Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 6.3

Erhvervsuddannelse blandt de interviewede i år 2000. Opdelt efter alder. Procent.

efter deres erhvervsuddannelse, idet hver fjerde (27 pct.) dog har

oplyst ingen erhvervsuddannelse at have fået (se tabel 6.3). 3

Aldersgruppen 20-29 år rummer mange, som er i gang med at

uddanne sig, men endnu ikke har fuldført nogen erhvervsuddannelse.

Derfor er andelen uden uddannelse så høj i denne gruppe, og

andelene med videregående uddannelser tilsvarende lav. Det er i

øvrigt bemærkelsesværdigt, at ‘restgruppen’ uden erhvervskompetencegivende

uddannelse er faldet fra omkring 50 pct. blandt de

ældste (70 år og derover) til knap 20 pct. blandt de generationer, som

ofte kaldes ‘de store årgange’ (født i 1940’erne og nu 50-59 år gamle).

Dette fald i ‘restgruppens’ størrelse er ikke yderligere forstærket i de

yngre aldersgrupper mellem 30 og 49 år. Tværtimod synes der at

være tale om stabilisering på et niveau i underkanten af 20 pct.

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESFORHOLD

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-93 I alt

Ingen erhv.uddannelse 46 17 17 18 29 46 54 27

Specialarb.kurser/tillært 0 1 1 1 7 7 7 3

Lærlinge-/efg-uddannelse 30 39 36 40 35 26 22 35

Anden faglig uddannelse 7 9 9 11 7 10 6 9

Kort videreg. udd. (KVU) 6 12 16 10 9 4 4 10

Mellemlang videreg. (mvu) 7 14 13 12 9 3 3 10

Lang videreg. udd. (LVU) 3 9 7 8 4 3 0 6

Uoplyst 1 0 0 0 1 1 5 1

I alt 100 101 99 100 101 100 101 101

Pct.grundlag 859 992 963 939 593 436 199 4.981

Kilde: Undersøgelserne af Befolkningens levekår i 1976, 1986 og 2000.

3. Danmarks Statistik har i Statistiske Efterretninger 2001:2 (Serie: Uddannelse og kultur)

offentliggjort tal for befolkningens højeste fuldførte uddannelse i 2000. Der kan på

flere områder konstateres markante forskelle mellem SFI’s interviewbaserede fordeling

og DS’s registerbaserede fordeling. Det skyldes de forskellige metoder, som har

været anvendt. Anvendes DS’s klassifikationer på SFI’s interviewpersoner fås således

en fordeling, der stort set svarer til DS egen fordeling udregnet for hele befolkningen.

109

More magazines by this user
Similar magazines