Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

sammen med, er dog slet ikke så påvirket af alder, som kontakten til

venner og andre i det sociale netværk.

Nogle at tale med om personlige

problemer

I alle tre levekårsundersøgelser har man spurgt, om de interviewede

har venner, de kan tale med om personlige problemer. I år 2000 svarede

86 pct. bekræftende på spørgsmålet, nogle flere kvinder (90 pct.)

end mænd (83 pct.). Venner man kan tale med om personlige problemer

må antages at være følelsesmæssigt nære venner. Alderen er

den faktor, der har størst indflydelse på, om der er nære venner. Op

til 50-års alderen har mere end 90 pct. venner at tale med om personlige

problemer. Derefter falder andelen, og er lavest blandt dem,

der har passeret 80-års alderen. Her har kun små 60 pct. venner at

tale med. Men som det fremgår af tabel 8.4 er der væsentligt færre

af mændene end af kvinderne, der med stigende alder har venner at

tale med om personlige problemer. Det kan delvis forklares ved, at

der er færre af de ældste mænd, der overhovedet har venner. Men

selv om vi tager højde for tilstedeværelsen af venner, er der flere af

de gamle kvinder end mænd, som har venner, de kan tale med om

personlige problemer.

Tabel 8.4

Venner at tale med om personlige problemer. Procentandele blandt mænd, kvinder og alle.

Særskilt for alder. 2000.

DET SOCIALE LIV

Alder

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80+ år

Mænd 93 91 87 81 75 67 51

Kvinder 98 95 96 90 85 78 62

Alle 95 93 91 85 80 73 58

Pct.grundlag

Mænd 393 492 498 503 313 206 86

Kvinder 387 477 496 457 287 244 139

Alle 780 969 994 960 600 450 225

139

More magazines by this user
Similar magazines