Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

KAPITEL 6

BEFOLKNINGENS

UDDANNELSESFORHOLD

AF DINES ANDERSEN

Indledning

For den enkelte samfundsborger er uddannelse et gode, som findes

i mange varianter og sværhedsgrader (korte og lange, teoretiske og

praktiske), et gode man har måttet yde noget for at opnå. Viljen til

at yde den nødvendige indsats og lide de hermed forbundne afsavn

skyldes ikke blot en umiddelbar glæde ved den viden og indsigt, som

uddannelsen er et udtryk for, den skyldes i mindst lige så høj grad,

at uddannelse må ses som en investering i opbygning af kulturelle

og kundskabsmæssige kvalifikationer til brug i produktionslivet

(human kapital). Det er for at kunne deltage i produktionslivet og

opnå en aflønning af vores indsats dér, vi uddanner os. En persons

uddannelse er således et middel for denne persons indkomsterhvervelse.

I forbindelse med analyser af levekår vil uddannelse også blive set

som et middel til (eller en baggrund for) opnåelse af en række andre

goder i livet, som ikke nødvendigvis skal købes for penge (goder af

social og kulturel karakter). Uddannelse ses med andre ord typisk som

et forklarende forhold (en uafhængig baggrundsvariabel). Uddannelse

er imidlertid også selv et resultat af den proces, der frembringer

uddannelsen. Betragtet på den måde fremstår uddannelse i analyserne

som et afledt forhold (en afhængig resultatvariabel). I dette kapitel,

hvor befolkningens uddannelsesforhold beskrives, er det uddannelse

i den afledte forstand, der er emnet.

102

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines