Missions-Nyt - Missionsfonden

missionsfonden.dk

Missions-Nyt - Missionsfonden

Missions-Nyt

Ansvarshavende udgiver:

Missionsfonden af 4/5 1964

Harpevej 14

DK-3650 Ølstykke

Telefon 47174040

missionsfonden@gmail.com

www.missionsfonden.dk

Giro 613-9450

Bank 9570-0006139450

ISSN: 0903 2312

Oplag: 3.500 stk.

Redaktion og layout:

Svend Lohse

Tryk:

Trykkeriet Friheden ApS, Thisted

Missions-Nyt udkommer 4 gange om

året og sendes gratis til fondens brugere

og alle, som måtte ønske det.

Indhold

Side 2

55. årgang, nr. 2 - Sommer 2013

Missionsfonden foretager en overordnet

vurdering af det indkomne materiale til

hvert enkelt blad. Artiklernes indhold,

udtrykte holdninger og formuleringer er på

skribenternes eget ansvar .

3

4

5

7

9

11

12

13

16

17

19

21

22

25

26

31

Missionsfonden af 4/5 1964

Missionsfondens bestyrelse:

Elly Lohse Bruun (e.bruun@mail.dk)

Fagotvej 13 A

2730 Herlev, Tlf: 44917009

Lis Christensen (lis@lisstig.dk)

Vodroffs Tværgade 4, st.th.

1909 Frederiksberg C, Tlf. 33223264

Kenneth Kühn (kenneth@nkmetropol.dk)

Bendstrupvej 5

2650 Hvidovre, Tlf. 36770798

Annelise Matina Larsen (mafl@live.dk)

Gultentorpvej 81, Nøvling

9230 Svenstrup J, Tlf. 98314643

Christian Petersen (ec@heaven.dk)

Sandholtvej 4

2650 Hvidovre, Tlf. 36770688

Gardar Ragnarsson (gardar@mail.dk)

Lemkær 4, Kirke-Hørup

6470 Sydals, Tlf. 74416092

Administration og regnskab:

Svend Lohse

Harpevej 14, 3650 Ølstykke

Forsidebillede: Fængselsmission i Rumænien

Foto: Karsten Møller

Leder: En ny generation af befriere af Kenneth Kühn

Irland af Tony og Agnete Simpson

Missionshjælp til Kenya af Karen Margrethe Mikkelsen

Kenya af Birgitte og Søren Pedersen

’Dream Factory’, Zambia af Anitha og Peder Tind

Fængselsmission i Rumænien af Karsten Møller

’Projekt HAAB’ af Julie Fuglsang

Skolebyggeri i Tanzania af Tabitha og Torkild Jensen

Moldova af Charlotte og Johannes Petersen

Fillippinerne af Abby og Peter Capili Hansen

’De 1000 højes dal’ af Karen og Peter Stochholm

Nuuk, Grønland af Ulla og John Østergaard Nielsen

Paraguay af Thomas B. Hågensen

Israel af Ingelise K. Gregersen

Missionshjørnet af Gardar Ragnarsson

Missionsadresser

Sommer 2013


Leder:

af Kenneth Kühn

En ny generation af befriere

”Israelitterne råbte til Herren, og han lod

en befrier fremstå iblandt dem; det var

Otniel” (Dom.3:9).

Biblen er fuld af spændende historier

om mennesker der ændrede deres

samtid. Otniel er en af de ledere vi læser

om. Han levede i en åndelig krisetid,

hvor Israel var besat af fremmede magter,

og han blev oprejst af Gud som et

redskab til frihed og frelse i en generation,

der har mistet troens fodfæste.

Men hvordan bliver en sådan befrier

oprejst? Otniel havde en svigerfar - en

mand der kendte Gud og talte om Guds

muligheder, når andre var negative og

bange. Hans navn var Kaleb, og selv

som gammel var han fuld af mod og

visioner. Da Gud ledte israelitterne ud

af ørkenen og ind i det land, han havde

lovet, var Kaleb klar til at kæmpe med

de sværeste fjender: ”Måske er Herren

med mig, så jeg kan fordrive dem”

(Jos.14:12). Senere udfordrede Kaleb

den unge Otniel, som også gik med i

kampen. Som belønning fik han Kalebs

datter til kone, og Biblen siger, at

Kaleb gav brudeparret et frodigt landområde

med ”de øvre og nedre kilder”

(Jos.15:19).

Vores verden har brug for nye redskaber

i Guds mission. En ny generation

der rejser sig midt i en krisetid og bliver

åndelige befriere. Men der er ingen

Otniel uden en Kaleb. Jeg tror at dette

netop er Guds største udfordring til os

som kirke i dag: Hvem er din Otniel?

Hvem er det du på en særlig måde skal

udfordre og støtte i at vokse i troen?

Hvem skal du investere dine ressourcer

i og være et forbillede for? Vi kan

let føle os usikre i denne opgave, og

det tror jeg også at Kaleb var. Men han

kendte en hemmelighed: ”Måske er

Herren med mig,” sagde han. Hvilken

chance er bedre at tage, end at vove at

tro at, Gud vil være med?

Missionsbefalingen handler om at gøre

disciple. Til det kald knytter Jesus et

stærkt løfte, som vi har brug for at holde

fast i: ”Se, jeg er med jer alle dage

indtil verdens ende” (Matt.28:20). Når vi

vover at kalde til efterfølgelse – vil Gud

lade befriere fremstå iblandt os.

Med ønsket om en velsignet sommer i

discipelskabets tegn!

Kenneth Kühn

Sommer 2013 Side 3


Kære missionsvenner.

Hilsen her fra Den Grønne Ø - som i år ikke

er nær så grøn som sædvanligt, efter en koldere

og mere langvarig vinter. Meget kvæg

og mange får er døde af mangel på foder.

Der var sne på bjergene sidst i marts i år.

Dette er 80 km vest for Cork by

Men Guds Riges arbejde fortsætter på trods

af fjendens opposition. Hver uge mærkes

denne opposition, når vi forkynder Evangeliet

på gaden i Cork. Landet, som for nogle

år siden, var så fuld af fanatisk religion, er

nu mere og mere atheistisk, og vi hører en

del bemærkninger om, at Gud ikke findes!

Ikke desto mindre er der også en del, som

har begyndt at sige tak for budskabet eller

tak for traktaterne - selv blandt helt unge

teenagere!

Også blandt det, der i dag kaldes evangelisk

kristendom, har fjenden travlt med at ’udvande’

budskabet med alle mulige menneskeideer

og metoder. Vi må fremholde Guds

levende og uforanderlige Ord midt i det hele.

Vores trofaste franske sigøjnervenner ventes

i næste uge her i Cork for endnu engang at

evangelisere blandt de rejsende folk her (sigøjnere).

De vil også forberede en kampagne,

som skal holdes i Cork i juni. En mand

blandt de irske rejsende er kommet i vores

kirke næsten hver uge siden deres sidste

Side 4

Irland

af Tony og Agnete Simpson

besøg her. Han er åndeligt ’søgende’.

Alberto og hans kone Angela forbereder sig

på at rejse til Congo igen i 3 uger i sommer.

De er i stadig telefonkontakt med de, der

leder den nye kirke derude i Kimwenza. Gud

oprejser de, der vil tjene, og der kommer

cirka 80 voksne til stadighed, også nogle der

først var modstandere. Desuden er der cirka

100 børn hele tiden.

I år er endnu 2 af Tony’s bibelstudiebøger

oversat til fransk, og er med i containeren,

der er på vej derud sammen med mange

andre nødvendige ting. Alberto er meget

ivrig for, at folk dér skal have sund og letforståelig

bibelundervisningmateriale, for det

er næsten utroligt hvor megen vranglære og

forvirrede fremgangsmåder, der er gængse

i mange kirker, som kaldes kristne. Mange

har lidt eller ingen forståelse af, hvad virkelig

kristendom er, og alt muligt, der er af okkult

oprindelse, kan ’tilskrives’ Helligånden’. Men

de nye kristne derude er på vagt og ivrige

efter at lære Guds Ord. Der er også flere

bibler på vej derud. Mange ejer ikke en bibel

og har ikke penge til at købe én!

Vores franske sigøjnervenner. Det bliver mere

og mere vanskeligt for dem at besøge os under

nutidens økonomiske forhold også i Frankrig

Sommer 2013


Kirken i Kimwenza, Congo. Det sker ofte, at

de ikke har lys, men Albertos netop afsendte

container indeholder bl.a. en ny generator,

så de snart kan få bedre lys

Vi beder meget for vores kirke derude i Kimwenza

og i særdeleshed for Alberto og hans

kone, at de mo få guddommelig beskyttelse

fra de mange farer der forestår, samt kræfter

og visdom til den store opgave.

Alberto fandt disse børn på vej til kirken

Alberto og Angela har planer om at bygge en

skole med 2 klasseværelser

I mellemtiden er de og deres dejlige familie

en stor Guds gave til vores kirke her i Cork

Kærlig hilsen, Tony og Agnete

Projekt 5076 i Missiondsfonden

Missionshjælp til Kenya

af Karen Margrethe Mikkelsen

Da jeg var barn sagde jeg, at når jeg bliver

stor, så vil jeg være missionær. Men der

skulle gå mange år, inden jeg rejste ud. Jeg

har altid interesseret mig for mission. Nu er

jeg pensioneret og har fået mulighed for at

rejse til Kenya og arbejde i organisationen

NLAI, som Susanne og Leif Madsen er

ledere af. Det er et fantastisk arbejde, som

er til velsignelse for mange mennesker både

børn og voksne.

Der er store behov. Menneskene, som bor i

området hvor centeret ligger, er meget fattige,

så det, at børnene kan komme i skole

og få undervisning og desuden få 2 måltider

mad om dagen og senere få hjælp til at tage

en uddannelse, betyder meget.

I Pinsekirken i Randers fik vi mulighed for at

fortsættes på næste side

Sommer 2013 Side 5


være med til at tømme en skole for inventar,

og i den forbindelse fik vi også meget tøj fra

en butik. Det blev pakket i en container og

sendt til Nakuru i Kenya. Mange fra kirken

blev involveret, og flere var

med i Kenya for at tømme

containeren og lave forskelligt

praktisk arbejde. På den

måde blev jeg godt kendt

med arbejdet og rejste senere

derud for at hjælpe til. Jeg har

nu været der 4 gange, nogle

måneder af gangen, og rejser

snart derud igen.

I bibelen står der: ”I gav mig

noget at spise, da jeg var

sulten og noget at drikke,

da jeg var tørstig. I bød mig

velkommen, da jeg stod som

fremmed og skaffede mig tøj,

da jeg intet havde at tage på. I så til mig, da

jeg var syg, og I besøgte mig i fængslet”.

Mat. 25, 35-36. Det er hvad NLAI`s medarbejdere,

sponsorer og støtter gør.

Jeg arbejder især med børnene på krisecenteret

og kvinderne, som arbejder på smykkeværkstedet

Kioo Lulu og deres børn. Jeg

skaber nogle rammer og legemuligheder for

børnene, som det fremgår af billederne. Og

så har jeg kontakt med børnene på børnehjemmene.

Jeg traf en kvinde, som var

vokset op på et børnehjem. Hun sagde: ”Det

Side 6

du skal gøre, er at du skal elske børnene”.

Jeg oplevede det som en hilsen fra Herren.

Der er altid brug for en snak, et knus og

kærlig omsorg til disse børn, hvoraf mange

er forældreløse. Jeg oplever også, når jeg

går blandt de mange skolebørn i frikvartererne,

at der er nogle, som har særlige behov.

Her arbejder jeg sammen med skolelederen,

lærerne og ledelsen, så vi i fællesskab finder

en løsning på problemerne. Der er også

nogle af de meget fattige familier, som jeg

har god kontakt til. Nogle af mine venner og

jeg selv er sponsorer for disse børn. Dem

giver vi hjælp i form af mad og tøj.

NLAI har mange flere arbejdsområder end

dem, jeg her har nævnt. Jeg er glad og

taknemmelig for at være bare en lille del af

dette store arbejde.

Kærlig hilsen

Karen Margrethe

Mikkelsen

Sommer 2013


Kenya

af Birgitte og Søren Petersen

Kære Missionsvenner.

Mange varme hilsner her fra Kenya, hvor

vi den sidste tid har fået SÅ meget regn.

Det er dog også dejligt at se, hvordan alt er

grønt de fleste steder, hvor vi kommer. Det

er smukt – og forhåbentlig giver det en god

høst senere i år.

Men regnen har nu også givet problemer.

Jordskred har gjort at huse og veje er blevet

ødelagt eller skyllet væk. I nærheden af

Kijabe, hvor vore 2 yngste børn går på kostskole,

mistede en mor sine 3 børn på grund

af jordskred. I Kijabe blev byens vandforsyning

ødelagt. Skolen har dog dens egen

vandforsyning og var ikke ramt – men de må

nu dele deres vand med bl.a. hospitalet, hvis

vandforsyning blev ødelagt.

I begyndelsen af april var der præsidentvalg

i Kenya. Alle var spændte på, hvor fredeligt

det ville forløbe. Mange husker grusomhederne

efter sidste præsidentvalg for godt 5

år siden. Men vi er lettede over og takker

Gud for, at det forløb meget fredeligt. Det

var Uhuru Kenyatta, som vandt valget. Han

er søn af Kenyas første præsident. Mange

ting ændrer sig hele tiden – og der kommer

ny lovgivning på mange områder. Selvom vi

gør vores bedste for hele tiden at følge med,

så kan det være svært og lægger ekstra

arbejdsbyrder på især Søren. Men vi er

naturligvis nødt til at følge love og regler. Tak

for forbøn, at Gud fortsat må give os velvilje

hos myndighederne og give os visdom.

På billedet ses Søren sammen med en af

vore medarbejdere og 2 menighedsmedlemmer

fra en menighed i Nakuru. Vi er ved at

rejse tagkonstruktionen til en ret stor kirke,

som er ekstra høj, da der skal være plads til

balkon. Da Søren

for nyligt besøgtemenigheden

en søndag

og var med på

gudstjenesten,

havde menigheden

besøg

af et pigekor

fra Nairobi,

som sang helt

fantastisk. Det

overraskede dog Søren endnu mere at høre

en lille gruppe unge drenge stille sig op

foran i kirken og synge – og det var uden

musik. Søren syntes det var endnu bedre

end det helt fantastiske pigekor. Præsten

fortalte Søren, at de var en del af de drenge,

som havde boet/levet på gaden, men som

menigheden har taget sig af og rehabiliteret!

Ud over at tage sig af gadebørn har de også

skole på kirkens grund. Vi synes, det er så

fantastisk at møde menigheder herude, som

gør en kæmpe indsats for deres eget folk.

Det kunne være glædeligt om endnu flere

menigheder ville tage opgaven op og hjælpe

gadebørn.

For et par uger siden sendte vi vores medarbejder

Martin til landsbyen Sewa, som ligger

over mod Ugandas grænse, for at rejse en

fortsættes på næste side

Sommer 2013 Side 7


tagkonstruktion til en kirke. Menigheden er

startet ved, at en kvindelig pastor har taget

sig af en gruppe børn. Da tagkonstruktionen

skulle bygges, kom folk fra landsbyen, som

normalt slet ikke kommer i menigheden,

for at hjælpe med at bygge! Endda uden

løn! Og så spurgte flere, om de også måtte

komme i kirken. Ja landsbyen var nærmest

på ’den anden ende’ over at få en ny fin

kirke. Vi har så senere sendt en murer ud

for at lægge sokkel til murene, og snart

skal murene bygges op. Allerede den første

søndag efter at tagkonstruktionen var rejst,

kom der nye i kirken. Menighedens præst

forventede også, at folk fra området ville

komme til Jesus gennem menigheden, når

kirken ville blive bygget. Ja som hun udtrykte

det: ”At bygge en kirke er bare én måde at

evangelisere på”.

For godt 10 år siden hjalp vi med tagkonstruktionen

til kirken her på billedet. Vi har

netop været forbi kirken, da lederne gerne

ville vise os, at de nu har fået lofter op inde

i kirken. Det er de færreste kirker herude,

som har lofter – men det er rigtig godt at

have, da det kan larme meget, når det

regner ned på tagets blikplader. Samtidig

isolerer lofterne også mod varmen på meget

varme dage. Det så rigtig fint ud med de nye

lofter, men vi synes godt nok også, at kirken

er blevet pæn set udefra. Og det bedste var

Side 8

at høre, at de er vokset fra ca. 300 til 1200

i menigheden. En støt og rolig men sikker

vækst.

For et par uger siden besøgte vi en menighed

i Nandi Hills – eller Nandi bakker. I

Danmark vil man nok betragte det som et

bjergområde. Det er et stort og meget smukt

område, hvor der især dyrkes te.

På vej dertil gik der hul på en slange til

køleren. Søren så heldigvis i rette tid, at en

temperaturmåler i bilen var lige ved at ”vise

rødt”. Vi havde ingen værktøj med. Men en

mand, der prøvede at sælge mælk, fik fat

i en kniv og noget vand, så Søren kunne

ordne slangen og vi kunne hælde vand på

bilen, så vi kunne fortsætte turen.Vi er taknemmelige

for, at motoren ikke tog skade.

Selvom vi kom for sent til kirken, fik vi den

varmeste velkomst, man kunne tænke sig.

Først skulle vi lige have en forfriskning inde

på kontoret, hvorefter vi gik over til kirken,

hvor Søren skulle prædike. Menigheden

var meget modtagelig overfor det budskab,

Søren havde fået lagt på hjerte.

Menigheden var bare så taknemmelig for

vores hjælp til en tagkonstruktion til en ny og

større kirke, og de overøste os med gaver.

At mærke deres overstrømmende glæde og

taknemmelighed var helt fantastisk. Som

kristne har vi en stor familie. Efter en god

middag kørte vi ud til et sted, hvor vores

medarbejder Omuka havde været ude og

rejse søjler og spær til en kirke. De/vi mangler

dog midler til at få tag på bygningen. Vi

har lovet at hjælpe dem med 5000 kr. Vi

håber, vi snart kan hjælpe dem, for det er

godt nok et ynkeligt sted, de samles nu. De

samles under noget lærred, som er spændt

ud over nogle stolper om søndagen. Og

bænkene er ikke andet end nogle brædder,

som er lagt oven på nogle små korte stolper.

Sommer 2013


På billedet her ses stålrammen til den nye

kirke, hvor tagpladerne stadig mangler. Læg

mærke til ’træskelettet’ til venstre i billedet.

Det er menighedens nuværende kirke…

Lærredet, som lægges hen over træskelettet

under gudstjenesterne, kan slet ikke holde

til regn og blæst. Menigheden har i den grad

brug for, at den nye kirke snart får tag på.

Tak til jer, som beder for os – og som støtter

vores og andres missionsarbejde. Må Gud

velsigne jer i rigt mål.

Kærlig hilsen Birgitte og Søren

Projekt 5025 i Missionsfonden

Dream Factory, Zambia

af Anitha og Peder Tind

Det har været en fantastisk rejse at være

med til at starte Dream Factory op fra

bunden af, og frem til i dag hvor vi kan se,

hvorledes dette spændende arbejde rækker

ud til utroligt mange mennesker. Tilbage i

2009 var vi tro mod Guds kald og rejste til

Zambia, ikke ligefrem en nem beslutning for

to unge mennesker, hvis arbejdsliv først lige

var begyndt, men Gud kaldte og vi fulgte

trop. Lige siden har vi set Guds velsignelser

på fantastisk vis. Hvad der startede som

en drøm og et kald, er nu en virkelighed.

Dream Factory er en kristen organisation,

der opererer i den nordlige del af Zambia ud

fra byen Ndola. Noget af det allervigtigste

i vores udviklingsarbejde er at give hver

person troen på egne evner og talent, og

ikke mindst Jesus. Igennem hver aktivitet og

projekt skaber vi en platform for succes og

et håb for en bedre fremtid, hvor hver person

kan opleve deres drømme blive til virkelighed.

Dream Factory er involveret i mange

forskellige projekter, og vores NGO del har

bl.a. følgende programmer:

IT kursus for unge med fokus på IT færdigheder

og klargørelse til arbejdsmarkedet.

Adopt a Club, der handler om at støtte og

udruste lokale fodboldklubber.

Buyantanshi Womens Empowerment,

som er uddannelse og hjælp til selvhjælp til

sårbare kvinder.

Volontørprogram, hvor volontører fra især

Danmark tilknyttes Dream Factorys aktiviteter

igennem en periode på 1-3 måneder.

Yderligere er vores Ministry-del involveret

i evangelisation på skoler og Crusades/

kampagner.

Buyantanshi Women Empowerment:

’Buyantanshi’ betyder fremad, og det er det

kvinderne vil – fremad. Programmet retter

sig mod grupper af kvinder på 20 i hver,

og som over en periode på 12 måneder

får støtte til at komme fremad i livet. Støtten

består af 2 dele: uddannelse og hjælp

til selvhjælp, men de 2 dele overlapper

dog hinanden noget. Uddannelsesdelen

fortsættes på næste side

Sommer 2013 Side 9


Kvinderne fra ’Buyantanshi’ viser stolt deres

produkter frem

består af en opstart-workshop på en uge,

45 tirsdags workshops fordelt over de 12

måneder, samt et tilbud om undervisning i

engelsk. Kvinderne modtager undervisning i

mange forskellige ting bl.a. regnskabsføring,

hvordan man kører en forretning, ernæring,

børnesundhed, planlægning og prioritering,

HIV, kvindesundhed og kvinders rettigheder.

Hjælp til selvhjælpsdelen består primært af

mikrolån og færdighedstræning i håndarbejde.

Målet med programmet er at hjælpe

sårbare kvinder til at kunne skabe en bedre

fremtid for dem selv og deres familie.

En kvinde fra ’Buyantanshi’ foran sin bod

Dream Factory Zambia Ministries:

Der er en utrolig åbenhed for evangeliet i

Zambia, og mulighederne for at bringe Jesus

Side 10

til mennesker er mange. I Dream Factory

Ministries har vi to klare mål: at forkynde

Jesus på skoler og på Crusades. Forestil

dig en offentlig skole med hele lærerstaben

og 500 elever; Her prædiker vi Jesus. Dette

er blot en skole ud af mange og en typisk

mulighed, som Dream Factory Ministries

bruger. Yderligere afholder vi årligt store

Crusades i samarbejde med lokale kirker,

hvor vi oplever mange mennesker kommer

til tro på Jesus. Et fantastisk arbejde der

bærer stor frugt.

Peder taler på en skole i Ndola

Læs mere om arbejdet og om hvordan du

kan være med:

Ngo: www.dreamfactoryzambia.org

Ministry: www.dreamfactoryzambia.org/dfzm

Infobox:

Peder og

Anitha Tind.

Opvokset i Fredericia,

og udsendt

af Apostolsk kirke i

Fredericia og

Esbjerg.

Anitha 29. år: Uddannet sygeplejerske,

Cand.cur, og pt. læser Afrikanske studier.

Anitha leder Buyantanshi Women Empowerment

i Dream Factory.

Peder 32 år: Uddannet BA i statskundskab.

Daglig leder i Dream Factory, og Evangelist i

Dream Factory Ministries.

Sommer 2013


Fængselsmission, Rumænien

Tremmer ingen hindring for evangeliet

Den tykke stålwire strammes langsomt, og

den store jernport glider op. ’Sommerfuglene’

i maven tager til, mens vi nærmer os

tjekpoint. Alt bliver gennemgået minutiøst,

navne på listen bliver tjekket med passene,

alle kasser og tasker bliver gennemlyst, og

alle må gennem metaldetektoren.

Alt er, som det skal være, og vi kan forsætte

mod den høje gule bygning midt i det store

fængselskompleks. Det er her, de fleste af

cellerne er, bag 3 rækker af høje ringmure

med udkigsposter og bevæbne vagter.

Øverst oppe på 5. sal er afdelingen for de

fagligste fanger. De er kun ude af deres celle

1 time om dagen, de resterende 23 timer

tilbringes i deres celler.

Vi bliver vist ind i et lille rum på ca. 4x4 meter.

Væggene er hvide, der er et lille vindue

med tremmer for og en stor blå metaldør,

der kun kan åbnes fra ydersiden. Der står en

10-15 stole hulter til bulter. Vi får hurtigt sat

stolene op på to rækker, videoprojektoren

rigget til og guitaren pakket ud – så er vi

klar! Vi ved, at vi skal møde en gruppe på 10

fanger, det er det maksimale antal, der må

være sammen her på den sikrede afdeling.

af Karsten Møller

Vi ved også, at alle er kommet til tro på

Jesus her i fængslet i Aiud.

Da fangerne kommer ind, lægger jeg straks

mærke til en af dem, hans øjne stråler, og

han har en stærk udstråling. I den ene hånd

har han en slidt bibel. Da mødet er ved at

være færdigt, beder han om ordet. Han takker

for vores besøg og fortæller så, at han

trods de tykke, høje mure og den trøstesløse

hverdag oplever en frihed, som han aldrig

har oplevet før – en frihed, som er kommet

i mødet med Jesus. Efter mødet får jeg at

vide, at hans navn er Sergejt, han har været

en del af den russiske mafia og har fået en

dom på to gange livstid plus tredve år for

mordet på to politibetjente.

Dette er bare en af de mange hundrede,

måske tusinde mænd og kvinder, som har

mødt Jesus gennem (Rescue) fængselsmissionens

arbejde de seneste 20 år. Et

arbejde, hvor de mange frivillige medarbejdere

i Rescue - omkring 150 fra forskellige

kirkesamfund, alt fra den ortodokse kirke

til pinsekirker - hver eneste uge besøger

fortsættes på næste side

Sommer 2013 Side 11


fængsler, hvor de bringer evangeliet om

Jesus Kristus og opmuntrer fangerne.

Gennem årene har der, ikke mindst fra justitsministeriet

i Rumænien, været et ønske

om at udbrede dette arbejde til alle fængslerne

i Rumænien. Dette skyldes, at man har

kunnet se en markant nedgang i selvmordsforsøg,

flugtforsøg samt konflikter fangerne

imellem i de fængsler, hvor Rescue arbejder.

Dette har født en vision i os om at plante en

Projekt HAAB

af Julie Fuglsang

Ægteparret John og Tove Thomsen har

arbejdet som missionærer i Afrika siden

1978. John er uddannet tømrer og bygningsingeniør,

og har videreuddannet sig indenfor

teologiske studier. Tove er uddannet socialpædagog.

Sammen har de en vigtig tjeneste

med undervisning og ledelsesstøtte til de

lokale menigheder i Zambia.

Side 12

menighed/missionsarbejde i hvert eneste

fængsel i Rumænien, i alt 42 inden 5 år.

Et vigtigt skridt for at kunne gøre det er at

projektansætte Christi (baptist-præst fra

Cluj) i en halvtidsstilling i to år.

Strategien er at identificere levende menigheder

i hver af de 42 byer, herefter at træne

og udruste dem til at bringe evangeliet til

fængslet i deres by. En sådan projektansættelse

vil koste ca. 100.000 kr. for de to år.

Mange tak, om du vil være med til at føre

denne vision ud i livet, når du besøger SommerCamp

2013, ved at give en god gave til

arbejdet.

Ønsker du at vide mere om Rescue’s arbejde,

eller har du måske lyst at deltage på en

af de fire ture, som arrangeres fra Danmark

hvert år, er du velkommen til at kontakte

Karsten Møller på km@kirkeibyen.dk.

John og Tove er i deres tid i Afrika kommet

tæt ind på fattigdommen og de enorme sociale

behov, der specielt rammer de svageste

i samfundet: børnene. Flere af børnene

har været udsat for grov mishandling, mistet

deres forældre til AIDS, lider selv af sygdommen

eller har været overladt til sig selv i et

samfund og en kultur, hvor de AIDS-ramte

stigmatiseres.

John og Tove oplever en stor nød for de

AIDS-ramte børn, og de besluttede derfor

at starte foreningen Projekt HAAB (Hjælp

Afrikas AIDS-ramte Børn), som kunne danner

rammerne for at kunne yde omsorg for

børnene og sørge for mad og medicin, samt

skolegang.

Projekt HAAB har igennem mange år hjulpet

Sommer 2013


ørn i det sydlige Afrika. John og Tove bor

nu nær Miloso-området i Zambia, hvor der

er mange landsbyer, hvis beboere lever i

stor fattigdom. Projekt HAAB’s første tiltag

her var at købe en ko til en enke og hendes

4 sønner. Koen skulle have været betalt

med 2½ års arbejde 7 dage om ugen fra

morgen til aften udført af familiens 2 yngste

drenge på henholdsvis 7 og 9 år. Nu har de

i stedet tid til at gå i skole. Der er mange

flere børn i samme situation, som også kan

blive hjulpet på vej mod en lysere fremtid,

og Projekt HAAB arbejder nu på at udvide

hjælpen til de fattige familier i området med

hjælp-til-selvhjælp-projekter, der kan styrke

familiernes landbrug og dermed deres

selvforsyning. Læs mere om Projekt HAAB’s

projekter på foreningens hjemmeside:

www.projekthaab.dk

Der er mulighed for at støtte det humanitære

arbejde i Zambia igennem Projekt HAAB i

Danmark. Bidrag til projekterne i Zambia kan

sendes gennem Missionsfonden.

Det er også muligt at støtte John og Tove

privat igennem Projekt HAAB. Deres tilstedeværelse

i Afrika er helt afgørende for

foreningens projekter, som de tilser. Deres

hjerte og omsorg for Afrikas børn sikrer os

herhjemme en muligheden for at hjælpe de

mest udsatte på trods af den store afstand.

Deres arbejde i de lokale meninger er ligeledes

af stor betydning for Zambia og udrustningen

af landets kristne.

Projekt 5163 i Missionsfonden

Øremærket til ’Projekt HAAB’ eller ’John og

Tove Thomsen’

Skolebyggeri i Tanzania

af Tabitha og Torkild Jensen

Kære venner af Missions Nyt.

En kærlig hilsen fra Tanzania. Her har vi

højsommer med sol og det er meget varmt

og tørt, så vi beder Jesus om at sende regn

til afgrøderne.

Torkild er netop vent hjem fra en alle tiders

børnekampagne, hvor Alterna fra Mariager

også medvirkede. Dette blev en uforglemmelig

uge for alle ikke mindst for børnene i

landsbyen vi besøgte.

Der kom utrolig mange børn for at opleve

de unge fra Alterna. Afrikanerne er meget

musikalske og der er rigtig rytme i dem. Det

fortsættes på næste side

Sommer 2013 Side 13


virkede næsten som en magnet på befolkningen,

når Alterna satte deres musik på

og begyndte at lave drama og danse, så

strømmede det ind med børn og voksne fra

hele området.

Børnekampagnen

havde ligeledes

medvirket til, at

der kom masser

af børn til gudstjenesten

om søndagen.

Der var

også flere voksne

som kom for at

give deres liv til

Jesus, al ære til

Ham. Dejligt at

se Guds ord vender aldrig tomt tilbage, men

bærer frugt.

For øjeblikket er vi i fuld gang med at bygge

en ny skole, da der er et stort behov for at

børnene får en god uddannelse.

Skolen bygger vi i to etager, dermed sparer

vi en del plads. Der bliver også en god stor

legeplads til børnene. Vi begyndte med

børnehaveklassen. Der er 3 børnehaveklassetrin

inden man starter i 1. klasse. Vi har

siden udvidet med 1.-2.-og 3 klasse. Vi har

dermed 6 klasseværelser færdige. Vores

mål er at få bygget endnu 2 klasseværelser

inden udgangen af 2013.

Side 14

Byggeriet står stille for øjeblikket, da vi

har brug for et økonomisk løft for at kunne

bygge endnu to klasseværelser.

Kærlighedshjemmet ligger i samme landsby

som den nye skole, og er et hjem for forældreløse

og meget fattige børn. Børnene,

som bor der, går i den nye skole og får en

god undervisning. Rosabella er ’mor’ for alle

børnene på hjemmet og er også børnehaveklasselærer

på skolen.

Rosabella og hendes mand John har nu 10

børn, som de tager sig af. De fleste af dem

er forældreløse, men hvor er det fantastisk

at se, at de stortrives hos Rosabella og

John, som viser at de har et godt tag på

disse børn. Børnene vokser op i et kristent

miljø og oplever Guds kærlighed. De hører

om Jesus og så lærer de at bede til Ham og

det er virkelig rørende at høre, når børnene

beder, det er som Himmel på Jord. De vokser

op i en atmosfære af kærlighed og får en

ballast, der vil hjælpe dem hele livet.

Børnene har fået en del legesager fra vores

seneste ankomne container fra Danmark og

det er virkelig sjovt at se dem lege med dukker,

selv drengene elsker at skifte tøj på dem

og putte dem. De små piger vil gerne sove

med deres dukke. Vi har sagt til Rosabella

og John at de endelig skal lade drengene

lege med dukkerne så længe de vil, for de vil

Sommer 2013


live nogle fantastiske kærlige fædre senere

i livet.

Disse 10 børn bor på 2 værelser og de har

virkelig brug for at få huset udvidet med et

par værelser mere, samt et udendørs køkken

og spisesal.

Hvis der er nogle som får lagt på deres

hjerte at hjælpe med nogle ekstra værelser

til børnene, vil vi blive meget taknemmelige.

Bibelen fortæller os, at hjælpe fadderløse og

enker har Guds velsignelse.

Nyt om Pudde

af Tabitha og Torkild Jensen

Det drejer sig her om vores kære Pudde og

hendes børn. De har store problemer med

vandforsyningen hvor de bor. Vi har i den

forbindelse haft en brøndgraver til at undersøge

om der findes vand på deres grund

og til alt held viser det sig, at der er vand i

undergrunden.

Vi har derfor tænkt os at grave en brønd til

hende og efter beregningerne kan det gøres

for mellem 15 og 20.000 kr. inklusiv indkøb

af en almindelig håndpumpe.

Er der nogle som har lyst til at hjælpe Pudde

Vi kan komme langt med ca. 80.000 kr. Ja

det er mange penge, men husk at ”mange

bække små gør en stor å”, og dette har vi

virkelig erfaret mange gange. Vi har oplevet

igen og igen, at Herren velsigner, ligesom

dengang Jesus tog de to fisk og fem brød

og velsignede det. Gud gjorde det umulige

muligt; så en stor skare oplevede at blive

mættet.

Kærlig hilsen fra Tabitha og Torkild i Tanzania.

Projekt 5066 i Missionsfonden

med at få vand, så vi vil blive meget taknemmelige

for hvert et beløb. Vi tror på, at det

har Guds velbehag at hjælpe dem, ligesom

Pudde, som tager sig af ”Fadderløses børn”.

Vi kan fortælle jer en god nyhed. I januar

måned fik vi lagt strøm ind til Pudde, hvilket

de er så taknemmelige for. Børnene er

nu i stand til at læse lektier efter mørkets

frembrud. Gud

er god.

Pudde sender

alle jer kære

venner, de kærligste

hilsner for

al jeres kærlighed

og omsorg.

Hun oplever

helt klart at Gud

har givet hende

venner som jer, for at hjælpe hende med at

drive dette børnehjem for forældreløse og

fattige børn.I ønskes alle en rigtig god og

velsignet dag.

Kærlig hilsen fra Tabitha og Torkild

Projekt 5066 i Missionsfonden Mrk. ’Brønd’

Sommer 2013 Side 15


Side 16

Moldova

af Charlotte og

Johannes Petersen

Kære Missionsven

Kristus er opstanden!! Disse ord lyder i disse

dage igen og igen ud over den Russisk Ortodokse

verden som en traditionel hilsen efter

påskedagene. Som missionærer i Moldova,

en forhenværende Sovjetisk republik, er det

også en del af vores tradition, men samtidig

en bekendelse om håb i et lille land, præget

af fattigdom og mørke. Moldova er på trods

af sine frodige, grønne marker det fattigste

land i Europa, mest kendt for sin eksport af

kvinder til sexindustrien og fremmedarbejdere,

som søger efter bedre forhold i den

vestlige verden.

I 17 år har vi nu boet og arbejdet i landet.

Flere kirker er blevet plantet og mennesker

er blevet sat fri og rejst op til tjeneste for

Jesus. Arbejdet indbefatter i dag foruden de

nyplantede kirker et suppekøkken i landsbyen

Hrubna, hvor 30 børn flere gange om

ugen får mad og lektie-hjælp, et rehabiliteringscenter,

som nu på 10. år rækker ud

til misbrugere, og hvor vi igen og igen ser

Guds opstandelseskraft mægtig til at sætte

mennesker fri.

Dette arbejde er i dag en del af den ver-

densomspændende organisation ”Teen-

Challenge”. Klubber til teenagere, børn og

handicappede er også etableret. Arbejdet

blandt børn og unge har uhyre betydning

og er nogle gange et kapløb med tiden,

idet over 50 % af forældrene rejser bort og

overlader børnene til bedsteforældre eller

til ældre søskendes opsyn. Mange kommer

aldrig hjem igen og en generation af børn

vokser op uden voksnes støtte og vejledning.

Kirkens ansvar over for disse børn er

derfor vigtig, og vi ser hele tiden, hvordan

disse tiltag vokser og spreder sig.

To af vores menighedsplantninger er i disse

dage ved at oprette opholdssted for disse

børn og unge: et hjem som står åbent når

ansvaret med selv at skulle klare sin hverdag

bliver for stort. En ung kvinde fra Holland

har lige bosat sig i en landsby, hvor en

ny menighed også er plantet og er nu i fuld

gang med at række ud til landsbyens børn

og unge. Vi takker Gud for, at han sender

nye arbejder på sin mark.

Vores sommer er altid travlt optaget med

at holde lejre for børn, unge og familier. 5

lejre bliver holdt i streg, og vi har igennem

de sidste 7 år set hvordan dette arbejde

bare vokser. Ca. 40 frivillige medarbejder

giver hvert år deres tid og kræfter for at gøre

det muligt for ca. 500 børn og unge at høre

evangeliet. Næsten hver enkelt af dem har

Sommer 2013


selv fundet Jesus på disse lejre og visionen

for at når deres land med evangeliet brænder

i deres hjerter.

De sidste 6 år har missionen været i stand

til at give akut hjælp i de barske vintermåneder

og ”Sult og Kulde” projektet har hvert

år kunnet formidle 50-70 tons kul og 10 tons

mad til de mest trængende i det nordlige af

landet.

Denne hjælp bliver ved hjælp af lastbiler,

hestevogne og stærke skuldre båret lige

Fillippinerne

af Abby og Peter Capili Hansen

Kære Missionsvenner,

Tak for din forbøn og støtte til vores missions

og nødhjælpsarbejde på Filippinerne.

til døren af kristne, som samtidig bringer

evangeliet og forbøn for syge. Vi ser hvert

år, hvordan disse nødhjælps pakker er med

til at bringe frelse og også helbredelse og

lægedom i håbløse hjem.

Kristus er opstanden!! Vær med til at bede

for Moldova at denne sandhed med blive til

en levende tro. Vi (Johannes og Charlotte)

er glade for at kunne dele om vores arbejde

til jer med et særligt hjerte for mission og

evangeliets fremgang. Hvis I ønsker at modtage

vores nyhedsbrev, kan I skrive til mail@

pilgrims.dk. Det er også muligt at støtte de

nye hjem til børn og unge. Det ene er til børn

fra landsbyen, som er overladt til sig selv

eller uegnede omsorgspersoner. Det andet

er et hjem til unge piger, som har brug for et

stabilt tag over hovedet og vejledning.

Vi er overbeviste

om, at disse

hjem vil redde

mange børn

fra en ulykkelig

skæbne. En

del familier i

menighederne

allerede har åbnet

deres hjem

for disse børn,

og vi mærker at

behovet vokser.

Charlotte og Johannes

Petersen

Nøden er stor men, med din hjælp skaber vi

et lille lys i mørket. Et lys, der automatisk vil

sprede sig, når flere og flere får hjælp, både

humanitært og åndeligt.

Det er altid vores mål at både mætte de

sultne og give dem evangeliet om Jesus

fortsættes på næste side

Sommer 2013 Side 17


Kristus. Hele vores team på Filippinerne er

taknemmelige for din forsatte forbøn.

Siden sidst har vi arbejdet med vores Angel

Relief Farm og økologi-projektet på øen

Leyte i det sydlige Filippinerne.

Der er forsat mange småting, der skal

klargøres, men i maj måned påbegyndtes

etableringen af et hegn rundt om vores kokosnødfarm,

som er ca. 4000 kvardratmeter

fyldt med hundredvis af kokosnødpalmer, og

som både er fladt terræn og op ad et bjerg.

Her har vi allerede lokale bønder, som

arbejder på området, og som bliver trænet i

at lave kokosnødsolie mm. Farmens ideologi

er, at alt er organisk, og fordi området ikke er

så stort, er det nemt at sikre at alle processer

er økologiske.

Side 18

Vores farm bliver muligvis også en turistattraktion,

da der er meget få økologiske

landbrug i dette område, plus at vi vil invitere

missions-teams til området.

Abby's forældre tager midt i maj til øen Leyte

for at sætte flere ting igang, inklusive omhegningen

og træningen af bønderne. Vi har

mulighed for flere projketer på denne ø. Men

nu fokuserer vi på dette sted.

Vi mangler forsat økonomi til at bygge en

opbevaringslade, og selve fabriksbygningen

til kokosolieproduktionen. Det koster i alt ca.

300.000 pesos som er 35.000 kr. at bygge

disse. Når selve produktionen er startet kan

vi ansætte flere filippinere, og en del af overskuddet

går til Angel Relief's nødhjælps- og

missionsarbejde på Filippinerne.

I maj er vi sponsor for en børnelejr i Bacoor

i Cavite provinsen, hvor vi samarbejder med

Metodistkirken. Der bliver inviteret mere

en 50 fattige børn til denne lejr, hvor de får

undervisning om Jesus og Bibelen og den

kristne tro. Til sidst på lejren får alle børnene

en gave fra angel Relief. Ferdinand Capili

fra Angel Relief vil også undervise børnene.

Ferdinand Capili er Angel Relief's koordinator

på Filippinerne

Billederne er fra vores kokosnødplantage.

Igen tak for din støtte og forbøn. Må Gud

velsigne dig rigt.

Det siger jeg jer: "Hvad I har gjort imod selv

den mest oversete af dem, som er mine, det

har I også gjort mod mig." Matthæus 25:40

Kærlig Hilsen

Abby & Peter Capili Hansen

Projekt 5972 Angel Relief i Missionsfonden

Sommer 2013


De 1000 højes dal

Karen og Peter Stochholm

Vi er nu på vores 12. år i Sydafrika, og hvor

har missionen her dog haft mange ansigter.

Vi startede som ledere af en international

bibelskole, og da den efter få år måtte lukke

pga. svigtende finanser følte vi en udfordring

fra Gud til at blive i Sydafrika og involvere os

i flere sider af Guds riges udbredelse.

Vi har erfaret at mission ikke kun er evangelisation

eller præsteuddannelse eller

sundhedsarbejde eller nødhjælp eller udviklingshjælp,

men at det er alle disse ting på

en gang. – Og frem for alt er det personlig

relation til de mennesker, der er målgruppen

samt nødvendigheden af et partnerskab

med andre, der arbejder med de samme

målgrupper. Vi føler vi er involveret med

både hænder, mund og hjerte. I det praktiske

er der ved siden af succes-historierne

naturligvis også en masse skuffende forløb.

Vi er p.t. involveret i 4 hovedfunktioner: Studiemateriale

for pastorer, undervisningsture

til nabolande, Indsats i vores lokalområde

(en lille Bibelskole og arbejde blandt foræl-

af Karen og Peter Stochholm

dreløse og enker) og i vores eget hus teenage

projektet ’Normdannelse i køkkenbordshøjde’

– en slags discipelskabsprogram.

Siden vi blev gift i 1974 har vi konstant været

aktive i menighedsarbejde, ikke mindst

børne-ungearbejde og TV. Karen er uddannet

som hhv. børnehavepædagog og talehørepædagog,

Peter er uddannet som hhv.

lærer og psykolog, og disse uddannelser har

også været nyttige for os i missionsarbejdet.

Vi har 4 sønner og hele familien var i 90erne

et år i Kenya hvor vi arbejdede på et udviklingsprojekt

for Wycliffe Bibeloversættere.

Men det var kun ét orlovsår, hvorefter vi

vendte tilbage til vores ’gode sikre stillinger’

i Odense Kommune. Det gav lidt af et gip i

vore kolleger, da vi i så 2001 meddelte, at vi

fratrådte vores jobs for at tage til Sydafrika,

og at lønnen dér ville være ca. 10% af det, vi

plejede at tjene.

Valley of 1000 Hills bliver undertiden kaldt

’Valley of 1000 ills’ pga. den store dødelighed

forårsaget af AIDS, TB, og kriminalitet.

Det er en selvforstænkende spiral, der bl.a.

skyldes at børn og unge vokser op uden

nogen til at give dem normer. Halvdelen af

forældregenerationen (25-50 år) er døde af

AIDS og de tilbageværende falder groft set

i 2 kategorier: Dem som er fraværende pga.

arbejde langt hjemmefra, og dem som sidder

i absolut passivitet. Vi kalder undertiden

situationen ’et frosset samfund’.

Passiviteten forstærkes paradoksalt nok

at regeringen har givet mange løfter om

fortsættes på næste side

Sommer 2013 Side 19


Side 20

Typiske huse i dalen

service og fremgang. Bl.a. har man lovet at

opføre gratis huse til dem, som bor under

særligt ringe kår. Det har alt i alt medvirket til

at mange, der lever under sådanne kår, ikke

tager initiativ til forbedringer, men venter på

at regeringen skal komme og klare problemerne,

eller at NGOer til stadighed skal

forsyne dem med fødevarer. Folk venter, og

en del bliver i ventetiden fristet til kriminalitet

og voldtægt, og mange slår sig på afkohol

eller den nye drug, som hedder Whoonga,

en meget billig og meget farlig miks af AIDSmedicin,

rottegift, sæbepulver og marihuana.

Stoffet er stærkt vanedannende og fører til

et voldsomt kick, ligesom den ofte medfører

udtalt aggression og voldskriminalitet.

Vores samarbejdspartner Pastor Gcabashe

Netop nu hjælper vi en lokal pastor med

nogle af hans egne rigtig gode initiativer.

Hans menighed hedder ’Power of God

Community Church’, og hans længsel er at

Guds kraft skal røre hele dette lokalsam-

fund. Han kommer tit forbi for at få hjælp til

at finde ting fra Bibelen, at få tilrettet søndagsprædikenen,

eller at drøfte nogle af de

projekter hans menighed har startet for hhv,

teenagemødre, forældreløse, enker etc.

Vi synes det er rigtig vigtigt at hjælpe ham,

både fordi han bliver her, når vi engang

tager tilbage til Danmark, og fordi hans

usædvanlige eksempel er en demonstration

af, at man kan gøre en forskel. Og det vil

forhåbentlig inspirere andre lokale pastorer

til at gøre noget tilsvarende.

I vores eget hus er Karen’s Discipelskabskøkken

et af vore største aktiver: Teenagere

(både drenge og piger) kommer på aftalte

tidpunkter for at bage muffins. De sælger kagerne

i deres nabolag og skaffer sig således

penge til skoleuniformer, transport, og andre

fornødenheder.

Arbejde med kager og Bibel

Mens dejen bliver lavet, snakker Karen

med dem om livet, om hvad der er rigtig og

forkert, om seksuelle relationer etc. og mens

kagerne er i ovnen, læser hun et simpelt bibelstudium

sammen med dem. Det er det vi

kalder ’normdannelse i køkkenbordshøjde’.

At se og modtage Guds velsignelse er en

livsstil. Det fritager ikke for modgang. Vi har

valgt at sige Gud tak under alle forhold.

Sommer 2013


Peter betragter udsigten over ’De 1000 højes dal’

”Det er som den friske morgendug på Hermon

…kilden til evigt liv … den velsignelse

Herren har lovet”. Sl.133,3

Kærlig hilsen

Karen og Peter Stochholm

’Inuunerup Nutap Oqaluffia’ i Nuuk

Det vanskelige navn, som for en dansker er

næsten umuligt at udtale, betyder ’Nyt livs

kirke’. Det er den grønlandske betegnelse,

for den kirke som nu findes i 13 byer, enten

som etablerede menighedsfællesskaber eller

mindre husmenigheder.

Kirken i Nuuk i marts måned 2013

Missionsarbejdet i Grønland har været

i gang siden 1953. I år 2000 dannedes

paraplyorganisationen ’Inuunerup Nutaap

Oqaluffia’, som samlede alle de grønlandske

frikirker under ’en hat’ næsten som ’Frikirkenet’

i Danmark.

Og frikirken i Grønland lever i bedste velgående

om end der er langt mellem de enkelte

byer og infrastrukturen gør, at vi kun snakker

samme pr. mail, telefon, Skype og en

af Ulla og John Østergaard Nielsen

sjælden gang besøger hinanden pr. fly - om

sommeren måske i båd!

Hele fællesskabet samles om sommeren

til INO konference i en af de større byer,

hvor der de seneste år har været over 200

deltagere. I efteråret samles lederne fra de

enkelte byer til en ledersamling, hvor vigtige

kirke drøftelser og beslutninger finder sted.

Men det der er livsbekræftende og glædeligt

er at der fortsat blæser vækkelsesvinde i

mange grønlandske menigheder.

Det er nu ikke usædvanligt at der er 100-120

mennesker til Gudstjeneste i Nuuk, hvilket er

et herligt fremmøde – og giver et fantastisk

fællesskab og begejstring. Møderne kan

godt vare 2-3 timer – for som vi siger: ”Vi

slutter først når vi er færdige!!”

En grønlandsk gudstjeneste er jo meget lig

det man kender fra danske karismatiske

menigheder. Mødeledelse, lovsang forkyndelse

og et godt langt eftermøde – sådan er

det her. Mange nye kirkefremmede dukker

op til gudstjenester og især også til bedemøderne

onsdag aften. Det er fortsat således,

at mange kommer og deltager, og ved afslutningen

er de fremme for at modtage førbøn.

fortsættes på næste side

Sommer 2013 Side 21


Side 22

Gudstjeneste og dåb i kirken i Nuuk

En anden ting, som nu i 4 år har udviklet

sig fantastisk, er radioarbejdet. I 2009 kom

’Inuunerup Nipaa’ (Livets stemme) i luften

i Nuuk, og i de år, der er gået, har vi nu

plantet radiostationer i 13 byer og dækker

næsten hele befolkningen med FM-signal.

Der produceres 12 timers radio dagligt i

Nuuk, som så sendes via internet til de

øvrige repeaterstationer og i øvrigt også til

enhver, som vil lytte på nettet.

Radiostudiet i Nuuk

Der er nu mange vidnesbyrd ud over hele

landet at mennesker lytter og ikke mindst bliver

mødt af Guds ord. Og der er mennesker,

som er blevet frelst gennem radioarbejdet.

Vi tror at dette arbejde vil føre mange mennesker

ind i et godt trosforhold til Jesus.

Ulla og jer er snart de eneste danskere her

i kirkearbejdet. 26 år efter vores ankomst er

der snart grønlændere i alle de vigtige dele

af menighedslivet – både lokalt, overlokalt, i

radioen, i lovsang – ja hele vejen rundt.

Vores ønske er, at se endnu flere grønlandske

leder rejse sig, tage tjenesten op og

føre evangeliet videre ud i dette mægtige og

fantastiske land!

Hilsen fra

Ulla og John Østergaard Nielsen

Projekt 5400 i Missionsfonden

Paraguay

af Thomas B. Hågensen

”Gå ud i hele verden”.... Fra Danmark til

Paraguay og retur - igen. 1.Joh. 2:6 siger:

“Den, som siger, at han bliver i Ham, han er

også skyldig at vandre, som Han vandrede.”

I 2005 talte Gud til min kone og jeg uafhængigt

af hinanden om, at vi som familie skulle

besøge Paraguay. Vi har begge været der

før. Min kone i forbindelse med Alterna 1 og

jeg som en del af Missionsteam 2, udsendt

fra bibelskolen i Mariager, og Paraguay og

Sydamerika har ligget på vore hjerter lige

siden. Da Gud i 2005 sagde “Gå”, var vi ikke

sene til at tage af sted. Vi blev i Paraguay i

næsten seks måneder i 2006 for at finde ud

Sommer 2013


af, hvad Gud ville med os.

Nu siger årstallet 2013, og vi har været i San

Ignacio hvert år siden, enten sammen eller

hver for sig, og vi har bygget relationer op til

rige som til fattige, besøgt flere uafhængige

kirker, har deltaget i nye kirkeplantninger i

landområder langt fra byerne og desuden

startet minifirmaer for lavindkomstfamilier

- bl.a en skomager, et vaskeri, en tøjbutik,

en økologisk hønsefarm og en detailhandel.

San Ignacio er blevet et sted, vi omtaler som

’at komme hjem til’. Vi har allerede etableret

os der med både hus og jord.

Men hvor end i verden vi er, Skagen i Jylland

eller San Ignacio i Paraguay, så er du

og jeg som disciple af Kristus, skyldige at

gøre, som Jesus gjorde, 24 timer i døgnet,

7 dage i ugen. Gal. 2:20 siger: “Jeg er

korsfæstet med Kristus, det er ikke længere

mig, der lever, men Kristus, der lever i mig.”

Så hvad vil Jesus i dig mon gøre? Hvad skal

vi som disciple gøre? Hjælpe de fattige, helbrede

de syge, frelse de fortabte og skabe

efterfølgere af Kristus. Missionsbefalingen,

med tryk på befaling, har ikke ændret sig i

løbet af de 2000 år, der er gået siden den

blev givet. Bibelen er ikke omskrevet. Evangeliet

om, at vi som efterfølgere må være villige

til at give vore liv, for at andre må møde

Jesus, er en gammel ’nyhed’.

Tre venner og disciple af Kristus drog i april

af sted for at forkynde evangeliet i ord og

handling og for at tilse de projekter, der

allerede var igangsat. Flere af projekterne

er heldigvis rigtig godt kørende, hvoraf jeg

vil nævne de første to, der blev startet i

2008: skomageriet med den altid venlige og

Diosnel i skomageriet

arbejdsomme Diosnel, der fortsat ikke er gift

trods sine 42 år og vaskeriet ’Beraca’ med

bestyreren Dora som den, der aktivt fra morgen

til sen aften, gerne seks dage om ugen

driver den lille virksomhed og sågar har

ansat en hjælper fra kirken, der havde brug

for en økonomisk håndsrækning. Til frokost

serverer hun mad til mand og to store børn,

og et par ekstra, er der altid mad til. Sen

aften tager hun hjem og laver aftensmad til

mand og børn igen og gør som regel også

rent i huset. Flere aftener om ugen har hun

desuden de unge hjemme, og de studerer

bibelen og hygger sig sammen. Vaskeriet

bliver ofte brugt til opmuntrende samtaler

med mennesker og til at bede sammen.

Og de tre disciple fra Danmark, Arnbjørn,

Carsten og jeg (Thomas) var rundt på vores

off-roadere. Ca. 700 km på 14 dage blev

det til. Vi holdt møder, besøgte mennesker i

hjemmene og spiste underlig mad. Mennesker

blev frelst, helbredt og mødt af Gud.

fortsættes på næste side

Sommer 2013 Side 23


Side 24

Vaskeriet ’Beraca’

På et af møderne, som var etableringen af

en ny kirke, ca. 30 km fra San Ignacio, oplevede

vi, at ca. 10 blev frelst, og 12-15 blev

helbredt fra diverse ting som en brækket

skulder, to knuder i et bryst, dårligt fungerende

knæ og rygge m.m. Faktisk blev alle,

der kom til forbøn, helbredt. På et genoptræ-

ningscenter i byen bad vi for de ventende

patienter, hvor flere gik hjem efter forbøn og

et Guds ord, fordi de var blevet raske.

Guds ord er det samme i går, i dag og til

evig tid, Det, Jesus befalede sine disciple at

gøre dengang, befaler han fortsat i 2013 du

og jeg at gøre. Hvor du end er, som discipel

af Jesus: Gør som din læremester. Han

beder dig (måske) ikke om at starte en bæverfarm

i Australien, men kun ganske enkelt

om, at du i din dagligdag giver det videre, du

gennem Jesus har fået, til din næste, om det

så er i Ringkøbing eller i brugsen i Tønder.

Som Peter, Jesu discipel, sagde til den lamme:

“Guld eller sølv har jeg ikke, men hvad

jeg har, det giver jeg dig: Rejs dig op og gå!”

Hvis du har Jesus, og er fyldt af Helligånden

som disciplene, hvad mangler du så?

Må Gud velsigne enhver.

Thomas B. Hågensen - www.hermanos.biz

Missionsfondens bestyrelse

har besluttet, at den del

af uddelingerne, som

fondens projekter betaler til

Missionsfonden til hjælp til

administrationen, fra nu af og indtil

videre nedsættes fra ca. 15 til nu

ca. 10% af de uddelte beløb

Med venlig hilsen Missionsfondens bestyrelse

Sommer 2013


Israel

af Ingelise K. Gregersen

Kære Venner

Det var nogle år siden jeg sidst havde været

i Israel. Denne gang var anderledes. Min

mand Jens og jeg skulle besøge vores datter

og svigersøn Cecilie og Jeremy Longfield,

som gennem en årække har boet i

Jerusalem som repræsentanter for organisationen

’Dansk-Jødisk Venskab’. Udover

et gensyn med Israel glædede vi os til at se

Cecilie og Jeremys nyfødte søn, vores første

barnebarn.

I ankomsthallen i lufthavnen blev vi hilst

velkommen med ordene: “Chag Pesach

Sameach” - Glædelig Påske. Vi ankom

nogle dage inden tiden for den årlige påskefejring.

I de følgende dage mærkede vi

med al tydelighed, at det var påske i landet.

Ikke mindst fordi det område, som Cecilie og

Jeremy bor i, er et meget ortodoks boligområde.

I de efterfølgende dage lagde jeg mærke

til, hvor omhyggelige Cecilie og Jeremys

naboer var med at følge de leveregler/forskrifter,

der knytter sig til fejringen af den

jødiske påske.

I dagene op til påske gøres der grundigt

rent i hele huset/lejligheden. Alt gæren og

syren fjernes fra hjemmet, ikke bare brød,

men alt hvad der i øvrigt indeholder gær. I

de 8 dage påsken varer spises kun matzah,

som er usyret brød, der minder om, hvordan

jøderne i al hast måtte forlade Ægypten, og

derfor ikke kunne nå at få bagt rigtigt brød,

men måtte nøjes med det brød, der ikke

havde nået at hæve. 2. Mos. 12;39

Dagen forud for aftenen, hvor man samles

og spiser påskemåltidet med familien, skal

alt være klart. Derfor havde en af børnefamilierne

i opgangen valgt at spise pizza ude

på trappeopgangen, for ikke at bringe gær

brød ind i det netop rensede og rengjorte

hus. Der var også folk som valgte at banke

på hos Cecilie og Jeremy for at bede dem

opbevare eller modtage fødevarer og andet,

som de i disse dage ikke havde lov til at

opbevare i deres egne hjem.

En morgen vågnede jeg til lugten af bål. Jeg

så, hvordan røgen drev hen over parkeringspladsen

fra små bål som de enkelte

familier havde antændt ude på parkeringspladsen.

Nogle familier havde tilsyneladende

valgt at brænde diverse madrester, hvilket

især børnene fandt vældig underholdende.

Den lille lokale synagoge beliggende i

gadeplan i opgangen ved siden af var denne

morgen blevet for trang, så nu stod mændene

udenfor på parkeringspladsen, hvor de

uforstyrret af børn og øvrige forbipasserende

rokkede frem og tilbage i højlydt, hengiven

bøn.

Mens jeg fra vinduet betragtede alt hvad der

foregik nede på parkeringspladsen, tænkte

jeg, at vi ærer Gud, når vore handlinger

udspringer af et oprigtigt, gudfrygtigt hjerte.

Samtidig kom et par vers til mig som Paulus

skriver i Romerbrevet kap. 10; v. 1-2. Kapitlet

har fået overskriften: Israel og evangeliet.

Der står sådan: “Brødre, af hele mit hjerte

ønsker jeg og beder til Gud om, at de må

frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem,

at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand.

De kender jo ikke Guds retfærdighed

men søger at hævde deres egen, og derfor

har de ikke underordnet sig under Guds

retfærdighed. For Kristus er enden på loven

til retfærdighed for enhver, som tror.

Hilsen

Ingelise K. Gregersen

Sommer 2013 Side 25


Side 26

Tilbage til Ordet!

Gud sagde til sin tjener, profeten Ezekiel:

”Menneskesøn, gå til Israels hus

og tal mine ord til dem!”. (Ez.3:4)

Alle som står med forkyndelsens

ansvar, har meget at lære af denne

tiltale til én af Guds tjenere under

gammel tid. Det er nemlig lige aktuelt

i dag.

Vi er alle omgivet af mennesker med

mange meninger og tanker, teologiske

tanker. Påvirkningerne kan være

stærke og dominerende, og spørgsmålet

rejser sig: ”Hvem skal vi tjene”?

Teologi i sit indre væsen er bare

menneskers tanker om Gud. Den er

kun god og gavnlig, når den harmonerer

og samstemmer med Skriftens

indhold. Skriftens autoritet står over

teologien og kirken, biskopper, præster

og oplevelser.

Vi er alle skrøbelige i åndelig henseende

og behøver en rettesnor at gå

efter. Den er os givet af Gud. Det er

Skriften. ”Thi Guds ord er levende

og virkende og skarpere end noget

tveægget sværd … og er dommer

over hjertets tanker og meninger”

(Hebr.4:12).

Af Gardar Ragnarsson

undervisning-inspiration-aktuelt Missionshjørnet

Tyven, Satan, kommer kun for at

stjæle, slagte og ødelægge. Ét af

det første han gør i sit angreb mod

mennesker er at stjæle Guds ord fra

os. Når han kommer i en teologisk

slange skikkelse, med det gamle

lumske spørgsmål: ”Mon Gud virkelig

har sagt”… – falder mange pladask i

snaren. Således kan han ødelægge

både kirke og samfund, så at kristentroens

salt mister sin kraft, hvis vi ikke

er på vagt. Selv Jesus mødte fjendens

angreb i fristelsen time, der i ørkenen,

ved at bruge ORDET ret. Han sagde:

”Vig bort, Satan! thi det står skrevet:

´Du skal tilbede din Gud og tjene ham

alene´”.

Frafald fra Gud begynder altid med

frafaldet fra Ordet. Apostelen Johannes

begynder sit evangelium med den

majestætiske proklamation, hvor han

siger: ”I begyndelsen var Ordet, og

Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

… I det var liv, og livet var menneskenes

lys” (Joh.1:1,4). Jesus sagde til

sine disciple: ”Det er Ånden, som gør

levende, kødet gavner intet; de ORD,

som jeg har talt til jer, er ånd og liv”

(Joh.6:63). Det er som et sædekorn.

Det har det evige livs spirekraft i sig.

Vor store overlærer og ypperstepræst,

Jesus Kristus, som er tilgængelig for

alle, vil til enhver tid når vi fordyber os

i ordet åbne dets skatkamre, og give

Sommer 2013


vor sjæl det som vi behøver. Sand karisma

giver os livet i troen, hvor Bibelens Jesus bliver

levendegjort for sjælens øjner, han, som

er den samme i går og i dag, ja, til evig tid.

Charles H. Spurgeon er blevet kaldt ”prædikanternes

fyrste” på grund af hans troskab

overfor Ordet. Men fyrsten over alle fyrster,

og den bedste prædikant som nogensinde

har betrådt denne jord, Jesus Kristus, viste

et klart forbillede for alle sine efterfølgere,

idet at han stod frem og talte ORDET ubeskåret

til alle. Han kunne nogle gange være

knivskarp i sin tale, men folkeskarene samledes

alligevel i hundreder og tusinder for at

høre ham, hvor de gav ham deres bifald og

de undredes over de livsalige ord som udgik

af hans mund.

Den varme og livsalighed som folkeskarene

følte og oplevede i mødet med ham, var den

Helligånds salvelse, som Herren var fyldt

med. Det er hemmeligheden i al tjeneste

for Gud. Da åbnes ører, hjerter og sind, og

man begynder at forstå Skrifterne. Derfor

kunne disciplene også sige efter mødet

med Kristus, efter opstandelsen: ”Brændte

ikke vort hjerte i os, mens han talte til os

på vejen og lukkede Skrifterne op for os?”

(Luk.24:32).

De oplevede indholdet af ordene som siger:

”Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver

enfoldige indsigt” (Salm.119:130), og - ”Dit

ord er en lygte for min fod, et lys på min sti”

(Salm.119:105).

Når vi møder Ordet, og det bliver levendegjort

ved Helligånden, kommer Kristus

i centrum. Han er Skriftens brændpunkt,

hvorfra Guds nådes kald går i gennem ud til

alle mennesker. Der er fuldkommen harmoni

mellem Faderen, Ordet og Helligånden. I

Vulgata Bibelen og King James udgaven

står: ”Der er tre som vidner i Himmelen:

Faderen, Ordet og Helligånden. Og disse tre

er ét” (1.Joh.5:7).

”Hele Skriften er inspireret af Gud og er nyttig

lærdom, til overbevisning, til retledning, til

optugtelse i retfærdighed, så at Guds-mennesket

kan være fuldkomment, sat i stand

til al god gerning” (2.Tim.3:16-17; Norsk

oversættelse 1988).

Jesus sagde: ”Hvis I bliver i mit ord, er

I sandelig mine disciple, og I skal forstå

sandheden, og sandheden skal frigøre jer”

(Joh.8:31-32). Dette Ord vil Gud stadfæste

i kirken i hver generation på mange måder

ved Helligånden. Måtte derfor ORDET få

den hædersplads blandt os i dag, som den

bør have!

Gardar Ragnarsson, Maj 2013

Du kan også læse bladet Missions-Nyt

www.missionsfonden.dk

Sommer 2013 Side 27


Missionsfondens projekter kan støttes på følgende måder:

Side 28

Indbetaling på girokort:

Indbetal til girokonto: 613-9450. Benyt kode 01 eller 04 og påfør navn og

adresse og personnummer i feltet: ‘Indbetaler’ for den person,

der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb

Skriv det ønskede projektnummer i feltet: ‘Evt. meddelelser vedr.

betalingen’. Benyt evt. girokortet her i bladet

Indbetaling via NetBank som Indbetalingskort:

Angiv girokonto: 613-9450 som modtagers girokonto

Benyt kode 01 eller 04 og skriv det ønskede projektnummer, samt

personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det

indbetalte beløb, i feltet: ‘Meddelelse til modtager’

Indbetaling via NetBank som Kontooverførsel:

Udfør en kontooverførsel til vores bankkonto 9570 0006139450

Skriv det ønskede projektnummer, samt personnummer for den person,

der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb,

i feltet: ‘Meddelelse til modtager’

Indbetaling gennem BetalingsService :

Missionsfonden er tilsluttet BetalingsService og kan tilbyde automatiske

månedlige træk fra din bankkonto til fast definerede projekter

En ordning kan træde i kraft første primo måned efter registrering i

BetalingsService og når betalingen fremgår af din betalingsoversigt

For alle indbetalingsmetoder gælder, at det indbetalte beløb automatisk

bliver opsummeret på og fremgå af årsopgørelsen for det anførte

personnummer efter gældende skatteregler

Alle former for gaveindbetalinger til Missionsfonden er

fradragsberettigede efter gældende fradragsregler

I 2013 kan du opnå et maksimalt fradrag på 14.500 kr.

ved indbetaling af 14.500 kr.

Større fradrag kan opnås ved tegning af 10-årigt gavebrev

Kontakt os for flere oplysninger

Sommer 2013


Besøg web-adressen

Side 29

www.missionsfonden.dk

og se hvilke projekter du kan støtte !


Gaver ydet gennem Missionsfonden er fradragsberettigede

efter ligningslovens § 8a - det almindelige

gavefradrag og § 12 stk. 3 - 10 årige gavebreve

Meddelelse vedrørende omstående beløb:

For 10-årige gavebreve op til 15% af skattepligtig indkomst,

dog altid op til 15.000 kr. efter Ligningslovens § 12, stk. 3

Efter Ligningslovens § 8a med op til det til enhver tid gældende maksimum

Begge ordninger kan benyttes samtidigt og af begge ægtefæller

Skattefrihed for gaver ydet til Missionsfonden af 4/5 1964

Benyt skattefradragsreglen

når du støtter

mission!

Husk på forsiden at anføre tydelig navn, adresse

samt personnummer for den person, der skal

benytte skattefradraget for indbetalingen Alle former for

gaveindbetalinger til

Missionsfonden er

fradragsberettigede efter

gældende skatteregler

I 2013 kan du ved

indbetaling af 14.500 kr.

opnå det maksimale

fradrag på 14.500 kr.

Bundgrænsen på

kr. 500 er ophævet fra 2012

Større fradrag kan opnås ved

tegning af 10-årigt gavebrev

Kontakt os for flere

oplysninger

Skattereglerne

betyder, at du for at opnå

skattefradrag for det

indbetalte beløb, skal

opgive dit

personnummer til os,

eventuelt sammen med

indbetalingen.

Beløbet vil, sammen

med dine øvrige

indbetalinger blive

indberettet til SKAT,

og efterfølgende

fremgå af din

årsoversigt fra SKAT

for det pågældende år

påført Missionsfondens

cvr-nummer: 56170219

Side 30


Projekt 5353

Arbejdet i Paraguay

Casilla de Correo 2710

Asuncion, Paraguay

tirsaxell@hotmail.com eller

lauraaxell@hotmail.com

Pinsekirken, Vejle

Projekt 5509

Judith & Jakob Axelsson

A. Danielssons Väg 91

S-21574 Malmö

Sverige

judith.jakob@comhem.se

Projekt 5062

Mirjam & Per Bjerre

P.O. Box 2398

Arusha, Tanzania

pmbjerre@yahoo.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Projekt 5079

Helmi & Felipe Castro

Casilla 199

Trujillo, Peru

helmicastro@live.dk

Citykirken, Århus

Projekt 5202

Allan og Jennifer Conrad

Box 2486

Dodoma, Tanzania

allanconrad@yahoo.com

Menigheden Tornhøjcentret

Tornhøjvej 4, 1.

9220 Aalborg Øst

Projekt 5582

Good News Global Outreach

Peter Christensen

La Cours Allé 3

7330 Brande

peter123eee@gmail.dk

Projekt 5462

Stella Christtreu

JMEO, Mussenkampseweg 32

NL-8181 PK Heerde

The Netherlands

stellachristtreu@yahoo.com

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Projekt 5270

Hannah & Egon Falk

New Life Outreach

P.O. Box 6073

Arusha, Tanzania

hannah@nlo.dk / dr.egon@nlo.dk

NLO Danmark, c/o Pinsekirken

Sagavej 5, 3700 Rønne

Missionsadresser:

Projekt 5972

Peter & Abby Capili Hansen

Angel Relief International

c/o Anette Hansen

Dalvangsvej 6, 1. tv.

2600 Glostrup

angelreliefmission@gmail.com

Projekt 5066

Tabitha & Torkild Jensen

P.O. Box 2398

Arusha, Tanzania

torkild@bol.co.tz

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Hannah og Samuel Kayuni

Children With Hope & Destiny Inc,

P.O Box 31184,

Capital City,

Lilongwe 3, Malawi, Africa.

Email: kayuni003@gmail.com

Netværkskirken Metropol,

København

Projekt 5495

Henry Knudsen

P.O. Box 428

Germiston 1400, South Africa

gam@telkomsa.net

Projekt 5332

Lise-Lotte & Esteban Laniec

Avda. Mcal. Estigarribia 697

San Ignacio de las Misiones

Paraguay

elaniec@internetpersonal.com.py

Pinsekirken, Mariager

Projekt 5630

Kirsten Solveig &

Raimundo N. Valentin Pinheiro

Caixa Postal 171, Centro

CEP. 60 030 970 Fontaleza,

Ceara, Brasilien

circovitoria@gmail.com

kirsten_solveig_larsen@hotmail.com

Fælleskirken, Ølstykke

Projekt 5215

Peter & Anne-Lise Løbner-Madsen

‘Mission hjemme og ude’

Fænøsund Park 16, 1. tv.

5500 Middelfart

alpema@stofanet.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Projekt 5982

Margaret & Verner Madsen

P.O. Box 4

Itigi, Tanzania

vmmadsen@gmail.com

Xpect Pinsekirken Herning

Projekt 5005

Susanne & Leif Madsen

P.O. Box 9734

20112 Lanet, Nakuru, Kenya

leifmadsen@africaonline.co.ke

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Projekt 5221

Prayoon & Sathiyaa Maprang

131 M.1 T. Nakhonthai,

A. Nakhonthai

J. Phitsanuloke 65120, Thailand

maprangfamily@yahoo.com

Støttekreds i Danmark:

v/ Birthe Steffensen

Fortunavej 82, 8960 Randers SØ

Projekt 5052

Bodil Sund Nakabayashi

Asahimachi 2-8-38,

Kanazawa-shi, Ishikawa-ken,

920-0941 Japan

hopehouse@live.dk

Netværkskirken Metropol,

København

Projekt 5135

Anita & Marino Paserini

José Hernandez 170

3105 Diamante

Entre Rios, Argentina

anitahardt@yahoo.com.ar

Projekt 5009

Birgitte & Søren Pedersen

P.O. Box 4614

Eldoret, Kenya

birgitte.soren.pedersen@gmail.com

Pinsekirkens Ydremission, Esbjerg

Projekt 5145

Esther & A. Sankar

No. 21 ‘A’ Arani House Road

Ooty-643002,

The Nilgiris, South India

sankaresther@gmail.com

Græsted Frikirke

Projekt 5076

Agnete & Tony Simpson

15 Brian Dillon Park

Dillon’s Cross

Cork, Irland

Elimkirken, Ålborg

Sommer 2013 Side 31


Tilmeld dig online på

www.missionsfonden.dk

eller kontakt os

Missionsfonden af 4/5 1964

tlf. 47174040

e-mail: mfond@mail.dk

www.missionsfonden.dk

Missionsfonden

er godkendt til at modtage

10-årige fradragsberettigede gavebreve

Alle øvrige indbetalinger er ligeledes

fradragsberettigede efter gældende regler

Næste nummer af Missions-Nyt

udkommer i september 2013

Artikler bedes indsendt inden 15. august 2013

På forhånd tak

Denne service kan med fordel benyttes af

givere der ønsker at indbetale faste

månedlige beløb

Missionsfonden er tilmeldt Nets

Pengeinstitutternes BetalingsService

BetalingsService

Missions-Nyt

Missionsfonden

Harpevej 14

DK-3650 Ølstykke

B

Returneres ved varig adresseændring

More magazines by this user
Similar magazines