100 aar 100 aar

soes.idraet.dk

100 aar 100 aar

2

Du kan regne med mig!

Det er dansktime for 9.klasse. De

fl este har fået læst digtet Smil af

Benny Andersen og fl ere af klassens

elever har endog lavet en sammenligning

til digtet Lykke af samme

forfatter. Mange spørgsmål går på

tværs i klassen og fl ere refl ekterer

over, hvad lykke er. Der kommer

mange forslag, som drøftes indgående,

indtil det lige så stille lyder:

Lykke er, når man kan regne med en

anden.

Vi lever i en verden, hvor tingene

går så hurtigt, at det der er nyt i dag

er forældet i morgen.

Vi smider væk som aldrig før. Udgifter

til renovation er i stadig stigende

kurve. Meget af det vi køber

er engangs ting, og endnu mere har

svært ved at få et kvalitetsstempel.

Vi ved godt, vi skal passe på miljøet,

køber måske i ny og næ lidt økologisk

for at kunne være med på bølgen,

uden stillingtagen men for at

få fred og for at kunne påberåbe sig

samfundssind.

Vi knokler derudaf for at leve op til

alle de forventninger, som alle har

til os, men især dem vi har til os selv.

Vi er mennesker i fremdrift uden

tilbagesyn. Når vi en enkelt gang

tvinges til at se tilbage, er det andre,

der får os til det!

Hvordan gik det?

Var det også godt for andre?

Kunne man regne med dig?

Der er mange unge, der først oplever,

at der er andre, der har brug

for dem, når de kommer på en

efterskole med et fællesskab, der

forpligter: For at kunne nyde, skal

der også ydes.

Du er en lille brik i det store puslespil.

Hvis denne brik bliver væk, vil

More magazines by this user
Similar magazines