Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Figur 7.1b

Procentandelen med moderne boliger. 1976, 1986 og 2000.

100

80

60

40

20

0

gruppe derimod blevet indsnævret i de forløbne ti år” (Hansen, 1986

side 40). Tabel 7.3 indeholder præcis de samme mål for boligstandard,

som brugt i de tidligere undersøgelser, således at udviklingen tilbage

fra 1976, over 1986 og til 2000 kan illustreres i detaljer, hvilket dog

kun er muligt for de 30-69-årige. Det kan stadig konstateres, at der

er flere i socialgruppe I end i gruppe V, som ejer deres bolig, har have

og sommerhus, men det kan samtidig konstateres, at forskellene

mellem socialgrupperne på disse dimensioner fortsat er formindsket.

Forskellen i andelen, som bor i etageejendom er indsnævret gevaldigt,

og på de øvrige mål for boligstandard kan der næppe mere konstateres

sociale forskelle.

Med de benyttede mål for boligstandard i de tre levekårsundersøgelser

kan det ikke blot konstateres, at det er gået gevaldigt fremad. Det kan

også konstateres, at der næsten ikke findes uacceptable boliger, og at

de tidligere så tydelige forskelle mellem grupper af befolkningen, nu

næsten er udjævnet – om end de stadig findes i et mindre omfang.

Hermed kan det ikke udelukkes, at forskellene stadig eksisterer, hvis

andre mål for boligstandard var undersøgt, fx antallet af badeværelser

og spa-pool.

126

Procent

Alle

1976 1986 2000

Hovedstaden Enlige uden børn

HVORDAN ER VORES BOLIGFORHOLD?

More magazines by this user
Similar magazines