Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Alderen har en stor betydning for, hvilken bolig man har. Det er næsten

udelukkende de 20-29-årige, som bor på værelser eller på kollegium,

og denne aldersgruppe bor også hyppigere end andre i en

almindelig lejlighed, ca. halvdelen sammenlignet med ca. en fjerdedel

af hele befolkningen. I den modsatte ende er det næsten udelukkende

de over 70-årige og især de over 80-årige, som bor på plejehjem eller

i en bolig, som er forbeholdt ældre eller handicappede.

Der tales og skrives meget om den håbløse boligsituation for unge

mennesker. Det er næsten umuligt for dem, at få noget at bo i. Og der

er ikke tvivl om, at efterspørgslen efter små, gode og billige boliger er

større end udbuddet. Det hænger nok bl.a. sammen med, at nutidens

unge ikke ønsker at blive boende hjemme hos forældrene, selv om

det var en mulighed, og det er da også kun 7 pct. af de 20-29-årige,

der bor hos forældrene. Det er dog ikke alle, der starter i en egen

selvstændig bolig. Nogle lejer sig ind på et værelse (5 pct.) andre har

et, eller muligvis flere værelser i et bofællesskab (3 pct.) og atter andre

bor på kollegium (6 pct.). Alt i alt har ca. hver femte mellem 20 og

29 år ikke deres egen bolig. Dette forhold gør sig især gældende i

Hovedstaden og de andre universitetsbyer.

Hver voksen sin gode bolig

Det er svært entydigt at definere, hvornår en bolig er god. Det er

noget lettere at påpege karakteristika ved en dårlig bolig. Men under

alle omstændigheder kan boligstandarden måles på mange forskellige

dimensioner. Det er for alle interviewede i 2000 gjort i tabel 7.1.

Boligstandarden for forskellige grupper af befolkningen (efter køn,

alder, social-gruppe, bopælsområde og familietype) er også analyseret.

Resultaterne er ikke vist i tabelform, men vil fremgå af teksten. Her

er dog køn udeladt, da der ikke er nævneværdig forskel på, hvordan

mænd og kvinder bor.

Boligtype, ejerforhold, have og sommerhus er ikke nødvendigvis udtryk

for boligstandard. En lejlighed kan fx være af meget høj boligstandard

og en ejerbolig kan være gammel og forsømt. Det er nok her snarere

et spørgsmål om præferencer og ikke mindst økonomisk formåen.

Næsten hver fjerde bor i en etageejendom, og næsten to tredjedele

ejer deres bolig. Dette afspejler, at der er en vis, men ikke ubetinget

118

HVORDAN ER VORES BOLIGFORHOLD?

More magazines by this user
Similar magazines