Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

50 procentpoint, medens tallene for enlige uden børn ser således ud:

23 pct., 52 pct. og 77 pct. Der er således mere end tre gange så mange

af de enlige uden børn, der i dag har moderne boliger, end det var

tilfældet i 1976. Udviklingen for folk i hovedstaden og enlige uden

børn kan aflæses i figur 7.1a og 7.1b.

I 1976 fandt man, at boligstandarden samt ejerskabet til boligen var

ulige fordelt mellem socialgrupperne i befolkningen, og at de største

forskelle i boligstandard var mellem socialgruppe I og socialgruppe

V. Fra 1976 til 1986 kunne det konstateres, at boligstandarden

generelt var forbedret, samt at der alt i alt var flere, som ejede deres

bolig. Der var stadig flere i socialgruppe I end i socialgruppe V, der

ejede deres bolig, havde have, sommerhus og telefon, og installationsforholdene

var også bedst i socialgruppe I. Men boligforbedringerne

var især kommet befolkningen i socialgruppe V til gode.

Kun med hensyn til at eje sin bolig blev forskellen mellem de to socialgrupper

øget. Det kunne derfor konstateres, at “på så godt som alle

de øvrige mål på boligforholdene er forskellene mellem den boligmæssigt

bedst stillede og den boligmæssigt dårligst stillede social-

Figur 7.1a

Procentandelen af boliger som ikke opfylder minimumskravene.

1976, 1986 og 2000.

35

30

25

20

15

10

5

0

Procent

1976

Alle Hovedstaden Enlige uden børn

1986 2000

HVORDAN ER VORES BOLIGFORHOLD?

125

More magazines by this user
Similar magazines