Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 8.1

Procentvis fordeling efter, om der er hjemmeboende eller udeboende børn, særskilt for køn

og alder. 2000.

Mænd

Som det fremgår af tabel 8.1 debuterer kvinderne som forældre i en

yngre alder end mændene. Der er således væsentlig færre mænd end

kvinder i alderen 20-29 år, der overhovedet har børn, og også i alderen

30-39 år ses en tydelig forskel. Der er få kvinder, der får deres første

barn, efter de er blevet 40 år, medens noget tilsvarende først gælder

for mændene, når de har passeret 50-års alderen. Som konsekvens

af, at kvinderne får børn i en tidligere alder end mændene, oplever

flere allerede fra 50-års alderen, at børnene er flyttet hjemmefra. Selv

om det ikke drejer sig om så forfærdelig mange, er der dog en del

mænd, som i 20- og 30-års alderen udelukkende har udeboende

børn. Tilsvarende ses stort set ikke blandt kvinderne. Det skyldes

næppe, at børnene er blevet så store, at de er flyttet hjemmefra. Det

må nok tilskrives, at børnene bor hos moderen i de tilfælde, hvor

forældrene ikke bor sammen.

Så længe børnene bor hjemme, er der daglig kontakt mellem forældre

og børn. Men hvordan går det, når børnene flytter hjemmefra? Det

giver tabel 8.2 svar på. De, der har udeboende børn, blev bedt om

at besvare spørgsmålet: “Hvornår så De sidst Deres barn/nogen af Deres

børn?” Hvis der er mere end et udeboende barn, skulle svaret gå på

134

Alder

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80+ år

Har hjemmeboende børn 15 65 66 29 8 2 -

Har kun udeboende børn 2 5 16 59 83 84 86

Har ingen børn 83 30 18 12 9 14 14

I alt 100 100 100 100 100 100 100

Pct.grundlag 393 492 498 501 311 206 86

Kvinder

Har hjemmeboende børn 28 80 75 20 4 2 4

Har kun udeboende børn - 1 14 72 87 88 78

Har ingen børn 72 19 11 8 8 10 18

I alt 100 100 100 100 99 100 100

Pct.grundlag 387 477 497 455 286 243 139

DET SOCIALE LIV

More magazines by this user
Similar magazines