Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

11 DANSKERNES FAGLIGE OG 202

POLITISKE DELTAGELSE

AF JØRGEN ELM LARSEN

Indledning 202

Hvad er politik og deltagelse? 202

Forskellige deltagelsesformer 205

Institutionel deltagelse 206

Valgdeltagelse 206

Medlemskab af offentlige råd, nævn 207

og bestyrelser

Medlemskab af faglige, politiske, religiøse 209

eller andre organisationer

Foreningerne og demokratiet 214

Faglig organisering 215

Fagforeningernes rolle i dagens Danmark 217

Hvor mange meldte sig hhv. ind og ud af en 220

fagforening fra 1976 til 2000?

Fagforeningernes fremtidige rolle 221

Situationsbestemte former for faglig og 223

politisk deltagelse

At kunne komme til orde 226

Er danskerne meget eller lidt fagligt og 227

politisk aktive?

Konklusion 230

Bilag 237

12 MILJØFORHOLD 240

INDHOLD

AF JØRGEN ELM LARSEN

Indledning 240

Vurderinger af miljørisici 242

Udsathed for forurening 244

Hensyntagen til miljøet 245

“Det grønne segment” og miljøadfærd 247

Konklusion 247

9

More magazines by this user
Similar magazines