Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

især i hovedstaden og blandt enlige uden børn, hvor kun 74 pct. har

moderne boliger. Blandt de 20-29-årige og blandt de 80+-årige er

der hhv. 77 pct. og 79 pct., der ikke har moderne boliger. Det har

også betydning, hvilken socialgruppe familien tilhører, men forskellen

mellem socialgrupperne er dog ikke så markant som forskellen

mellem familietyper, aldersgrupper og bopælsområde. Den mindste

andel med moderne boliger findes hos ufaglærte arbejdere (socialgruppe

5), hvor 83 pct. har moderne boliger.

Det sidste mål for boligernes standard er, om der er gener eller ulemper

ved boligen.

En bolig kan være uhensigtsmæssig eller ubekvem af andre grunde

end mangel på installationer og faciliteter. Der kan være miljøgener

som fugt, træk eller kulde. I alt 6 pct. er noget eller stærkt generet

af mindst et af disse gener. Det er de enlige med børn (13 pct.) og

de 20-29-årige (11 pct.), der oftest føler sig generet.

Mange etageejendomme har ikke elevator, og mange parcelhuse har

også trapper til boligen samt inde i boligen til kælderen eller en første

sal. Sådanne trapper er selvfølgelig nødvendige, men for nogle er de et

nødvendigt onde. Der er faktisk 10 pct., som synes, at trapperne er

en ulempe ved boligen. Størst er problemet for de 80+-årige (22 pct.)

efterfulgt af de 70-79-årige (15 pct.), men der er også relativt mange

enlige med børn (14 pct.), som synes, trapperne er en ulempe. Der er

ingen store forskelle mellem bopælsområderne i andelen, der har

besværlige trapper. Forskellen er, at i hovedstaden drejer det sig om

trapper til boligen, medens det andre steder i landet er trapper inde

i boligen.

Efter således nu at have gennemgået forskellige mål på boligstandard,

er det vigtigt at gentage, at der ikke i samfundet findes objektive

og evigt gyldige kriterier for “den gode bolig”. Dette kan sættes

i relief ved at se på, hvorfor over 70-årige ønsker at flytte. Den oftest

anførte begrundelse (Platz, 2000) er ønsket om at få en mindre bolig

efterfulgt at ønsket om at blive fri for en besværlig have og besværlige

trapper. Ønsket om at få en mere moderne bolig kommer først

ind på en 9. plads, medens dette blot 10 år tidligere blev nævnt som

den fjerde vigtigste grund (Platz, 1990).

HVORDAN ER VORES BOLIGFORHOLD?

123

More magazines by this user
Similar magazines