Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

erhvervsuddannelsen, som en del af de yngste i 1976 endnu ikke

havde afsluttet. De kunne forventes at have forbedret deres position

i 1986, og derfor blev der dette år stillet spørgsmål om fuldført

erhvervsuddannelse.

Ved den seneste interviewrunde i år 2000 bestod den samlede stikprøve

af to dele: 1) personer fra den oprindelige stikprøve i 1976,

som endnu var i live og 2) en supplerende stikprøve, som primært

skulle kompensere for den mangel på unge respondenter, som var en

naturlig følge af, at de 20-årige i 1976 i år 2000 var blevet 44 år

gamle. Personer fra denne nye stikprøve blev spurgt om deres gennemførte

skoleuddannelse. For at kompensere opståede skævheder i

den oprindelige stikprøve var der i den nye supplerende stikprøve

også medtaget et mindre antal personer på 44 år eller derover. Blandt

disse personer er spørgsmålet om skoleuddannelse ikke stillet, hvis

personen på interviewtidspunktet i år 2000 var 65 år eller ældre.

Denne fejl har dog kun fået minimal betydning, fordi den berørte

så få personer. – I erkendelse af, at niveauet for en persons erhvervsuddannelse

kan ændre sig som følge af efter- og videreuddannelsesaktiviteter

eller, at en egentlig uddannelse først påbegyndes i en

moden alder, blev alle i 2000, som ikke var fyldt 65 år, spurgt om

deres gennemførte erhvervsuddannelse. Begrundelsen for ikke at

spørge de ældre respondenter (uanset om de tilhørte den oprindelige

eller den nye stikprøve) var, at oplysningen ikke skønnedes relevant

i forhold til denne aldersgruppe.

Opsummerende skal det således nævnes, at data vedrørende skoleuddannelsesniveau

primært stammer fra 1976 og fra 2000 for personer

i den nye stikprøve. Erhvervsuddannelsesoplysningerne stammer

hovedsagelig fra år 2000.

Skoleuddannelsen i 2000

Manglende oplysning om skoleuddannelse hos 5 pct.

I alt 4.981 personer blev interviewet til undersøgelsen i 2000. På

baggrund af svaret i 1976 eller 2000 har vi kunnet indplacere 4.722

af disse personer efter den opnåede skoleuddannelse. 259 (svarende

til 5 pct.) har ikke kunnet indplaceres. Hovedparten heraf (197 personer)

tilhørte den gamle stikprøve, men blev ikke interviewet i

1976. Skønt udvalgt allerede i 1976 trådte de så at sige først ind i

104

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines