Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

kontakten til børnebørnene har alderen også stor betydning. De

70-79-årige og især de 80+-årige har ikke så ofte ugentlig kontakt med

deres børnebørn (mellem 36 pct. og 24 pct.) som de 40-69-årige

(mellem 59 pct. og 50 pct.). Vi kan gætte på, at det er fordi de “yngre”

bedsteforældre har børnebørn med et pasningsbehov. Det er dog få

– uanset alder – der slet ikke har kontakt med deres børnebørn.

Voksne danskere, der har bedsteforældre, overrender dem ikke med

besøg. Der er således kun omkring 10 pct. der har ugentlig kontakt

med deres bedsteforældre, og der er mellem 4 pct. og 9 pct., der slet

ikke har kontakt. Der kan være to forklaringer på, at så mange flere

bedsteforældre har hyppig kontakt med deres børnebørn end

omvendt. Dels kan bedsteforældrene have flere børnebørn, som de

kan være sammen med (og de behøver blot at have set et af dem hver

uge) medens man modsat højest har to (hold) bedsteforældre, man

kan besøge. Dels er den kontakt, der er udløst af et pasningsbehov

ikke mere eksisterende, når man har passeret 20-års alderen.

Vi har undersøgt, hvor udbredt det er at tilhøre en familie, der spænder

over fire generationer. Det er tilfældet, hvis den interviewede har

børn samt forældre og bedsteforældre, eller hvis den interviewede

har børn og børnebørn samt forældre. Det drejer sig om ca. 20 pct.

Når det er relevant at vide, hvor stor en andel af den voksne danske

befolkning, der indgår i en familie med fire generationer, er det, fordi

nogle af medlemmerne i sådanne familier vil opleve, at der er et

omsorgsbehov, de skal løse, både i relation til yngste og ældste stamme

på familietræet. Vi har også undersøgt, hvor mange der tilhører en

familie med tre generationer. Det drejer sig i alt om ca. 80 pct. Af

disse har 60 procentpoints enten børnebørn eller bedsteforældre, dvs.

at de interviewede tilhører enten den ældste eller den yngste generation

i en familie, der omfatter tre generationer. Disse tre-generationsfamilier

påkalder sig vores interesse, fordi de giver os mulighed

for at belyse, hvor ofte der er ugentlig kontakt på tværs af generationerne.

Blandt de 60 pct., der tilhører sådan en familie med tre

generationer, har der mindst en gang om ugen været kontakt mellem

den yngste og ældste generation i ca. 60 pct. af familierne.

Sammenfattende har voksne danskere flere forskellige persongrupper

i deres netværk. Og det kan tilføjes, at der ikke er nævneværdig forskel

på mænd og kvinder. Netværkene udtyndes med stigende alder, og det

gør de hyppige kontakter også. Kontakten til de børn, man ikke bor

138

DET SOCIALE LIV

More magazines by this user
Similar magazines