Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 6.2

Skoleuddannelse blandt de interviewede i 2000. Udvalgte aldersgrupper opdelt efter køn. Procent.

Samlet uddannelsesniveau i 2000

Samlet mål for højeste erhvervsuddannelse

Ved alle tre interviewrunder (i 1976, 1986 og 2000) spurgte vi, om

respondenten havde gennemført en erhvervsuddannelse, og i givet

fald hvilken. I 2000 blev de personer, som da var mindst 65 år gamle

(født før 1935) dog ikke spurgt. Det ansås for meningsløst (og derfor

demotiverende) at skulle besvare spørgsmål om forudsætninger

for at begå sig på arbejdsmarkedet, når man (for længst) havde trukket

sig tilbage fra det og nu levede som pensionist (efterlønsmodtager).

De, som var yngre end 65 år i 2000, kunne til gengæld svare

for op til tre forskellige uddannelser. Knap en fjerdedel (22½ pct.)

af de spurgte angav mere end én uddannelse. Godt 4 pct. anførte tre

uddannelser. Alle uddannelser blev noteret i spørgeskemaet og efterfølgende

tildelt en kode. Til slut blev den højest gennemførte uddannelse

registreret i en særlig erhvervsuddannelsesvariabel for år 2000.

Til brug for analyserne i denne rapport er udarbejdet en variabel, der

opsamler al tilgængelig viden fra de tre interviewrunder om den

enkelte interviewpersons erhvervsuddannelse. I tilfælde, hvor oplysninger

forelå fra flere år, var der to hensyn, som skulle tilgodeses.

Det ene gik ud på at prioritere den højest mulige uddannelse, det

andet gik på at prioritere nyere oplysninger frem for ældre. Med undtagelse

af én procent lykkedes det at indplacere alle de interviewede

108

20-29 år 40-49 år 60-69 år 80-93 år

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

7. klasse eller mindre 0 0 7 6 64 54 86 72

8.-9. klasse 17 9 29 21 7 12 4 6

10. klasse (realeksamen) 37 30 40 44 22 24 8 16

Studentereksamen mv. 44 58 23 28 8 9 1 7

Andet/uoplyst 1 2 1 2 0 2 0 0

I alt 99 99 100 101 101 101 99 101

Pct.grundlag 427 429 438 434 286 266 71 107

Kilde: Undersøgelserne af Befolkningens levekår i 1976, 1986 og 2000.

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESFORHOLD

More magazines by this user
Similar magazines