efter studentereksamen begyndte jeg derfor

at læse teologi i Århus. Samtidig begyndte jeg på organistuddannelsen

ved Løgumkloster Kirkemusikskoles afdeling

i Horsens. Orgelspillet havde da allerede i nogle år været en

stor fritidsinteresse. Det gav mig i løbet af mit studium

mulighed for at supplere SU’en ved hjælp af organistarbejde

rundt omkring. Derudover var det naturligvis både

spændende og lærerigt som teologistuderende at komme

rundt og se, hvordan man de forskellige steder havde tilrettelagt

gudstjenester og det kirkelige arbejde. I 2005 blev jeg

kandidat. Siden da har jeg arbejdet et år som organist ved

Vamdrup Kirke. Herefter fulgte et halvt års arbejde som

præst samme sted. Den ansættelse ophørte 1. marts i år.

Jeg håber naturligvis stadigvæk på en gang at få et præsteembede,

men indtil da er jeg rigtig glad for mit arbejde som

organist her i Nørre Aaby. Jeg er taknemmelig over at være

blevet så godt modtaget både af menighedsråd og personale,

og ser frem til også i fremtiden at yde mit bidrag til det

kirkelige arbejde her.

Under ombygningen henvises der til toiletterne i sognehuset.

Valg 2008

Der er valg til menighedsråd den 11. november 2008.

Flere nuværende medlemmer har meddelt, at de ønsker at

træde ud af rådet. Nogle af disse har været med i rigtig

mange år. Derfor er der brug for nye ansigter til at fortsætte

det vigtige arbejde i menighedsrådet.

1. januar 2008 er folkekirkemedlemmerne i Nørre Aaby

sogn optalt til 2.843. Menighedsrådet skal derfor bestå af

syv medlemmer.

Vi vil meget gerne høre fra personer, som har interesse i at

deltage i et spændende, frivilligt og alsidigt arbejde. Der

afholdes temadage og kurser for alle nye medlemmer.

Vi vil opfordre alle interesserede til at møde op til orienteringsmødet

den 16. september i Sognehuset. Der vil blive

annonceret i Nørre Aaby Avis.

Forsidebilledet:

Formand Lillian Lind

En skøn sommeraften cyklede vi ud til Henry Juul

Kristensen på Margaardvej 61. Tre biler, den ene med

trailer med kanoer, var på vej ud - det var spejderne, der

var forbi.

Henry tog vel imod os. Vi sad først lidt på terrassen, og

derefter gik vi rundt i hans dejlige have. Henry fortalte

med lidenskab om de forskellige træsorter, og hvor har

han mange spændende og anderledes træer.

Vi blev kloge på, at et bøgetræ er ikke bare et bøgetræ.

Nej, der findes mange forskellige sorter. Blandt træer,

buske og duftende roser, fandt vi Henrys kunstværker.

Der var en musvåge, en ugle, en bjørn og fantasifigurer

lavet i træ eller sten.

Vi udvalgte uglen til forsiden af dette kirkeblad. En ugle

er som bekendt symbolet på klogskab.

Kirkeuglen var Athens hellige fugl og den græske

gudinde Pallas Athene blev ofte afbildet sammen med en

ugle. Athene var bl.a. gudinde for videnskab, kunst og

håndværk.

Henry fortalte, at det var en gammel sten fra Brenderup

kirkegård, sådan en sten der stod ved et gravsteds indgang

med en kæde over. Henry havde forvandlet denne

sten til en ugle.

Efter havevandringen gav Henry kaffe, og vi talte om fortid

og nutid i Nørre Aaby sogn. Det var en meget hyggelig

sommeraften på Margaardvej .

Vi cyklede hjem igen denne skærsommeraften. Vi havde

mødt en gammel ugle og en livsklog mand.

»Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge.

Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge.

Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, at nu kommer

en varm og lys skærsommer.«

Johannes Johansen.

Vibeke Sund og Anne Marie Krogh

3


Nørre Aaby Skole 7. A.

den 20. april kl. 9.30

Forrest fra venstre: Anja Fønss,

Katrine Lunde, Hannah Blanche

Plaza Bruus, Kristine Kjærgaard

Jørgensen.

Bagerst fra venstre: Andreas

Østergaard, Casper Nielsen, Lise

Kjærgaard Paulsen, Mathias

Tjørnelund Kristensen, sognepræst

Anne Marie Krogh.

4

KONFIRMANDER 2008

Realskolen

den 18. april kl. 10.00

Forrest (f.v.): Katrine Lip Jacob sen,

Mathias Eeg Hyttel, Mathilde Skov -

gaard Christensen, Kas per Kring

Jensen, Camilla Mose gård Zdrenka,

Martin Sun dahl Ander sen. Midt

(f.v.).: Kris Larsen, Zacharias

Byrialsen Ritz, Mie Jen sen, Malene

Sandberg Ene voldsen, Ditte

Wozniak Jør gensen, Thea Gregersen

Nielsen, Simone Sønder by, Anne

Christof fersen, Kasper Højvang

Christen sen, sognepræst Anne Marie

Krogh. Bagerst (f.v.): Matias Engel,

Julie Abildgaard Poulsen, Silas

Jensen, Esben Krag Harding, Niklas

Andreasen, Jeppe Rønnow Tegen,

Jens Hauvgaard Jepsen, Anne-

Kirstine Grønbech Eskesen,

Amanda Skøtt Melbye Larsen.

Nørre Aaby Skole 7. B.

den 20. april kl. 11.00

Forrest fra venstre: Rikke Wester -

boe Sørensen, Niklas Max Bjørn -

dal, Emil Juul Nielsen, Helena

Højer Tryk, Morten Budtz Berthel -

sen, Pernille Brandt Andersen.

Midt fra venstre: Michelle

Havgaard Mortensen, Shea Stark,

Lisette Hofstedt, Nanna Fries von

Sehested, Caroline Lund, Matilde

Uth Gydesen, Nicolai Timm Serup,

sognepræst Anne Marie Krogh.

Bagerst fra venstre: Michael

Nørregaard, Frederik Lund

Gormsen, Nicolaj Bundesen,

Nicolai Holzendorff Lund,

Michael Holm Christensen, Niklas

Hvitfeldt Casparsen Christensen.


Sommer i Nr. Aaby Sogn 2008

Uddrag af båltale Sankthans aften:

Sommeren er en dejlig årstid.

Hedebølge, korte bukser, afsvedet

græs og vandingsforbud eller torden

og regn og udsolgte charterrejser.

Uanset hvilken version vi får, kan

man ikke lade være med at holde

bare lidt af sommeren.

Når det er sommer og solen skinner,

tænker man, at det er den bedste tid

på året. Der findes ikke noget bedre.

Men når det er vinter, og julen nærmer

sig, sneen falder udenfor, og stearinlysene

brænder i vindueskarmen,

er det da også dejligt.

Eller om foråret når skovbunden er

dækket af anemoner. Når bøgetræerne

springer ud.

Ja, selv efteråret med sine vilde vinde

og voldsomme regnvejr, der er det nu

hyggeligt at sidde inde ved pejsen

med en varm kop kakao.

Hver årstid har sin charme, og det

gælder om at nyde de mange særpræg,

mens de er der.

Årstidernes og naturens mangfoldighed

er smuk, og de fleste af os sætter

stor pris på den, men hvad med os

selv? Vi er også en del af en mangfoldighed.

Afveksling og mangfoldighed kan

være en berigelse. Både for den

enkelte og for samfundet som helhed.

De unges mærkelige sprogbrug og

sære påfund, udlændinges underlige

madvaner og anderledes samfunds -

opbygning, de lærdes optagethed og

diskussion af problemer, som vi andre

næsten ikke kan sætte os ind i. Det

kan umiddelbart virke som en trussel

mod dem vi selv er. Os, hver især.

Mange mennesker sætter pris på at

rejse. De rejser ud i verden for at

opleve noget andet, end de ser til daglig.

Rejser for at opleve en anden kultur

end den, der er, hvor de kommer

fra.

Kor ved Nørre Aaby Kirke

Koret ved Nørre Aaby Kirke begynder efter sommerferien

den 4. september kl. 15.00 i sognehuset.

Koret henvender sig til børn fra 4. klasse og opefter. Vi øver

hver torsdag fra kl. 15.00 til kl. 16.30 i sognehuset og medvirker

derudover ved en række gudstjenester i kirken.

Korsangerne honoreres for deres deltagelse ved gudstjenesterne.

Repertoiret består både af salmer og et varieret

udvalg af andre kirkelige og folkelige sange. Nye sangere

skal en af de første gange aflægge en lille sangprøve.

Interesserede børn er velkomne til at overvære en af korprøverne.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Peter Martin Møberg, tlf.: 27 216 624

Organist v. Nørre Aaby Kirke.

Efterhånden er mange af disse kulturer

repræsenteret i Danmark. Folk

rejser gerne ud til fremmede egne,

men når dette fremmede kommer

hertil, bliver vi lidt bange. Det kan

hænge sammen med, at det nu er på

vores hjemmebane, der pludselig er

noget ukendt. Så længe det er os, der

rejser ud, kan vi trygt tage hjem igen,

når vi har oplevet nok nyt. Hvis det

nye kommer hertil, kan vi ikke bare

trække os tilbage, men hvorfor skulle

vi også det? Lad os prøve. Lad os

blive inspireret. Lad os lukke nye tiltag

ind. Om det så er nye teknologi -

ske opfindelser, fremmede kulturer

eller hvad det kan være. Lad os gøre

forsøget og se hvad der sker.

Hvis vi lukker alt dette nye ind, mi -

ster vi så ikke noget af os selv? Mister

vi ikke charmen ved tingene, hvis vi

tager de nye opfindelser til os? Mister

vi ikke danskheden, hvis vi tager de

andre kulturer til os?

Danmark er et gammelt land med en

lang historie. Vi har en historie, et

sprog og en kultur, som vi skal værne

om. Det er bestemt værd at bevare.

Men den forsvinder heller ikke sådan

lige. Selvom vi lukker andre kulturer

ind og supplerer med dem, mister vi

ikke det danske.

Så længe vi husker på det. Så længe vi

bruger vores danske sprog og fortæller

vores danske historie videre, kan

vi sagtens lukke både teknologien og

de mennesker, der er anderledes end

os ind uden at miste noget. Vi bliver

derimod rigere af det. Vi lærer at

sætte pris på, hvad vi har, og hvad vi

kommer af.

Vores sankthansfest er et resultat af

en sådan mangfoldighed.

Vi har i Danmark i mange, mange år

brændt bål sankthansaften for at

skræmme det onde væk. For at holde

trolde og hekse fra marken og for at

sikre et godt udbytte.

Traditionen med at sætte en heks på

bålet er slet ikke en gammel dansk

tradition. Den kom hertil med tyskerne

i sidste halvdel af det 19. århundrede.

For bare 150-200 år siden kendte man

ikke til at have hekse på sankthansbålet

her i landet. Hvem kunne nu til

dags forestille sig et sankthansbål

uden en heks? Det er blevet en del af

vores tradition, og en ting vi synes

hører vores kultur til.

På samme måde kan vi sikkert få nye,

gode og hyggelige traditioner ved at

lytte til og tage imod dem, der ikke er

som os selv. Dem der har en anden

baggrund end os.

Deres historie er sikkert lige så spændende

som vores, og hvis vi tager os

tid til at lytte til hinanden, får vi også

lejlighed til at fortælle selv.

Både de små personlige historier og

vores fælles historiske overleveringer.

Tag godt imod den mangfoldighed vi

lever i og brug den til noget positivt.

Den er der, uanset om vi kæmper

mod den eller åbner op for den. Så

lad os endelig få det bedste ud af den.

Glædelig sankthans, god sommer og

pas nu godt på hinanden.

Mia Clausen

5


Koncert ved Nørre Åby Kirke

Det er med stor glæde og forventningsfuldhed

Nørre Åby Kirkes

menighedsråd

søndag den 7. september kl. 19.30

kan indbyde til koncert med

Lørdag den 20. september kl. 10- 13

Spiritus

Helligånden! Hvor er den? Og hvad gør den?

Underviser: provst Erik Fonsbøl, Føns.

Sted: Asperup Sognehus, Kirkestræde 1, Asperup

6

MIDTJYSK

PIGEKOR

Midtjysk Pigekor er et koncertkor

under ledelse af organist ved

Mariehøj Kirke i Silkeborg, Inger

Budde Dusgård. Det består af 12-

15 dygtige unge piger i alderen 15-

28 år. De har alle stor erfaring som

korsangere og for de flestes vedkommende

fungerer Midtjysk

Pigekor som en overbygning til

deres øvrige korarbejde.

De har et bredt repertoire og har

givet mange koncerter i både indog

udland, sidst i Peterskirken i

Rom. Vi ser meget frem til deres

Det sker i sognet

koncert her i Nørre Åby. Program efterår 2008

Sognehuset

Sang-aften i sangens år

Vi mødes omkring klaveret i Sogne -

huset

torsdag den 25. september kl. 19.30.

Kom og vær med til en sangaften,

hvor vi synger nye og gamle sange fra

Højskolesangbogen under ledelse af

organist Peter Martin Møberg.

Nørre Aaby Seniorskoles

møder i Sognehuset

efteråret 2008:

Onsdag den 22. oktober kl. 15.00:

Sognepræst Gudmund Rask Peder -

sen, Vær, Horsens:

“Glæden på trods”. Et foredrag med

perler fra poesiens verden.

Tirsdag den 9. september

Strib Sognegaard:

En skæbnefortælling. Sogne- og sygehuspræst

Christian Højlund, Silke -

borg fortæller om tro, sygdom og

eksistens ud fra sin maniodepressive

mors dagbøger og bogen: “Nej, småfolk

er vi”.

Tirsdag den 7. oktober

Nørre Aaby Sognehus:

”KFUM og KFUK gør en forskel” -

for børn, unge og voksne.

20 års jubilæumsaften. General -

sekretær Kirsten Lund Larsen medvirker.

Tirsdag den 11. november

Strib Sognegaard:

”At se det vi tror vi kender”:

Grethe Olsen fra Galleri Emmaus

fortæller om kristen kunst og om galleriet

på Ll. Svenstrup Gods ved

Ringsted.

Kirkehøjskolen i Middelfart provsti

Kristendomskursus for voksne

Kirkehøjskolen fortsætter med endnu fem lørdag formiddage i efteråret, vinteren og foråret.

Hold øje med hjemmesiden www.kirkehojskole.dk.

Program for efterår 2008:

Onsdag den 5. november kl. 15.00:

Forstander Hans Mortensen, Svend -

borg:

“Patagonien og Ildlandet”. Lys bil -

leder fra Sydamerika.

Onsdag den 19. november kl. 15.00:

Højskolelærer Kaj Henningsen, Strib:

“I Farfars fodspor - med hestevogn

gennem Litauen”. En rejse på 600

kilometer i 2006.

Onsdag den 3. december kl. 15.00:

Lærer Conrad Eliasen, Nørre Aaby:

“Sagn om Folk, Røvere og Eventyr

fra Nord- og Vestfyn”. Fortælling og

oplæsning.

Til pensionister:

Dansk Røde Kors

Efterårsprogram 2008

Mandag den 6. oktober:

Foredrag v/Carl P. J. Christensen,

bedre kendt som Banko-Carl:

“Fra aktiv erhvervsmand til aktiv

pensionist”.

Mandag den 3. november:

Foredrag og billeder v/Jeremy Watts

“Fra en studierejse for Røde Kors til

Nepal”.

Mandag den 1. december:

Julefrokost m/Lucia-op tog.

Alle møderne afholdes på Kongs høj -

centret kl. 19.00.

Kaffe og kage kr. 35,- Michaels Taxa

kan benyttes. Alle er velkomne!

På bestyrelsens vegne

Karen Reinholt

Lis Kristensen

Gudstjenester på

Kongshøjscentret

Tirsdage kl. 14.30

26. aug. Erik Fonsbøl - altergang

16. sep. Hanne Drejer

7. okt. Erik Fonsbøl

28. okt. Anne Marie Krogh - alterg.

18. nov. Erik Fonsbøl

9. dec. Hanne Drejer

Indsamlinger i kirken:

Høstgudstjeneste:

Kirkens korshær.

Ethvert bidrag modtages med tak

og kan indbetales til Fionia Bank

Reg. nr. 0777

konto nr. 777 04 16340

Redaktionen

Lørdag den 8. november kl. 10-13

På Herrens mark

Næstekærlighed og andre religioner!

Underviser: Pastor Lizzie Rasmussen, stiftspræst i

København for flygtninge og indvandrere.

Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45 A, Nr. Aaby


Liste over døbte, viede og begravede/bisatte

fra Nørre Aaby Kirke fra

6/3 2008 til 23/8 2008.

Døbte:

06.03.2008 William Dyrvig

09.03.2008 Simon Oliver Knudsen

13.04.2008 Jonas Emil

Richard Marsh

11.05.2008 Josephine Lohmann

Nygård Andersen

25.05.2008 Victoria Bruun

Rasmussen

01.06.2008 Asger Tornfeldt Sørensen

29.06.2008 Sebastian

Gotfred-Iversen

03.08.2008 Villads Bærentsen

Haarder

08.08.2008 Patrick Lunde

Kjær Berger

10.08.2008 Liva Balshøj Poulsen

10.08.2008 Simon Elbæk Hansen

17.08.2008 Lærke Ard Rasmussen

Siden sidst

Viede:

15.03.2008 Mette Stenderup

Sørensen og Ole Hansen

05.04.2008 Mette Mossin Nielsen og

Jasper Christian Lacor

10.05.2008 Lene Bredgaard

og Dirk Bucka-Larsen

17.05.2008 Tina Vinther Kjær og

Lars Holmgaard

Mortensen

07.06.2008 Kristina Kvistholm

og Stephan Synestved

Pedersen

26.07.2008 Laila Andersen

og Christian Schmidt

Johansen

08.08.2008 Anja Lunde Sørensen

og Henrik Kjær Berger

09.08.2008 Heidi Howmann

Jørgensen og Henrik

Spanggaard Petersen

23.08.2008 Christina Sisse Frankfurth

og Lars Grøngaard

Hvor skal vi henvende os?

Ved fødsel:

Anmeldes senest 14 dage efter fød -

slen til sognepræsten ved aflevering

af fødselsanmeldelse (fra sygehuset)

sammen med forældrenes dåbs-/navneattest,

vielsesattest eller omsorgsog

ansvarserklæringen.

Ved dåb:

Aftales med sognepræsten og finder

normalt sted ved alle gudstjenester,

søndage og helligdage. Samtidig med

aftalen om dåbsdagen aftaler man et

tidspunkt, hvor præsten kan komme

hjem til familien til en samtale.

Nyfødte skal have navn, før de bliver

6 måneder.

Ved bryllup:

Aftales med sognepræsten. Inden

vielsen kan foretages, påkræves en

prøvelsesattest, som udstedes af borgmesterkontoret

i bopælskommunen.

Prøvelses at tes ten må ikke være mere

end fire måneder gammel på vielsesdagen.

Ved henvendelse til præsten

medbringes dåbsattester samt ovennævnte

prøvelsesattest.

Ved dødsfald:

Meddeles snarest muligt til sogne-

Menighedsrådets medlemmer:

Formand: Lillian Lind,

tlf. 64 42 20 41.

Næstfmd: Alex Nielsen,

tlf. 64 42 23 46.

Medlem: Anna Nyholm,

tlf. 64 42 15 10.

præsten. Der aftales tidspunkt for

begravelse eller bisættelse. Der udfyldes

evt. gennem bedemanden en

dødsanmeldelse og anmodning om

begravelse eller bisættelse.

Sjælesorgssamtaler:

Man kontakter sognepræsten og aftaler

tid og sted.

ADRESSER

Sognepræst:

Anne Marie Krogh

Præstegårdsvej 11,

5580 Nørre Aaby.

Tlf: 64 42 22 52. Træffes bedst kl.

12.00-13.00, undtagen mandag.

E-mail: amkk@km.dk

Nørre Aaby Kirkes hjemmeside:

www.nr-aaby-kirke.dk

Menighedsrådsformand:

Lillian Lind, Havevej 13,

5580 Nørre Aaby, Tlf. 64 42 20 41.

lillian.lind@mail.dk

Graver:

Keld Lind, Havevej 13, 5580 Nørre

Kirkeværge.: Jørgen Højholt,

tlf. 64 42 13 43.

Sekretær: Vibeke Brøns Sund,

tlf. 64 42 31 11.

Medlem: Dorte Bundgaard,

tlf. 64 42 17 94.

Begravede og bisatte:

07.05.2008 Robert Olsen

21.05.2008 Lise Pouline Runge

30.05.2008 Helga Marie Andersen

03.06.2008 Aage Kristian Jensen

04.06.2008 Carl Børge Sørensen

07.06.2008 Martha Margrete Larsen

17.06.2008 Poul Kjergaard

28.06.2008 Karl Anton Pedersen

03.07.2008 Grethe Rude Persson

11.07.2008 Mary Andreasen

15.07.2008 Aase Marie

Vilhelmine Jensen

08.08.2008 Dagmar Elisabeth Jensen


Aaby, Tlf. 64 42 20 41. Træffes bedst i

arbejdstiden på kirkegården og kl.

12.00 - 12.45 på kirkegårdens telefon

64 42 33 75.

nr-aaby-kirkegaard @ mail .dk

Organist:

Peter Martin Møberg, Grønvang 7,

2. tv., 6580 Vamdrup.

pmmoeberg@gmail.com

Kirkesanger:

Tina Gotfred-Iversen,

Stammen 32, 5220 Odense SØ,

tlf. 26 39 28 50.

tigod04@student.sdu.dk

Kirkeværge:

Jørgen Højholt, Birkevej 10,

5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 13 43.

hojholt@stofanet.dk

Kasserer:

Finn Nielsen, Tennisvej 1, 5592 Ejby,

tlf. 64 46 14 50. hviid@ejbynet.dk

Kirkebil:

Michaels Taxi, tlf. 64 42 19 12.

Ved kirkelige handlinger og arrangementer

kan Michaels Taxi rekvireres

for et reduceret beløb.

Ring senest dagen før.

Fmd. kirkegård: Lars Davidsen,

tlf. 64 42 16 28.

Medlem: Hanne Vibeke Nielsen,

tlf. 21 47 22 45.

Sognepræst: Anne Marie Krogh,

tlf. 64 42 22 52.

7


KIRKETIDER

31. august - 30. november 2008

Dato Tidspunkt og hvilken slags gudstjeneste

31. august ........................................................ Kl. 14.00 Hanne Drejer

7. septemer ................................................... Kl. 10.00 Konfirmand-start

14. septemer ................................................... Kl. 14.00 Hanne Drejer

21. septemer ................................................... Kl. 14.00 Høst-gudstjeneste. Kirkekaffe

28. septemer ................................................... Kl. 10.00

5. oktober...................................................... Kl. 10.00

12. oktober...................................................... Kl. 14.00 Hanne Drejer

19. oktober...................................................... Kl. 10.00

26. oktober...................................................... Kl. 10.00 Busk-gudstjeneste. Kirkekaffe

2. november.................................................. Kl. 16.00 Alle Helgens søndag

9. november.................................................. Kl. 10.00

16. november.................................................. Kl. 16.00 Hanne Drejer

23. november.................................................. Kl. 10.00

30. november.................................................. Kl. 10.00 1. søndag i advent

Der afholdes valg i USA i november.

I samme måned, den 11. november, er

der valg til menighedsråd i Danmark

- og i Nørre Aaby Sogn.

Jeg har fået oplyst, at omkring halvdelen

af det nuværende menighedsråds

medlemmer ønsker at stoppe.

Derfor er det nødvendigt, at en del

personer og helst mange vil være

interesserede i at lade sig opstille til

valget.

Menighedsrådet har opfordret mig til

at fortælle noget om, hvordan jeg

oplevede mine 12 år i rådet, så andre

kan få et indtryk af, hvad arbejdet går

ud på her i vores sogn med ca. 3.000

medlemmer.

Jeg har engang hørt, at menighedsrådets

1. bud er at sørge for, at præsten

har det godt. Med det forstås bl.a., at

rådet skal sørge for, at rammerne for

præstens arbejde er i orden, dvs.

kirke, sognehus, konfirmandstue og

præstegård. Endvidere er det en vigtig

opgave, at der er personale til de

kirkelige handlinger, samt at sikre, at

begravelsesdelen kan fungere, herunder

at kirkegården bliver passet. Til

disse opgaver kan der indhentes

hjælp og rådgivning fra flere steder

f.eks. Middelfart Provsti og Fyens

Stift. Rådet har også en del aktiviteter,

som ligger hos diverse udvalg:

musikudvalg, børne- og ungeudvalg,

bladudvalg og budgetudvalg m.fl.

For at kunne betale for alt dette er

Valgår 2008

der et budget, som i Nørre Aaby er på

godt 2,5 mill. kr., inkl. løn til medarbejdere.

Tidligere kirkeminister Birte Weiss

sagde engang: ”Kirkens forvaltning

minder om en Storm P.-maskine:

kompliceret og fuld af snurrige

gevækster, men til alles forbavselse

yderst funktionsdygtig.”

Min periode på 12 år (1992-2004)

indeholdt flere store sager, såsom

bygning af sognehus, renovering af

kirke og præstegård samt præsteskifte.

Jeg oplevede perioden positivt. Man

er betroet noget og har ansvar, der

var udfordringer i opgaverne, og man

fik undervejs indsigt i mange sam -

menhænge. Det var en god fornemmelse,

når en opgave var udført og

lykkedes. Det kunne man sammen

glæde sig over. Vi må huske på, at

arbejdet udføres i og af et fællesskab,

og det gør arbejdet lettere, når vi som

her i Nørre Aaby har et dygtigt kirkepersonale.

Som medlem af menighedsrådet får

man kontakt til mange mennesker.

Det er en god oplevelse, og den holder

længe.

Kirken lever som Folke-kirke i høj

grad af, at der lokalt er mennesker,

som føler ansvar for, og vil gøre et

stykke arbejde for sognets kirke og

kirkeliv.

Du har helt sikkert nogle erfaringer

og evner, som kan gøre nytte i menighedsrådet,

og du kan bruge din ret til

at udnytte den sidste rest af nærdemokrati

og stille op til valg.

Bliver du valgt, vil du få indflydelse

på, hvordan opgaverne skal løses i

vores sogn, og på, hvor kirken skal

bevæge sig henad i de næste fire år.

Jeg håber med dette at have inspireret

dig til overvejelse om opstilling til

menighedsrådsvalget 2008.

Henry Hedemann

KIRKE OG SOGN Udgives af menighedsrådet og ud sendes 3 gange årligt. Kirkebladsudvalget: Anne Marie

Krogh, Hans Buch, Vibeke Brøns Sund, Marianne Lorentzen og Lis West. Næste nummer udkommer i november 2008.

Stof til »Det sker i Sognet« sendes til Vibeke Brøns Sund på mail: vibekesund@indbakke.dk · Tlf. 64 42 31 11.

Deadline: 22. oktober 2008. Ansvarshavende: Vibeke Brøns Sund

Nørre Aaby AVIS · Tlf. 64 42 12 05

More magazines by this user
Similar magazines